wypadekpkbwlW dniach 25-26. maja Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej organizuje szkolenie "Aviacrash". To specjalistyczne szkolenie z zakresu działań związanych z wypadkiem lotniczym przeznaczone dla funkcjonariuszy organów wymiaru sprawiedliwości i ochrony porządku publicznego. Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu czynności związanych z zaistnieniem wypadku lotniczego. To pierwsza edycja szkolenia.

Treści programowe szkolenia obejmują mi.in.:

- funkcjonowanie lotnictwa w Polsce, podstawy prawne funkcjonowania lotnictwa w Polsce,

- podstawy prawne badania wypadkow lotniczych w Polsce, badanie wypadkówow przez PKBWL

- przyczyny i okoliczności wypadków lotniczych,

- wykonywanie ekspertyz dodatkowych,

- zabezpieczenie podstawowych dowodów rzeczowych po wypadku,

- oglęgdziny miejsca wypadku. 

To pierwsza edycja szkolenia. Planujemy kolejne, dlatego zapraszamy do udziału w szkoleniu wszystkich zainteresowanych, a w szczególności: prokuratorów, sędziów, biegłych, ekspertów, adwokatów, kryminologów, policjantów. Szkolenie jest płatne 450 zł. Zgłoszenia należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Miejsce szkolenia: ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice.

Źródło zdjęcia: ALBUM ILUSTRACJI z wypadku samolotu ultralekkiego Dedal KB; SP-SWKB 13 kwietnia 2013 r., Redzeń Drugi k/Sieradza, PKBWL, http://mib.gov.pl/files/0/1796976/20130440A.pdf


Aircom szkolenie.jpgInformujemy, iż w dniach 13.02-17.02.2017 odbyło się wspólne szkolenie zewnętrzne Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej z ATO AIRCOM w zakresie "odświeżającego szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi (Crew Resource Management - CRM)".

Elementem szkolenia były Standardowe Procedury Operacyjne (Standard Operation Procedures - SOP), które powinny być oparte na analizie ryzyka i zarządzaniu ryzykiem (Operational Risk Management - ORM). Dlatego Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej na wniosek ATO AIRCOM przeprowadziło szkolenie uzupełniające w zakresie Zarządzania Ryzykiem (ORM), a także stosowania procedur PBN (Performance Based Navigation - nawigacji opartej na charakterystykach).


Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej prowadzi szeroko zakrojoną działalność dydaktyczną oferując współpracę w wielu dziedzinach branży lotniczej. 

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą organizacji szkoleń i kursów:

1. Organizacji szkoleń i kursów

A) Wymagania EASA : PART 66 i PART 147

 • Uczestnicy szkolenia: nauczyciele, pracownicy organizacji lotniczych.
 • PART 66 :
 • ✈ nabycie wiedzy z zakresu czynnika ludzkiego,
 • ✈ zapoznanie z systemem prawa w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego,
 • ✈ zapoznanie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) 2042/2003 Aneks III (z późniejszymi zmianami oraz przepisami związanymi) oraz Akceptowalnymi Sposobami Spełnienia (AMC +GM) w zakresie licencjonowania personelu technicznego,
 • ✈ zapoznanie, z procedurami szkolenia i licencjonowania mechaników obsługi technicznej statków powietrznych.
 • Zawartość:
 • ✈ Podstawy prawne licencjonowania mechaników obsługi technicznej statków powietrznych,
 • ✈ Kategorie licencji i przywileje mechanika licencjonowanego wg Part-66,
 • ✈ Wymagania z zakresu wiedzy podstawowej wg Part-66,
 • ✈ Wymagania z zakresu praktyki ogólno-lotniczej wg Part-66,
 • ✈  Szkolenie na typ statku powietrznego oraz type rating wg Part-66,
 • ✈ Przepisy dotyczące konwersji wg Part-66,
 • ✈ Wymagania dla Kompetentnych Władz w zakresie licencjonowania personelu technicznego wg Sekcji B Part-66,
 • ✈ Procedura wnioskowania i przyznawania licencji,
 • ✈ Procedury utrzymania ważności, zawieszania, cofania licencji.
 • PART 147
 • ✈ Zapoznanie z systemem prawa w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego,
 • ✈ Zapoznanie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) 2042/2003 Aneks IV (z późniejszymi zmianami oraz przepisami związanymi) oraz Akceptowalnymi Sposobami Spełnienia (AMC +GM) dla organizacji szkolenia mechaników obsługi technicznej statków powietrznych,
 • ✈ Zapoznanie z procedurami szkolenia i egzaminowania mechaników obsługi technicznej statków powietrznych.
  • Zawartość:
  • ✈ Podstawy prawne licencjonowania mechaników obsługi technicznej statków powietrznych,
  • ✈ Wymagania Part-147 dla organizacji szkolących mechaników obsługi technicznej statków powietrznych,
  • ✈ Zasady prowadzenia szkoleń oraz egzaminów z modułów wiedzy teoretycznej według Part-147,
  • ✈ Zasady prowadzenia szkoleń na typ statku powietrznego według Part-147,
  • ✈ Procedury wnioskowania o certyfikację, certyfikacji i nadzoru bieżącego nad organizacjami szkolenia mechaników obsługi technicznej statków powietrznych

B) Czynnik ludzki w lotnictwie

 • Cel szkolenia:
 • ✈ nabycie wiedzy z zakresu czynnika ludzkiego,
 • ✈ zrozumienie zagadnień „Czynnika ludzkiego” i ich znaczenia w obsłudze technicznej statków powietrznych,
 • ✈ zapoznanie z wymaganiami i zaleceniami w zakresie „Czynnika ludzkiego”  w organizacjach obsługowych i organizacjach zarządzania ciągłą zdatnością do lotu,
 • ✈ uświadomienie ograniczeń wynikających z „Czynnika ludzkiego” - w ujęciu indywidualnym i systemowym, które mogą wpłynąć na zdatność do lotu,
 • ✈ rozwijanie umiejętności w zakresie „Czynnika ludzkiego”, które mogą istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo, jakość i efektywność obsługi (komunikacja, praca w zespole, rozwiązywanie problemów, zarządzanie zadaniami, tworzenie procedur).

C) Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych: mechanika, naziemnego i latającego personelu

 • Cel szkolenia:
  • ✈ przygotowanie do pracy w zawodzie instruktora praktycznej nauki zawodów lotniczych: mechanika, naziemnego i latającego personelu lotniczego, poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii oraz metodyki i praktyki metodycznej,
  • ✈ wzbogacenie wiedzy licencjonowanych kontrolerów lotniczych, instruktorów pilotów, posiadających licencje, pracujących w certyfikowanych ośrodkach szkolenia lotniczego, specjalistów lotniczych, kandydujących na instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych.
  • Dodatkowo uwzględniony w programie „Czynnik ludzki w lotnictwie”, umożliwia uzyskanie certyfikatu lotniczego „Humans Factor”, który jest istotny w branży lotniczej.

D) Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

 • Uczestnicy szkolenia: pracownicy organizacji lotniczych, przedsiębiorstw świadczących usługi w obszarze lotnictwa cywilnego. 
 • Cel szkolenia:
 • ✈  opanowanie zagadnień związanych z wybranym modułem z obszaru ochrony lotnictwa.
 •  11.2.3.9. Osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa lub mające dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego, albo identyfikowalnej poczty lotniczej,
 • ✈ 11.2.3.10. Osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa,
 • ✈ 11.2.6. 2. Osoby inne niż pasażerowie wymagające dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska - szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego,
 •  11.2.7. Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
 •  11.2.2 . Szkolenie podstawowe dla osób wykonujących zadania wymienione w pkt 11.2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5 oraz w pkt 11.2.4, 11.2.5 i 11.5,
 • ✈ 11.2.3.7 Szkolenie zawodowe osób zajmujących się ochroną statków powietrznych,
 • ✈ 11.2.4 Szkolenie specjalistyczne osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony,
 •  11.2.5 Szkolenie specjalistyczne osób ponoszących na szczeblu krajowym lub lokalnym ogólną odpowiedzialność za zapewnienie by program ochrony i jego wdrożenie były zgodne ze wszystkimi przepisami prawa.

 

Oprócz szkoleń specjalistycznych dla branży lotniczej proponujemy Państwu:

- Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego SEP w zakresie G-1 E (eksploatacja);

- Szkolenie pt.: "Analiza ryzyka w transporcie";

- Szkolenie pt.: "Analiza RAMS i LCC";

- Szkolenie pt.: "Projektowanie i analiza kosntrukcji w programie CATIA";

- Audytor wewnętrzny ISO 9001;

- Audytor wewnętrzny Międzynarodowego Standardu Branży Kolejowej IRIS;

- Webmaster i redaktor mediów internetowych NOWOŚĆ;

- Inne...

Zgłoszenia można przysyłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., informacje telefonicznie: (32) 603 40 58.

lub pocztą na adres:

 • Centrum Szkolenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej
 • ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej zaprasza na szkolenie "ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJACH TRANSPORTOWYCH". Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstw transportowych związanych z analizą stanu bezpieczeństwa prowadzonej działalności do wykorzystywania narzędzi zarządzania zmianą i ryzykiem w transporcie. Kurs organizowany jest w formule 2 w 1 i umożliwia uzyskanie certyfikatów: "Zarządzanie zmianą w organizacjach transportowych" oraz "Środki kontroli".

!!! SZKOLENIE 2 W 1 !!!

"ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJACH TRANSPORTOWYCH"

Uczestnik szkolenia powinien po jego zakończeniu:

✈ Znać metodę oceny znaczenia zmiany znaczącej systemu transportowego,

✈ Znać stosowane w transporcie metody zarządzania ryzykiem,

✈ Znać stosowane w transporcie metody analizy ryzyka,

✈ Znać i stosować w praktyce metodę FMEA.

Dodatkowym aspektem szkolenia jest możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia specjalistycznego szkolenia osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa. Koszt szkolenia: 800 zł.

Szkolenie obejmuje jeden dzień szkoleniowy od godziny 09.00 do 17.00 wraz z egzaminem.