Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (ATO) rozpoczyna praktyczne szkolenie lotnicze studentów. Na mocy uzyskanego 25 października 2018 roku Certyfikatu dla Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia nr PL/ATO – 78, może prowadzić szkolenia na pilota samolotowego liniowego – ATPL(A). Tym samym Politechnika Śląska dołączyła do wąskiego grona uczelni posiadających tego typu ośrodek szkolenia lotniczego. Uroczyste rozpoczęcie praktycznego szkolenia lotniczego odbyło się dziś, 28 czerwca, na lotnisku w Gliwicach.

W uroczystości, podczas której wręczono 31 studentom dyplomy kwalifikacyjne na specjalności lotnicze, wzięli udział m.in. rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, prezes Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Bogdan Traczyk, dyrektor Aeroklubu Gliwickiego Beata Miącz-Pałka oraz dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej prof. Jarosław Kozuba.

- To dla wszystkich pracowników i studentów Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, którego Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego jest częścią, wyjątkowy dzień, ponieważ rozpoczynamy praktyczne szkolenie na pilotów. To zwieńczenie wielu lat ciężkiej pracy i starań. Politechnika Śląska od wielu lat kładzie duży nacisk na kształcenie kadr dla branży lotniczej. To jeden z priorytetowych kierunków rozwoju naszej uczelni. W 2008 roku powołaliśmy Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. Licencja na szkolenie na pilota samolotowego to kolejny certyfikat przyznany Centrum – powiedział rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk, który po zakończonej uroczystości odbył lot nad gliwickim lotniskiem.

ATO POLSL uzyskał certyfikat wydawany przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Potwierdza on, że ośrodek spełnia wymagania międzynarodowych i krajowych przepisów lotniczych w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym i może prowadzić szkolenia lotnicze w zakresie licencji ATPL(A) - szkolenie zintegrowane. ATO POLSL szkoli przyszłych pilotów m.in. na lotnisku w Gliwicach. Do zintegrowanego szkolenia na pilota liniowego będą mogły przystąpić osoby, które wcześniej uzyskały licencję PPL (A). Absolwenci będą zdawać egzamin przed przedstawicielem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pełną licencję ATPL(A), czyli pilota liniowego, można uzyskać po wylataniu 1500 godzin, przy uwzględnieniu wymaganego rodzaju nalotu.

ATO POLSL powstał w ramach Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. To pozawydziałowa jednostka Politechniki Śląskiej, będąca wspólną inicjatywą Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, Politechniki Śląskiej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od 2010 roku przewodniczącym Rady Programowej Centrum jest prezes Zarządu GTL SA Artur Tomasik.

Sekretariat OSMOT-Part 147 znajduje się w Katowicach przy ulicy Krasińskiego 8 w pokoju 311. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400

Sekretariat: Mgr inż. Marta PŁACZEK  

Telefon: +48 32 603 43 94

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniach 26-27 listopad 2018 r. odbył się audyt ośrodka OSMOT-Part 147 na Politechnice Śląskiej w Katowicach przeprowadzony przez audytorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Naczelnika Inspektoratu Personelu Technicznego Tadeusza Gembskiego oraz Starszego Specjalistę Julitę Szulc. Audytorzy po zapoznaniu się z dokumentacją  oraz po wizytacji wybranych zajęć, egzaminów i pomieszczeń dydaktycznych ośrodka przyznali pozytywną ocenę. Kolejny planowy audyt spodziewany jest w II kwartale 2018 roku.

W dniach 28-30 listopada 2018 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej”. Konferencja obejmowała 7 sesji naukowych, spotkania oficjalne i kuluarowe oraz wydarzenia towarzyszące z udziałem gości ze świata polityki, biznesu oraz nauki. Tegoroczna konferencja była również wyjątkowa ze względów organizacyjnych, ponieważ uroczysta inauguracja wraz z pierwszą sesją naukową odbyła się w Porcie Lotniczym Katowice – Pyrzowice. Głównym celem tegorocznej Konferencji było przedyskutowanie i przeanalizowanie priorytetów związanych z europejską polityką transportową.

W oficjalnej inauguracji tej imprezy wzięli udział m.in. Jerzy Polaczek – Poseł na Sejm RP, Prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Śląskiej, Norbert Henzel – V-ce Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. W trakcie inauguracji Pan Prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Śląskiej odebrał z rąk Pana Romana Ożóga przedstawiciela Urzędu Lotnictwa Cywilnego - Certyfikat zatwierdzenia Akademickiego Ośrodka Lotniczego ATO POLSL o numerze PL-ATO-78. Certyfikat ten z jednej strony potwierdza fakt, że ATO POLSL spełnia wymagania przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Tekst mający znaczenie dla EOG). Z drugiej strony wskazuje natomiast, że ATO POLSL jest trwale zdolny do zapewnienia bezpiecznego wykonywania działalności szkoleniowej w lotnictwie cywilnym. W dalszej części odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowego dyplomu Pan Mgr. inż. Eugeniuszowi Piechoczkowi – pracownikowi Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej z okazji 40-lecia pierwszego lotu. Po zakończonej sesji naukowej uczestnicy udali się na zwiedzanie Portu Lotniczego.

Pozostałe sesje naukowe odbywały się w Ustroniu w hotelu Muflon i dotyczyły między innymi: zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w transporcie, budowy, eksploatacji i diagnostyki środków transportu, politycznych, ekonomicznych i prawne aspektów bezpieczeństwa w transporcie, dydaktyki i edukacji dla transportu oraz bezzałogowych statków powietrznych. Konferencja stanowiła dogodną platformę do ożywionych dyskusji, wymiany doświadczeń i wzajemnych konsultacji między specjalistami z wyższych uczelni i kadrą inżynierską z zakładów przemysłowych, stanowiąc równocześnie syntetyczne kompendium wiedzy dla szukających ciekawych i nowatorskich rozwiązań w zakresie transportu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w różnych sesjach naukowych wystąpiło ponad 50 prelegentów z kraju i zagranicy, a łączna liczba uczestników przekroczyła 100.

Pragniemy poinformować, że 19 marca 2018 r. minęła 10 rocznica powołania Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej. Z tej okazji JM Rektor podziękował płk rez. dr hab. inż. nawig. Andrzejowi Fellnerowi pełniącemu obowiązki dyrektora Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej za długoletnią i owocną współpracę. Natomiast z dniem 9 kwietnia 2018 r. płk rez. dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner przestał pełnić obowiązki dyrektora Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej, nadal będąc pracownikiem dydaktyczno-naukowym Katedry Logistyki i Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej.

W związku z powyższym, dotychczasowa strona internetowa Centrum, prowadzona dobrowolnie, z inicjatywy byłego dyrektora, jego wyłącznym wysiłkiem i wsparciem, nie będzie już przez niego aktualizowana. Oczywiście nadal działalność społeczno-oświatowa, współpraca ze szkołami średnimi będzie prowadzona a jej rezultaty i wyniki znajdą się na stronie zespołu DroneSATeam.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania pracownikom i współpracownikom Centrum, zespołowi RPAS TEAM, za nieoceniony wkład włożony w rozwój Centrum, promocję Centrum i Politechniki Śląskiej. Podkreślić należy, że nasza Politechnika Śląska stała się znana jako Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.

Serdecznie Wam dziękuję!

Płk rez. dr hab. inż. nawig Andrzej Fellner

scan 2

 

.

Pismo