Przedstawiamy krótki film autorstwa dr inż. Adama Mańki prezentujący Wydział Transportu Politechniki Śląskiej widziany z drona.

Poniżej przedstawiamy inne filmy:

Znalezione obrazy dla zapytania zsoit wojkowiceZespół Szkół Ogólnokształących i Technicznych w Wojkowicach kształci uczniów na kierunku "technik lotniskowych służb operacyjnych".

12 maja odbyła się uroczystość podpisania umowy z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Politechniki Śląskiej. Ze strony szkoły ten dokument podpisała Pani Dyrektor Anna Augustyńska, natomiast Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Politechniki Śląskiej reprezentował jego Dyrektor dr hab inż. nawig. Andrzej Fellner. 

http://lowojkowice.eu/podpisanie-umowy-z-centrum-ksztalcenia-kadr-lotnictwa-cywilnego-politechniki-slaskiej-2/

http://lowojkowice.eu/

Znalezione obrazy dla zapytania PORT LOTNICZY OLSZTYN - MAZURYLotnisko Położone w sercu regionu lotnisko to nowoczesny, międzynarodowy port z pełną infrastrukturą przygotowaną do obsługi samolotów pasażerskich poruszających się zarówno w trybie rejsowym i czarterowym. Potencjał portu w zakresie rocznej obsługi pasażerów sięga będzie 500 000 osób.

http://mazuryairport.pl/

Podobny obrazPolitechnika Śląska oraz Uniwersytet Śląski nawiązały współpracę naukowo-dydaktyczną, która ma na celu sprzyjać efektywnemu wykorzystaniu potencjału naukowego i badawczego obu uczelni. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w piątek, 30 czerwca, w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Dokument sygnowali: prorektor ds. badań naukowych prof. Andrzej Noras z Uniwersytetu Śląskiego oraz prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Śląskiej prof. Janusz Kotowicz.

https://www.us.edu.pl/

http://www.ckkl.2ap.pl/index.php/homepage/studia-stacjonarne/95-politechnika-slaska-i-uniwersytet-slaski-wspolpracuja

 

Zapraszamy na nową specjalność na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach - nawigacja powietrzna.

Specjalność tą mogą wybrać studenci po drugim roku studiów dziennych na kierunku TRANSPORT. Sa to studia 2-stopniowe.

Przedmioty specjalnościowe:

✈ Prawo lotnicze i procedury ATCI – krajowe i międzynarodowe prawo lotnicze, praktyczne zastosowanie dokumentów normatywnych,

✈ Ogólna budowa statków powietrznych – budowa, przeznaczenie oraz parametry techniczno-eksploatacyjne płatowca, instalacji, wyposażenia elektrycznego, zespołów napędowych, awaryjnego wyposażenia statku powietrznego,

✈  Osiągi i planowanie lotu – masa i wyważenie statku powietrznego, czynniki wpływające na ciężkość i możliwości załadowcze oraz bezpieczeństwo lotu · Meteorologia – prawa dotyczące atmosfery ziemskiej oraz podstawy teoretyczne związane z budową atmosfery, poznanie cyrkulacji okołoziemskiej i wynikających z niej zjawisk i zagrożeń, znaczenie chmur i mgieł w lotnictwie

✈  Nawigacja – ogólne zasady nawigacji, magnetyzm i busole, nawigacyjne parametry lotu, nawigacja zliczeniowa,

✈  Procedury operacyjne – standardy i procedury operacyjne statków powietrznych,

✈  Zasady lotu – aerodynamika poddźwiękowa, bezpieczne przemieszczanie statku powietrznego,

✈  Łączność /frazeologia lotnicza- łączność lotnicza oraz umiejętność podejmowania właściwych działań w przypadku utraty łączności,

✈  Człowiek, możliwości i ograniczenia – czynniki determinujące sprawne działanie i ograniczające zagrożenia zdrowotne dla pilotów,

✈  Współdziałanie w załodze - zasady bezpiecznego zachowania na pokładzie, wykorzystanie wyposażenia bezpieczeństwa, wyposażenia ratowniczego samolotu oraz osobistego załogi i pasazerów,

✈  Seminarium dyplomowe,

✈  Praca dyplomowa.

W trakcie studiów studenci odbywają praktyki w MPL Katowice-Pyrzowice, na lotnisku w Mielcu oraz innych organizacjach i instytucjach lotniczych. Absolwenci specjalności ”Nawigacja powietrzna” uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie:

✈  eksploatacji statków powietrznych,

✈  zarządzania ruchem lotniczym,

✈  podstaw organizacji i zarządzania firmami lotniczymi,

✈  eksploatacji naziemnych i pokładowych systemów nawigacyjnych,

✈  prowadzenia prac badawczych w zakresie wyznaczania procedur lotniczych,

✈  inżynierii ruchu statków powietrznych badania i planowania niezbędnej infrastruktury lotniczej.

Specjalnoć ukierunkowana jest zarówno na ksztacenie personelu naziemnego, jak i w kierunku pilotażu.

Polecamy także lekturę artykułu "NAWIGACJA POWIETRZNA - w drodze ku przestworzom?" relacjonującym studiowanie tajników „bujania w przestworzach”.


 

Zapraszamy na nową specjalność na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach - mechanika i eksploatacja lotnicza.

Przedmioty, realizowane w ramach specjalności, podczas dwustopniowych studiów:

✈ Podstawy aerodynamiki ,

✈ Aerodynamika, struktury i systemy samolotów tłokowych,

✈  Aerodynamika, struktury i systemy śmigłowca,

✈  Aerodynamika, struktury i systemy samolotów turbinowych,

✈  Standardowa obsługa samolotów,

✈  Przepisy i procedury lotnicze,

✈  Napędy lotnicze,

✈  Śmigła,

✈  Meteorologia,

✈  Lotnicze silniki turbinowe i tłokowe,

✈  Aerodynamika, urządzenia i systemy statku powietrznego,

✈  Czynnik ludzki w lotnictwie,

✈  Systemy satelitarne w transporcie,

✈  Systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych,

✈  Aviation english Prawo lotnicze Seminarium dyplomowe,

✈  Praca dyplomowa.

Intencją Wydziału jest doprowadzenie studentów – absolwentów do najwyższej kategorii - C „inżynier obsługi hangarowej” z upoważnieniem do poświadczania obsługi hangarowej dużych statków powietrznych (minimalny wiek 21 lat). Oprócz wykształcenia i wiedzy teoretycznej, mechanik lotniczy powinien udowodnić odpowiednie dla kategorii C licencji, doświadczenie w obsłudze technicznej statku powietrznego. Praktykę może zdobyć tylko w certyfikowanych organizacjach obsługowych jako tzw. praktykant, jednak każda czynność wykonana przez studenta musi być poświadczona przez mechanika posiadającego odpowiednie uprawnienia. Stąd też w trakcie studiów, przewidziane są praktyki w certyfikowanych ośrodkach lotniczych, stacjach obsługowych.

Absolwenci specjalności ”Mechanika lotnicza” uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie obsługi hangarowej statków powietrznych:

✈ uzyskanie z przedmiotów specjalistycznych oceny od 4 wzwyż, umożliwia ich uznanie (zaliczenie) podczas egzaminu teoretycznego na licencję mechanika w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC),

✈ rzetelne odbywanie, zaplanowanych praktyk w certyfikowanych ośrodkach i stacjach obsługowych, stanowi podstawę do ubiegania się o licencję w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC),

✈ w zależności od zainteresowań, możliwe jest wcześniejsze uzyskiwanie licencji w niższych kategoriach i podkategoriach: A – mechanik obsługi (A1 - samoloty z silnikami turbinowymi, A2 - samoloty z silnikami tłokowymi, A3 - śmigłowce z silnikami turbinowymi, A4 - śmigłowce z silnikami tłokowymi), B: B1 – technik mechanik (B1.1 - samoloty z silnikami turbinowymi, B1.2 - Samoloty z silnikami tłokowymi, B1.3 - śmigłowce z silnikami turbinowymi, B1.4 - śmigłowce z silnikami tłokowymi) B2 – technik awionik. Możliwe jest rozszerzanie licencji o dodatkową kategorię lub podkategorię, zgodnie z PART-66 .