space

W dniach 28-29 września Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego dr hab. nawig. Andrzej Fellner wziął udział w Międzynarodowym Dniu Informacyjnym ("Horizon 2020 Space Information Days") i spotkaniu brokerskim w obszarze Przestrzeń Kosmiczna organizowanym w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

"Horizon 2020 Space Information Days" i spotkania brokerskie zostały zorganizowane w związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia kolejnych konkursów na składanie wniosków projektowych w obszarze Przestrzeń Kosmiczna w programie HORYZONT 2020. W wydarzeniu wzięli udział eksperci Komisji Europejskiej (EC), Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA), Europejskiej Agencji ds. Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), a także beneficjenci i wnioskodawcy projektów H2020 w obszarze SPACE z Europy oraz z Polski. Uczestnikiem "Horizon 2020 Space Information Days" był także kierownik KTL dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner.

Podczas wydarzenia przedstawione zostały założenia oraz zasady uczestnictwa w programie HORYZONT 2020, jak również tematyka kolejnych konkursów w obszarze Przestrzeń Kosmiczna w latach 2016-2017, Strategiczne Klastry Badawcze w dziedzinie robotyki kosmicznej i napędów elektrycznych oraz możliwości jakie oferuje Program HORYZONT 2020 dla MŚP.

Program Ramowy Unii Europejskiej HORYZONT 2020 jest największym w historii UE programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to:

- 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji,

- dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP),

- działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

W ciągu 7 lat (2014-2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 mld euro z czego 1,42 mld euro są przeznaczone na projekty kosmiczne. Struktura programu HORYZONT 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach: 

- Doskonała baza naukowa,

- Wiodąca pozycja w przemyśle,

- Wyzwania społeczne,

uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe:

- Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa oraz działania,

- Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.