Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą książką autorstwa Krzystofa Załęskiego, Jarosława Kozuby oraz Jana Rajchela  pt. "Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym. Wybrane problemy". Celem opracowania jest przedstawienie i zaznajomienia z zakresem funkcjonowania lotnictwa cywilego oraz międzynarodowych i krajowych programów ochrony lotnictwa i wdrażania polityki bezpieczeńśtwa w organizacjach lotniczych. Prezentowana pozycja jest przeznaczona głównie dla studentów różnych kierunków studiów, przede wszystkim związanych z bezpieczeństwem narodowym. Stanowi ona także dobry materiał uzupełniający wiedzę dla studentów na innych kierunkach, przede wszystkim związanych z lotnictwem, zarządzaniem bezpieczeństwem w lotnictwie oraz funkcjonowaniem portów lotniczych.