W dniach 26-27 listopad 2018 r. odbył się audyt ośrodka OSMOT-Part 147 na Politechnice Śląskiej w Katowicach przeprowadzony przez audytorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Naczelnika Inspektoratu Personelu Technicznego Tadeusza Gembskiego oraz Starszego Specjalistę Julitę Szulc. Audytorzy po zapoznaniu się z dokumentacją  oraz po wizytacji wybranych zajęć, egzaminów i pomieszczeń dydaktycznych ośrodka przyznali pozytywną ocenę. Kolejny planowy audyt spodziewany jest w II kwartale 2018 roku.