W dniu 18 czerwca 2018 roku utworzono na Politechnice Śląskiej Ośrodek Szkolenia Personelu Obsługi Systemów BSP. Ośrodek posiada uprawnienia do realizacji szkoleń teoretycznych i praktycznych do:

  • świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe - UAVO.
  • uzyskania uprawnienia podstawowego do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora - VLOS.
  • uzyskania uprawnienia podstawoego do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora - BVLOS.
  • uprawnienia instruktora (UAVO) - INS.