W dniu 11 września 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej. W związku zakończeniem kadencji ustępującego składu Rady  J.M. Rektor Politechniki Śląskiej Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk wraz z przewodniczącym Rady Panem Arturem Tomasikiem podziękowali jej członkom za wysokie zaangażowanie i wkład w rozwój lotnictwa na Politechnice Śląskiej wręczając pamiątkowe dyplomy. Następnie J.M. Rektor Politechniki Śląskiej Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk wręczył powołania nowym członkom Rady. W składzie nowej Rady znaleźli się:

 1. Janusz Kotowicz - Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Politechniki Śląskiej
 2. Bogusław Łazarz - Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Śląskiej
 3. Artur Tomasik - Prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A
 4. Piotr Samson - Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 5. Bogdan Traczyk - Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości
  i Rozwoju Sp. z o.o.
 6. Andrzej Hawryluk - Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ruchu Lotniczym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
 7. Mirosław Kowalski - Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
  w Warszawie

W wyniku głosowania na przewodniczącego Rady jednogłośnie został wybrany Pan Artur Tomasik. W kolejnym punkcie obrad Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, Pan dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ przedstawił sprawozdanie z działalności Centrum za lata 2017-2018 oraz planowane działania 2019 rok. Rada Centrum jednogłośnie przyjęła sprawozdanie oraz zatwierdziła dalszy plan działań Centrum na lata kolejne lata. W ramach wolnych wniosków Pan Andrzej Hawryluk dokonał charakterystyki aktualnych wyzwań związanych z pracą naziemnego personelu ruchu lotniczego w Polsce, a następnie Pan Artur Tomasik przedstawił stan i perspektywy rozwoju Lotniska Katowice-Pyrzowice. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na IV kwartał 2018r.

ŻYCZYMY NOWOWYBRANYM CZŁONKOM RADY SUKCESÓW W PROCESIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM I PROWADZENIEM BADAN NAUKOWO-WDROŻENIOWYCH W OBSZARACH LOTNIUCZYCH NA POLITECHNICE ŚŁĄŚKIEJ