W dniach 28-30 listopada 2018 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej”. Konferencja obejmowała 7 sesji naukowych, spotkania oficjalne i kuluarowe oraz wydarzenia towarzyszące z udziałem gości ze świata polityki, biznesu oraz nauki. Tegoroczna konferencja była również wyjątkowa ze względów organizacyjnych, ponieważ uroczysta inauguracja wraz z pierwszą sesją naukową odbyła się w Porcie Lotniczym Katowice – Pyrzowice. Głównym celem tegorocznej Konferencji było przedyskutowanie i przeanalizowanie priorytetów związanych z europejską polityką transportową.

W oficjalnej inauguracji tej imprezy wzięli udział m.in. Jerzy Polaczek – Poseł na Sejm RP, Prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Śląskiej, Norbert Henzel – V-ce Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. W trakcie inauguracji Pan Prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Śląskiej odebrał z rąk Pana Romana Ożóga przedstawiciela Urzędu Lotnictwa Cywilnego - Certyfikat zatwierdzenia Akademickiego Ośrodka Lotniczego ATO POLSL o numerze PL-ATO-78. Certyfikat ten z jednej strony potwierdza fakt, że ATO POLSL spełnia wymagania przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Tekst mający znaczenie dla EOG). Z drugiej strony wskazuje natomiast, że ATO POLSL jest trwale zdolny do zapewnienia bezpiecznego wykonywania działalności szkoleniowej w lotnictwie cywilnym. W dalszej części odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowego dyplomu Pan Mgr. inż. Eugeniuszowi Piechoczkowi – pracownikowi Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej z okazji 40-lecia pierwszego lotu. Po zakończonej sesji naukowej uczestnicy udali się na zwiedzanie Portu Lotniczego.

Pozostałe sesje naukowe odbywały się w Ustroniu w hotelu Muflon i dotyczyły między innymi: zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w transporcie, budowy, eksploatacji i diagnostyki środków transportu, politycznych, ekonomicznych i prawne aspektów bezpieczeństwa w transporcie, dydaktyki i edukacji dla transportu oraz bezzałogowych statków powietrznych. Konferencja stanowiła dogodną platformę do ożywionych dyskusji, wymiany doświadczeń i wzajemnych konsultacji między specjalistami z wyższych uczelni i kadrą inżynierską z zakładów przemysłowych, stanowiąc równocześnie syntetyczne kompendium wiedzy dla szukających ciekawych i nowatorskich rozwiązań w zakresie transportu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w różnych sesjach naukowych wystąpiło ponad 50 prelegentów z kraju i zagranicy, a łączna liczba uczestników przekroczyła 100.