Dr inż. Robert Konieczka

Znalezione obrazy dla zapytania Robert KonieczkaJest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w specjalności samoloty i śmigłowce oraz studiów podyplomowych w tym zakresie. Ukończył szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu techniki lotniczej, przepisów, metodyki badania wypadków oraz systemów pokładowych w tym systemów obserwacji lotniczej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie w zakresie eksploatacji samolotów i śmigłowców. Przez wiele lat związany z lotnictwem wojskowym, państwowym,  a następnie lotnictwie cywilnym. Przez kilka lat członek personelu latającego. Ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Członek Polskiego Klubu Lotniczego. Brał udział w badaniach wielu incydentów i wypadków lotniczych. Autor szeregu publikacji z zakresu niezawodności, techniki lotniczej, bezpieczeństwa lotniczego, praktycznego wykorzystania lotnictwa oraz badania wypadków lotniczych.

 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ rkonieczkapl.wordpress.com

 

RKonieczkaOd 2012 roku starszy wykładowca, a następnie adiunkt w Katedrze Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. W tym okresie prowadził w sposób ciągły zajęcia z przedmiotów: Aerodynamika, struktury i systemy śmigłowców, Standardowe obsługi statków powietrznych. Doraźnie prowadził też zajęcia lub wybrane zagadnienia z przedmiotów: Śmigła lotnicze, Instalacje elektryczne statków powietrznych , Prawo i przepisy lotnicze.

Od 2003 roku Biegły Sądowy z zakresu lotnictwa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Warszawa-Praga i Krakowie. Ekspert Politechniki Śląskiej (http://eksperci.polsl.pl/eksperci/szczegoly.php?eid=655). Autor wielu opinii sądowych i analiz z obszaru:

 • - wypadki i incydenty statków powietrznych,
 • - przestrzeganie przepisów lotniczych,
 • - ekspertyzy techniczne,
 • - ekspertyzy funkcjonalne sprzętu lotniczego.

 

Obszar zainteresowań zawodowych

 1. Badanie incydentów i wypadków lotniczych, przepisy lotnicze, profilaktyka i kształtowanie bezpieczeństwa lotów.
 2. Mechanika lotu, struktura i instalacje śmigłowców,
 3. Eksploatacja statków powietrznych, obsługi i diagnostyka statków powietrznych, niezawodność statków powietrznych.
 4. Zagrożenia ekologiczne użytkowania statków powietrznych.
 5. Badanie funkcjonalności statków powietrznych i systemów lotniczych.
   

Kontakt: Pok. 410. Katowice 40-019, ul. Krasińskiego 8, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnie publikacje

 1. Wpływ cech  konstrukcyjnych  śmigłowców  oraz warunków ich  eksploatacji  na  hałas  emitowany we  wnętrzu  statku  powietrznego i  jego otoczeniu. Mechanika w lotnictwie. ML-XV 2012. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Stosowanej. Warszawa 2012. Współautor: prof. Pol. Śl. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, dr inż. Jarosław Kozuba.
 2. Wpływ wybranych zmian w Prawie Lotniczym na prowadzone postępowania przygotowawcze i sądowe związane z wypadkami lotniczymi z punktu widzenia biegłego sądowego. Ogólnopolska Konferencja Aktualne Problemy Prawa Lotniczego Rzeszów, 11-12 kwiecień 2013 r.
 3. Standardowa Obsługa Statków Powietrznych. Materiał dydaktyczny w ramach projektu pt. „Otwarcie nowego kierunku studiów i nowych specjalności oraz organizacja specjalistycznych kursów w Politechnice Śląskiej wraz z systemem staży dla kadry akademickiej uczelni” Katowice, wrzesień 2013.
 4. Standardowa Obsługa Statków Powietrznych. Materiał dydaktyczny w ramach projektu pt. „Otwarcie nowego kierunku studiów i nowych specjalności oraz organizacja specjalistycznych kursów w Politechnice Śląskiej wraz z systemem staży dla kadry akademickiej uczelni” Katowice, wrzesień 2013.
 5. Barwy Lotnictwa Straży Granicznej. Aeroplan 4/14.
 6. Odladzanie lotniskowe statków powietrznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport z. 86. 2015. (9p)
 7. Specyfika opiniowania przez biegłego sądowego z zakresu lotnictwa. Dwunasta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych. Częstochowa, kwiecień 2015.
 8. Węzłowe problemy odrębności postępowań związanych z wypadkiem lotniczym. Prawo Lotnicze i Technologie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, 2015.
 9. Węzłowe problemy naruszania części karnej Prawa Lotniczego. Internacjonalizacja i europeizacja Prawa Lotniczego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Marka Żylicza. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Konert. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego. Warszawa, 2015.
 10. Perspektywy rozwoju samolotów ultralekkich. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport z. 88. 2015. Współautor: Adam Koniczek.
 11. Potencjalne zagrożenia podczas wykonywania oględzin miejsca wypadku lotniczego. Problemy Kryminalistyki 289(3) 2015. Warszawa.
 12. Lotnictwo jako specyficzna dziedzina opiniowania przez biegłego sądowego. Problemy Kryminalistyki 290 2015. Warszawa.
 13. Wpływ wybranych zmian w Prawie Lotniczym na prowadzone postępowania przygotowawcze i sądowe związane z wypadkami lotniczymi z punktu widzenia biegłego sądowego. Aktualne problemy prawa lotniczego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2015.
 14. Wpływ zastosowania modernizacji w kabinie załogi na ergonomię pracy załogi wybranych konstrukcji śmigłowców Mila. Prace Instytutu Lotnictwa. 4 (241). Warszawa, 2015. Współautor: Dagmara Gaik.
 15. Śmigłowiec Mi-26. Zaglądamy do wnętrza wielkiego śmigłowca. Aeroplan. Ilustrowany Magazyn Lotniczy. 1/16.
 16. Istota głównych uszkodzeń struktury samolotu Boeing 737-400 identyfikowanych podczas przeglądów typu C. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport z. 90. 2016. Współautor: Piotr Golda.
 17. Part and responsibility of general aviation Aircraft commander – problems of Qualifications and definitione. Str. 71-82. International conference SimSchool 2016. Application of simulators in aviation specialists training. Let’s Fly s.r.o. Ostrawa, 2016. ISBN 978-80-270-0053-1. Współautor: Eugeniusz Piechoczek.
 18. How To Secure Basic Evidence After An Aviation Accident. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2017, 94, 65-74. ISSN: 0209-3324.
 19. Istota nisprawności technicznej jako przesłanki do odmowy wypłaty odszkodowania związanego z opóźnieniem lotu. Prawo lotnicze I kosmiczne oraz technologie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2017. ISBN 978-83-7996-412-3.

Zainteresowania i hobby: żeglarstwo, turystyka, narciarstwo.

Dyrektor Centrum 

dr hab. inż. Jarosław KOZUBA, prof. PŚ.Sekretariat

mgr  Marta Jackowska

 

Z-ca Dyrektora:

Mgr inż. Eugeniusz Piechoczek

 

Współpracownicy:

płk rez. dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner

Dr hab. inż. Katarzyna Chruzik

Prof. dr hab. inż. Jan Pila

Dr inż. Henryk Jafernik

Dr inż. Witold Filus

Dr inż. Robert Konieczka

Dr inż. Tomasz Balcerzak

Dr inż Adam Mańka

Dr inż. Dariusz Frątczak

Mgr Mariusz Osowski

Mgr Radosław Fellner

Lotnicze Koło Naukowe

RPAS TEAM w składzie: Adam Mańka, Bogdan Mańka, Wojciech Ficek, Szymon Kosiński, Radosław Fellner.


 

Przedstawiamy wykaz publikacji z zakresu "czynnika ludzkiego w lotnictwie".

Andrzej Fellner, Mariusz Osowski, Uwzględnienie czynnika ludzkiego w analizie bezpieczeństwa procesu zarządzania zasobami ludzkimi, https://tinyurl.com/yc6ctpjo

Uchroński, P., Czynnik ludzki – integralna część systemu bezpieczeństwa lotniska,    www.kzkgop.com.pl/public_media/fb/files/czasopisma/komunikacja/2017/kp_1_2017_mail_last_2.pdf

Fellner A., Kałużna E., Metody uwzględnienia czynnika ludzkiego w zarządzaniu bezpieczeństwem systemu transportu lotniczego, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 103,  
http://www.wt.pw.edu.pl/content/download/3476/20222/file/09-Kaluzna.pdf.

"Czynnik ludzki w lotnictwie", PRACE iNSTYTUTU LOTNiCTWA 221, s. 66–70, Warszawa 2011 JaNINa DąbroWSka, Instytut lotnictwa, http://ilot.edu.pl/prace_ilot/public/PDF/spis_zeszytow/221_2011/05.%20D%C4%85browska%20J..pdf

Robert KONIECZKA, Paweł ŻUREK Dominujący wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo wykonywania lotów, http://www.cos.strazgraniczna.pl/download/11/70464/12010.zip

Jacek Skorupski, Marcin Wiktorowski Problem oceny stanu załogi w kontekście bezpieczeństwa ruchu lotniczego, http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/content/download/1645/11255/file/Z96-art_37.pdf

Jarosław KOZUBA, CZYNNIK LUDZKI - ROLA SYMULATORA LOTNICZEGO W SZKOLENIU LOTNICZYM, http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/transport-i-spedycja/item/download/76744_99f332b64ef0c2ad146f8afaf6b6be7f

Człowiek i technologia, http://www.smil.org.pl/ptl/wyklady/69_Czlowiek_i_technologia_w_lotnictwie.pdf

Ryszard Makarowski, Czynnik ludzki w lotnictwie, PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2012, TOM 55, Nr 3, 305-326, https://www.kul.pl/files/714/3.55.2012.art.6.pdf

Dzik M., Bezpieczeństwo lotów w lotnictwie wojskowym – czynniki i okoliczności wpływające na powstawanie wypadków i incydentów lotniczych, https://tinyurl.com/y7tdquou

Pietrzak L., Modelowanie wypadków przy pracy 1, http://archiwum.ciop.pl/5861

Pietrzak L., Modelowanie wypadków przy pracy 2, http://archiwum.ciop.pl/5928

Badanie zdarzeń lotniczych Wykorzystanie teorii systemowych, http://docplayer.pl/3760653-Badanie-zdarzen-lotniczych-wykorzystanie-teorii-systemowych.html


ANALIZA AKTUALNYCH METOD DETEKCJI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (DRONÓW) - Andrzej FELLNER, Bogdan MAŃKA, Adam MAŃKA,"TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO", (s. 484-488), http://www.ckkl.2ap.pl/index.php/14-aktualnosci/31-detekcja-bezzalogowych-statkow-powietrznych-i-systemy-satelitarne-w-technice-transportu-szynowego

Fellner, A.Mańka, A.Fellner, R., Drony – bezpieczeństwo i zagrożenia, Komunikacja Publiczna, www.kzkgop.com.pl/publikacje/wydania/2/w-126-2-12016-komunikacja-publiczna-12016.html

Czemu drony są częścią Przemysłu 4.0? Jakie znaczenie dla przyszłości rynku ma unijna koncepcja U-Space? Jak wygląda rynek szkoleń w Polsce? Ile firm działa na polskim rynku dronowym? Kto na tym rynku rządzi?, "Rynek dronów w Polsce. Świt w dolinie śmierci", http://www.ckkl.2ap.pl/index.php/18-rpas-team/69-centrum-i-rpas-team-w-raporcie-rynek-dronow-w-polsce-2017

Fellner Radosław, 2017 – ROK WIELKICH ZMIAN W BRANŻY DRONÓW?, http://www.swiatdronow.pl/2017-rok-wielkich-zmian-w-branzy-dronow

Marian Bujnowski, Integracja bezzałogowych statków powietrznych z unijnym systemem lotnictwa cywilnego, http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/41/74.pdf

ZASADY LOTÓW DRONÓW W CTR – INFOGRAFIKA, www.swiatdronow.pl/zasady-lotow-dronow-ctr-infografika

CZY POLICJA MOŻE KONTROLOWAĆ ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI UAVO?, www.swiatdronow.pl/czy-policja-moze-kontrolowac-swiadectwo-kwalifikacji-uavo

CZY MOŻNA LATAĆ DRONEM NAD CUDZĄ POSESJĄ?, www.swiatdronow.pl/mozna-latac-dronem-nad-cudza-posesja

Drony cywilne a prawa właścicieli nieruchomości, http://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/nieruchomosci/prawo-budowlane/771361,Drony-cywilne-a-prawa-wlascicieli-nieruchomosci.html

ASADY WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH I MODELI LATAJĄCYCH (RPA), www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS/ops_rpa

Mikołaj Doskocz, https://latajlegalnie.com/category/drony/


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ(1) z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, tekst jednolity, http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1993/1

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1500835546154&uri=CELEX:02012R0923-20160818

Propozycja opracowania wspólnych zasad dotyczących wykonywania operacji z użyciem dronów w Europie, https://www.easa.europa.eu/download/ANPA-translations/205933_EASA_Summary%20of%20the%20ANPA_PL.pdf


Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000521

Ogłoszenie nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego oraz wpisywanych do nich uprawnień prowadzonych przez podmioty szkolące, www.edziennik.ulc.gov.pl/#/legalact/2017/477/

Noble Cert - strona głównaNoble Cert jest polską jednostką certyfikującą o międzynarodowym charakterze. Specjalizujemy się w auditach systemów zarządzania według międzynarodowych norm ISO, certyfikacji wyrobów, zrównoważonego rozwoju oraz przeprowadzaniu szkoleń.

Jednostka certyfikująca Noble Cert została zaproszona do współprowadzenia kursu "6w1" - Zarządzanie jakością i ryzykiem w transporcie (maj – czerwiec 2015 r.) organizowanym przez Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego oraz Katedrę Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej.

W kursie wzięło udział ponad 70 osób - przedstawicieli wiodących firm branży transportowej oraz studenci Wydziału Transportu. Łączny czas wykładów, ćwiczeń i warsztatów praktycznych wyniósł 182 godziny  z takich zagadnień jak:

 •  -Analiza ryzyka w transporcie Safety Case i Bussines Case niezbędnym elementem transportu UE;
 • - Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009
 • - Pełnomocnik zarządu ds. systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009;
 • - Czynnik ludzki w transporcie;
 • - Audytor wewnętrzny branżowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem - IRIS;
 • - Analiza RAMS i analiza LCC środków technicznych w transporcie;
 • - Zasady i metody analizy ryzyka w transporcie - teoria i warsztaty: FMEA, pFMEA, FTE, ETA i COSOII;
 • - Zarządzanie ryzykiem w transporcie;

Szkolenia w formie wykładów i warsztatów prowadzone były przez osoby i instytucje posiadające bogate doświadczenie w tym zakresie i realizujące wyżej wymienione szkolenia dla przemysłu. Certyfikaty wydawane uczestnikom sygnowane są przez Politechnikę Śląską oraz Jednostkę Certyfikującą Noble Cert.

Informujemy, iż w związku z bardzo dużym zainteresowaniem planujemy kontynuację poszczególnych szkoleń. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w sekretariacie Centrum.