Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 5138

     W dniach  17-18 maja 2018 roku odbyła się druga edycja szkolenia „Aviacrash” z zakresu  działań związanych z wypadkiem lotniczym przeznaczonym dla funkcjonariuszy organów wymiaru sprawiedliwości i ochrony porządku publicznego. W szkoleniu brali udział prokuratorzy i policjanci w przeważającej wielkości z regionu Górnośląskiego. Na szkoleniu omówiono poniżej wskazane zagadnienia stanowiące podstawę do prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wypadków lotniczych: 

  Szkolenie prowadzone było przez dr inż. Roberta Konieczkę – adiunkta w Katedrze Logistyki i Technologii Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, eksperta Politechniki Śląskiej z zakresu lotnictwa, biegłego sądowego  z zakresu lotnictwa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Krakowie oraz dr inż. pil Dariusza Frątczaka byłego członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, aktualnie eksperta PKBWL, współpracownika  Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej Politechniki Śląskiej, specjalisty krajowego Komendy Głównej Straży Pożarnej ds. ratownictwa lotniczego i wysokościowego, badania wypadków lotniczych i koordynacji lotów.

   Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili jakość szkolenia zarówno pod kątem zawartości merytorycznej, jak i sposobu przekazania wiedzy. Wskazali również kierunki modyfikacji szkolenia. Za realizację szkolenia i udział w nim podziękował zarówno uczestnikom, jak
i prowadzącym Prodziekan ds. nauki  dr hab. inż. Piotr Czech, prof. PŚ wręczając zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Mając na względzie duże zainteresowanie kursem organizatorzy planują kolejne edycje.