OstrawaMiło nam poinformować, iż Centrum było współorganizatorem międzynarodowej konferencji "Zastosowanie symulatorów szkoleniowych w szkoleniu specjalistów lotnictwa". Konferencja była organizowana w ramach NATO DAYS.NATO DAYS. Głównym organizatorem był prof. Volner i jego ośrodek lotniczy Let's Fly. Do Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji zaproszono dr hab. Andrzeja Fellnera, dr hab. Katarzynę Chruzik. Współpracownicy Centrum wygłosili także referaty. Konferencja odbyła się w dniach 15-16 września w Porcie lotniczym Ostrawa im. Leoša Janáčka.

Lets Fly Ostrava – vyhlídkové lety Ostrava

Konferencja odbyła się w dniach 15-16 września w Porcie lotniczym Ostrawa im. Leoša Janáčka. Konferencja poświęcona była wykorzystaniu systemów szkoleniowych, symulatorów w szkoleniu specjalistów branży lotniczej. Międzynarodowa Konferencja organizowana jest w ramach projektu TAČR TA 04031376 "Badania/rozwój szkolenia". Konferencja odbyła się w dniach 15-16 września w Porcie lotniczym Ostrawa im. Leoša Janáčka. 

Podczas konferencji zespół lotniczy Centrum wręczył organizatorom konferencji honorowe statuetki w podzięce za zaproszenie i w uznaniu za wkład w rozwój szkolenia młodych kadr lotnictwa cywilnego. Pracownicy i współpracownicy Centrum wygłosili następujące referaty:

OSTRAWAprojekt 2OSTRAWAQ projekt 1

 • - Procedures limiting noise nuisance generated by aviation Ph. D. Henryk Jafernik,
 • - Unmanned aerial vehicle and the safety of public buildings Dr. Piotr Uchroński
 • - Model of European EGNOS National Market Analysis on the Polish example Andrzej Fellner
 • - Analyze sources of threats determining aviation events in 2015 Katarzyna Chruzik, Andrzej Fellner
 • - Research on drone technology for the international space station Katarzyna Kostur, M. Sc. Eng., Mateusz Ojciec M. SC. Ing., Tomasz Balcerzak, Phd. Eng.
 • - A new generation of disruptors is planning to redefine air travel - So what does this mean for airlines and airports? Katarzyna Kostur, M. Sc. Eng., Tomasz Balcerzak, Phd. Eng.
 •  

Szczegóły na stronie http://www.simschool.cz/en/konference/


 

KonferencjaDyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej na zaproszenie organizatorów konferencji "NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE ZAKRES WSPÓŁPRACY NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH" wygłosił wraz z Radosławem Fellnerem referat inauguracyjny pt. "JAK NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE DETERMINUJĄ ROZWÓJ, PROMOCJĘ I BADANIA LOTNICZE". Referat wzbudził duże zainteresowanie przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. W wydarzeniu uczestniczył także współpracownik Centrum dr pil. inż. Henryk Jafernik.

 

Konferencja społ humOrganizatorami konferencji byli: Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach oraz Politechnika Śląska w Gliwicach, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych. Konferencja odbyła się 29 września, na Uniwersytecie SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach ul. Techników 9. W swym referacie dyrektor Centrum zechęcił do współpracy, wymiany doświadczeń i podjęcia interdyscyplinarnych badań. Referat wzbudził duże zainteresowanie przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

Interdyscyplinarność, czyli konstruowanie opisu rzeczywistości z uwzględnieniem wielu perspektyw, dla współczesnych badaczy to nie wybór, lecz konieczność. Pełne zrozumienie obecnie zachodzących zmian nie jest możliwe bez wyjścia poza podziały poszczególnych dyscyplin humanistyki. Konferencja, organizowana przez Politechnikę Śląską w Gliwicach oraz Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS, jest znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania wyników prowadzonych badań. Wydarzenie stwarza także szansę na integrację środowiska naukowców oraz wspólne zastanowienie się nad strategią promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/14139-nauki-spoleczne-i-humanistyczne-zakres-wspolpracy


 

Znalezione obrazy dla zapytania Narodowego Kongresu NaukiDyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej weźmie udział w Narodowym Kongresie Nauki w dniach 19-20.09.2017 r. w Krakowie, w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Narodowy Kongres Nauki zajmie się przeglądem potencjału badawczego Polski i refleksją nad priorytetami i narzędziami polityki w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas kongresu zostanie przedstawiona i poddana dalszej debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierać będzie Rada Narodowego Kongresu Nauki, do której zaproszeni zostali liderzy środowiska akademickiego z Polski.

Narodowy Kongres Nauki będzie stanowił podsumowanie debaty toczonej podczas konferencji programowych NKN w dziewięciu ośrodkach akademickich kraju. Podczas konferencji omówione zostały najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0.

Wśród ważnych obszarów podejmowanych w debatach znalazły się między innymi takie tematy jak np.:

 1. umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego;
 2. propozycje zmian w naukach humanistycznych i społecznych;
 3. zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją publiczną;
 4. ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej;
 5. dostępność kształcenia na poziomie elitarnym w powiązaniu z wysokiej jakości badaniami;
 6. ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym.

Szczegóły na stronie https://nkn.gov.pl/


 

FratczakDr inż. Dariusz Frątczak

Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie w specjalności pilot śmigłowcowy oraz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej w specjalności sterowanie ruchem lotniczym. W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie bezpieczeństwa lotów w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie. Ukończył szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu: dowodzenia lotnictwem, szkolenia lotniczego, kierowania lotami, wykorzystania specjalistycznego oprogramowania do analizy danych lotu oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania ryzykiem. Brał udział w projekcie badawczo-rozwojowym pt. „Określenie granicznych warunków użytkowania śmigłowców w systemie operacji z wysokich budynków” realizowanym w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

Posiada duże doświadczenie zawodowe zdobyte w lotnictwie wojskowym, służb porządku publicznego i cywilnym. Jako pilot wojskowy klasy mistrzowskiej i instruktor pilot śmigłowcowy zawodowy, egzaminator praktyczny ULC, pilot oblatywacz I i II stopnia oraz w lotach VIP uzyskał nalot ponad 3000 godzin. Wykonywał loty operacyjne, szkoleniowe i próbne na śmigłowcach: SM-1, Mi-2, Mi-8, Mi-17 i Bell-206 oraz loty zapoznawcze na śmigłowcach EC-120 i W-3, a także odbywał treningi na symulatorach lotu śmigłowców: MI-8, EC-135 i SW-4.

WYKAZ PUBLIKACJI

Poza realizacją szkolenia personelu lotniczego zajmował się problematyką ratownictwa i  bezpieczeństwa lotów. W latach 2002 – 2008 powołany przez Ministra Infrastruktury na członka Rady SAR. W latach 2010 – 2016 był członkiem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, gdzie przeprowadził i nadzorował prowadzenie badań kilkudziesięciu wypadków, poważnych incydentów i incydentów lotniczych, a także prowadził szkolenia w tym zakresie. Obecnie jest ekspertem PKBWL w zakresie wyszkolenia i eksploatacji lotniczej wiropłatów, a także Specjalistą Krajowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ds. ratownictwa lotniczego i wysokościowego oraz badania wypadków lotniczych
i koordynacji lotów.

Autor i współautor kilkunastu publikacji z zakresu bezpieczeństwa lotniczego i eksploatacji śmigłowców, a także autor wielu raportów końcowych z badania zdarzeń lotniczych zaistniałych w lotnictwie cywilnym, prowadzonych i nadzorowanych w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, które są publikowane na stronie internetowej Komisji. Od kilku lat jest recenzentem opiniującym artykuły ukazujące się w „Pracach Instytutu Lotnictwa”.

Obszar zainteresowań zawodowych:

- Badanie incydentów i wypadków lotniczych oraz szkolenia w tym zakresie;

- Formułowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w celu osiągnięcia i utrzymania pożądanego poziomu bezpieczeństwa lotów;

- Przygotowanie do lotów;

- Przepisy wykonywania lotów;

- Budowa i pilotaż wiropłatów;

- Ergonomia kabiny załogi i bezpieczeństwo ekologiczne użytkowania wiropłatów;

- Współpraca w załodze śmigłowca.