"Raport dotyczący stanu i perspektyw polskiego przemysłu lotniczego w świetle rozwoju GA i lotnictwa gospodarczego"Z przyjemnością przedstawiamy ciekawy i niezwykle inspirujący "Raport dotyczący stanu i perspektyw polskiego przemysłu lotniczego w świetle rozwoju GA i lotnictwa gospodarczego" autorstwa Grzegorza Brychczyńskiego, niezależnego eksperta lotniczego i członka Polskiego Klubu Lotniczego. Zapraszamy do lektury.

Inspiracją Autora do opracowania raportu stanowił stan i kondycja produkcyjno-finansowa Polskiego Przemysłu Lotniczego, jak również wystąpienie w trakcie "Konferencji FORUM LOTNICZE 2015" w ramach panelu "Technologie i przemysł - czego potrzebuje przemysł lotniczy dla lotnictwa, aby się rozwijać". Raport jest wyrazicielem opinii uzyskanych w ramach konsultacji przeprowadzonych wśród czołowych reprezentantów Polskiego Przemysłu Lotniczego, oraz krajowych organizacji lotniczych.

Autor wskazując w Raporcie przeszkody stojące na drodze bardziej intensywnego rozwoju branży lotniczej leżące po stronie administracji państwowej, wyraża przekonanie, że wpłynie on zdecydowanie inspirująco na środowisko Polskiego Przemysłu Lotniczego w kierunku jego konsolidacji. W dającej się przewidzieć nie odległej przyszłości należy stwierdzić, że polska administracja rządowa stoi przed dużym wyzwaniem związanym z użytkowaniem statków powietrznych. Problem ten dotyczy lotnictwa państwowego, lotnictwa gospodarczego i lotnictwa wojskowego. Niniejszy raport powinien stać się przedsięwzięciem prospołecznym z udziałem władz państwa, przedsiębiorstw i instytucji badawczych znajdującym swe miejsce w Krajowej Strategii dla Lotnictwa.

POBIERZ "Raport dotyczący stanu i perspektyw polskiego przemysłu lotniczego w świetle rozwoju GA i lotnictwa gospodarczego"

W dniu 26.11. raport został przedstawiony na zebraniu Katedry Technologii Lotniczych, w którym uczestniczyli także przedstawiciele Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej oraz lotniczych ośrodków szkoleniowych. Raport spotkał się z wielkim zainteresowaniem, podjęto także decyzję o wykorzystaniu treści raportu podczas zajęć ze studentami Katedry Technologii Lotniczych. Dyskusja jaka wywiązała się po lekturze raportu zaowocowała następującymi refleksjami:

✈ omawiając "Polskie centralne URZĘDY PAŃSTWOWE mające wpływ na wspieranie polskiego przemysłu LOTNICZEGO" zaproponowano uwzględnienie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, jako że PAIIZ pomaga zagranicznym inwestorom (także lotniczym) wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości;

✈ nie należy zapominać o roli Polskiej Agencja Żeglugi Powietrznej,  gdyż ta instytucja dba o uporządkowany przepływ i bezpieczeństwo ruchu lotniczego, odpowiada pośrednio za "pomieszczenie" w  polskiej przestrzeni powietrznej statków powietrznych, będących w istocie także produktami polskiego przemysłu lotniczego;

✈ z zadowoleniem należy przyjąć uchwalenie przez parlament, a następnie podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustaw wspierających innowacyjność (ulga podatkowa dla inwestujących w innowacje)

✈ należy monitorować i ocenić wykorzystanie przez sektor lotniczy instrumentów ustanowionych rozporządzeniem ws. udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 wprowadzającego m.in. proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw takie, jak bony na innowacje dla MŚP, umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, ochronę własności przemysłowej (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020);

✈ nie można zapominać o statystykach OECD dla Polski z lat 2005-2012 nt. wydatków na Badania i Rozwój dla sektora aeronatuycznego i kosmicznego:

  • Business enterprise R-D expenditure
  • by industry (ISIC 4)- > 
    303: Manufacture of air and space (w dol.)
2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 2012
30.389 31.632 17.037 16.483 30.304 51.368 73.431 73.787

 w kolejnych opracowaniach dotyczących polskiego przemysłu lotniczego warto zamieszczać słowniczek z najważniejszymi definicjami terminów, dzięki temu wyeliminuje się potencjalne problemy wynikające z niezrozumienia używanych terminów, np. "lotnictwo ogólne", "innowacje", "przemysł", "lotnictwo gospodarcze";