Prof FellnerDyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej. Nawigator klasy mistrzowskiej. Od 1978 nauczyciel akademicki: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, PWSZ w Chełmie, PWSZ w Krośnie. W latach 2002-2005 Szef Oddziału Zarządzania Przestrzenią Powietrzną Sił Zbrojnych RP. Od 2008 r. dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.


Autor pierwszej w Polsce habilitacji z nawigacji powietrznej (Politechnika Warszawska, 2002). Specjalista z zakresu zastosowań systemów naziemnych i satelitarnych dla potrzeb lotnictwa. W 1990 r. podczas stażu naukowego na stanowisku adiunkta w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej, w trakcie rejsu do Poti na pokładzie okrętu ORP „Wodnik", w trakcie wacht na stanowisku kierownika praktyki nawigacyjnej podchorążych AMW, po chrzcie morskim imię „AEROMARINUS".

Dorobek naukowy:

W ramach pracy naukowo-badawczej zajmuje się:

- tworzeniem polskiej szkoły nawigacji powietrznej poprzez uruchamianie w formie specjalności na uczelniach wyższych i promowanie inżynierów i magistrów w nowej dyscyplinie naukowej (PWSZ Chełm 2004-2008, PWSZ Krosno 2008-2012, Politechnika Śląska od 2009) oraz Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej Politechniki Ślaskiej (jedynego w Polsce ośrodka lotniczego realizującego w Wydziale Transportu PŚ, europejski program kształcenia teoretycznego do licencji liniowej pilota – JAR FCL/obecnie PART, w ramach zajęć dydaktycznych);

- implementacją technik i technologii satelitarnych w polskim lotnictwie: GPS (1992 pierwsze testy i eksperymenty lotnicze w Polsce), SPAN (2007 pierwsze w Polsce eksperymenty lotnicze), współpraca systemów satelitarnych: GNSS, EUPOS, EGNOS, METEOSAT, jako SBAS, ABAS, GBAS, pod kątem podejścia do lądowania APV-I i APV-II (od 2009 eksperymenty i testy lotnicze), certyfikacja podejść do lądowania LPV GNSS dla polskich lotnisk komunikacyjnych – 2012. Autor pierwszej w Polsce habilitacji z nawigacji powietrznej (Politechnika Warszawska 2002). Specjalista z zakresu zastosowań systemów naziemnych i satelitarnych dla potrzeb lotnictwa. Autor i współautor ponad 340 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, w tym 40 opracowań zwartych.

Uczestnik m.in. NATO Special Course for CSCS States (Oberammergau - Niemcy), Teacher Training Course (Beaconsfield - Wielka Brytania). Reprezentant Polski w pracach Komisji NATO C3 Board Navigation Sub Committee i CNS/ATM NATMC (Głowna Kwatera NATO w Brukseli). Członek m.in. Sekcji Kartograficznej KG PAN, Sekcji Informatyki Geodezyjnej i Kartograficznej KG PAN Sekcji Geoinformatyki KG PAN, Zespołu Nawigacji Morskiej KG PAN Sekcji Geoinformatyki KG PAN, Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, European Geosciences Union.

Wykładowca przedmiotów lotniczych w certyfikowanych ośrodkach szkolenia lotniczego: EXIN, ROYAL STAR AERO, AIRCOM.

Kierownik polskiej części międzynarodowych projektów FP7:

- HEDGE (Helicopters Deploy GNSS in Europe), 
- EGNOS APV Development and Demonstration in Poland, 
- SHERPA (Support ad-Hoc to Eastern Region with Pre-operational Actions on GNSS).

Konsultant ds. technik i technologii satelitarnych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Więcej informacji dotyczących obszaru zainteresowań badawczych płk rez. dr hab. inż. nawig. Andrzeja Fellnera znaleźć można w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej.

Wybrane publikacje:

 1. Najnowsze publikacje.
 2. A. Fellner, K. Banaszek, P. Tróminski, The Implementation of the EGNOS System to APV-I Precision Approach Operations. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 4, No. 1, pp. 41-46, 2010.
 3. A. Fellner, GNSS niezbędnym etapem implementacji LUN, lotnisko.biz, 22.12.2011
 4. A. Fellner, K. Banaszek, P. Tróminski, The Implementation of the EGNOS System to APV-I Precision Approach Operations. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 4, No. 1, pp. 41-46, 2010.
 5. A. Fellner, J. Kozuba, Frazeologia lotnicza dla personelu latającego, Wydawnictwo IT-COM Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 6. A. Fellner, J. Zając, Frazeologia lotnicza, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm 2008. ISBN 978-83-61149-44-6.
 7. M. Grzegorzewski, J. Cwiklak, H. Jafernik, A. Fellner, GNSS for an Aviation. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 2, No. 4, pp. 345-350, 2008.
 8. A. Fellner, J. Ćwiklak, H. Jafernik, P. Tróminski, J. Zajac, K. Banaszek, GNSS for an Aviation Analysis Based on EUPOS and GNSS/EGNOS Collocated Stations in PWSZ CHELM. TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 2, No. 4, pp. 351-356, 2008.
 9. A. Fellner, J. Fellner, J. Zając, Akronimy i skróty lotnicze, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm 2007. ISBN 978-83-61149-08-8.
 10. A. Fellner, J. Śledziński, P. Trómiński, J. Zając, Realizacja europejskiego systemu EUPOS w laboratorium DGNSS/GIS, Chełm 2007
 11. A. Fellner, P. Trómiński, GIS w Internecie, Chełm 2007
 12. A. Fellner, J. Zając, Rozwój infrastruktury transportowej Chełma na tle regionu, kraju i europy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm 2006. ISBN 83-924536-1-1.
 13. A. Fellner, R. Piekarniak, N. Grzesik, Podstawowe parametry systemu nawigacji satelitarnej, [w:] Przegląd Wojsk Lądowych, nr 10/2003.
 14. A. Fellner, Polski system stacji permanentnych RTK DGPS (CORS-PI) na bazie analizy porównawczej, Zeszyty Naukowe WSOSP, nr 1/2001, 10.04.2012
 15. A. Fellner, H. Jafernik, Podejście do lądowania według stacji permanentnej RTK DGPS, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 56/2001.
 16. A. Fellner, H. Jafernik, Metoda symulacji komputerowej w specjalistycznym kształceniu lotniczym, [w:] "Przegląd Wojsk Lotniczych", nr 10/1994.
 17. A. Fellner, Szkoła Orląt a Royal Institute of Navigation, [w:] "Biuletyn WOSL", nr 1/59/1992.
 18. A. Fellner, Proponuję powołać Sekcję Nawigacji Lotniczej PAN, [w:] "Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej", nr 4/1990.

Liczba odnalezionych rekordów w BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ: 138.


Nr opisu: 0000117327
EGNOS Poland market analysis in SHERPA project. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Marine navigation and safety of sea transportation. Marine navigation. Ed. Adam Weintrit. Leiden : CRC Press/Balkema, 2017, s. 143-149, bibliogr. 19 poz.

2/138

 
Nr opisu: 0000117331
Międzynarodowa metoda PBN niezbędnym elementem ochrony środowiska w transporcie lotniczym. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Katarzyna Chruzik, Adam Mańka.
W: Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie. Red. Elżbieta Dynia, Lidia Brodowski. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017, s. 198-214, bibliogr. 10 poz.

3/138

 
Nr opisu: 0000117411   https://doi.org/10.20858/sjsutst.2017.95.7"">
Results of aircraft positioning tests in post-processing using the GNSS. 
[Aut.]: Henryk Jafernik, Andrzej Fellner, Magda Mrozik, K. Krasuski.
-Sci. J. Siles. Univ. Technol., Ser. Transp. 2017 vol. 95, s. 67-74, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

monitorowanie trajektorii samolotów ; GPS ; metoda SPP ; dokładność ; ICAO

aircraft trajectory monitoring ; GPS ; SPP method ; accuracy ; ICAO

4/138

 
Nr opisu: 0000111377
An innovative method of drones marking and identification. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, B. Mańka, Adam Mańka.
W: Aplikace simulatoru ve vycviku leteckych specialistu. SimSchool 2016, Ostrava - Mosnov, 16. - 17. 9. 2016. [Dokument elektroniczny]. Mosnov : LET'S FLY s.r.o., 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 226-235, bibliogr. 7 poz.

5/138

 
Nr opisu: 0000107741
Application of the Global Navigation Satellite System (GNSS) in air navigation. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Space research in Poland. Report to Committee on Space Research (COSPAR) 2016. Polish Space Agency. Gdańsk : Print Gdańsk, 2016, s. 24-28, bibliogr. 12 poz.

6/138

 
Nr opisu: 0000107254   http://ktl.2ap.pl/images/Manka/Fellner_A_Ma%C5%84ka_A_Manka_B_Safety_and_Security_aspects_of_using_drones_004.pdf"">
Aspekty bezpieczeństwa użytkowania bezzałogowych statków powietrznych. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Adam Mańka, B. Mańka.
W: Transport problems 2016. VIII International scientific conference, Katowice, 29.06-01.07.2016. V International symposium of young researchers, Katowice 27-28 June 2016. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Aleksander Sładkowski, Piotr Czech, Tomasz Haniszewski, Łukasz Konieczny, Damian Gąska, Grzegorz Peruń. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 881-887, bibliogr. 6 poz.

bezpieczeństwo ; BSP ; bezzałogowy statek powietrzny ; RPAS ; zdalnie pilotowany statek powietrzny ; dron

safety ; UAV ; unmanned aerial vehicle ; RPAS ; Remotelly Piloted Aerial System ; drone

7/138

 
Nr opisu: 0000108706
Birds as a threat of flights safety. 
[Aut.]: B. Bociąga, Piotr Czech, Andrzej Fellner, Grzegorz Sierpiński.
W: Transport Systems. Theory and Practice. TSTP2016. 13th Scientific and Technical Conference, Katowice, September 19-21, 2016. Book of abstracts. Eds. Grzegorz Sierpiński, Piotr Czech. Katowice : Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2016, s. 16

8/138

 
Nr opisu: 0000112079
Concept of implementation NPA GNSS in general aviation. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner, P. Uchroński.
W: International Conference of Young Scientist. GeoTerrace-2016, Lviv, 15-17.12.2016. Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2016, s. 21-27, bibliogr. 2 poz.

9/138

 
Nr opisu: 0000112080
Determination of aircraft's position using GPS data in flight tests at the military in Deblin. 
[Aut.]: Henryk Jafernik, Andrzej Fellner, K. Krasucki, Magda Mrozik.
W: International Conference of Young Scientist. GeoTerrace-2016, Lviv, 15-17.12.2016. Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2016, s. 17-20, bibliogr. 3 poz.

10/138

 
Nr opisu: 0000107481   http://www.kzkgop.com.pl/public_media/fb/files/czasopisma/komunikacja/2016/KP_1_2016.pdf"">
Drony - bezpieczeństwo i zagrożenia. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Adam Mańka, R. Fellner.
-Komun. Publiczna 2016 nr 1, s. 35-40, bibliogr. 10 poz.

bezzałogowy statek powietrzny ; dron ; bezpieczeństwo użytkowania ; zastosowanie

unmanned aerial vehicle ; drone ; safety of operational use ; application

11/138

 
Nr opisu: 0000108707
Exploitation of the aircraft and the airline failures. 
[Aut.]: B. Bociąga, Piotr Czech, Andrzej Fellner, Grzegorz Sierpiński.
W: Transport Systems. Theory and Practice. TSTP2016. 13th Scientific and Technical Conference, Katowice, September 19-21, 2016. Book of abstracts. Eds. Grzegorz Sierpiński, Piotr Czech. Katowice : Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2016, s. 17

12/138

 
Nr opisu: 0000106394   http://www.degruyter.com/view/j/rgg.2016.100.issue-1/rgg-2016-0005/rgg-2016-0005.xml?format=INT"">
Implementation of satellite techniques in the air transport. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Henryk Jafernik.
-Rep. Geod. Geoinformat. 2016 vol. 100 iss. 1, s. 39-53, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

lotnictwo ; transport powietrzny ; system satelitarny ; techniki satelitarne ; PBN ; GNSS ; SHERPA ; HEDGE

aviation ; air transport ; satellite system ; satellite techniques ; PBN ; GNSS ; SHERPA ; HEDGE

13/138

 
Nr opisu: 0000115663   http://www.eumed.net/rev/rednma/33/bal.html"">
Innowacyjność portów lotniczych i lotnisk w polityce transportowej Unii Europejskiej. 
[Aut.]: Tomasz Balcerzak, Andrzej Fellner.
-Rev. Eur. Derecho Naveg. Marit. Aeronaut. 2016 no. 33, s. 186-195, bibliogr. 31 poz.

innowacyjność ; polityka transportowa ; polityka lotnicza ; port lotniczy ; lotnisko

innovation ; transport policy ; aviation policy ; airport

14/138

 
Nr opisu: 0000111374
Legal changes in the scope of the common basic standards on aviation security. 
[Aut.]: Katarzyna Chruzik, Andrzej Fellner.
W: Aplikace simulatoru ve vycviku leteckych specialistu. SimSchool 2016, Ostrava - Mosnov, 16. - 17. 9. 2016. [Dokument elektroniczny]. Mosnov : LET'S FLY s.r.o., 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 50-68, bibliogr. 4 poz.

15/138

 
Nr opisu: 0000112656
Meteorologia w transporcie. 
[Aut.]: Henryk Jafernik, Andrzej Fellner, R. Fellner.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, 321 s., bibliogr. 63 poz.
Skrypt nr 2567

meteorologia ; transport lotniczy

meteorology ; air transport

16/138

 
Nr opisu: 0000106820
Nawigacja powietrzna w zarysie. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, 243 s., bibliogr. 79 poz.
Skrypt nr 2562

nawigacja powietrzna ; mapa lotnicza ; zadanie nawigacyjne ; parametry nawigacyjne ; nawigacyjny trójkąt prędkości

air navigation ; air map ; navigation duty ; navigation parameters ; triangle of velocities

17/138

 
Nr opisu: 0000105806   http://sjsutst.polsl.pl/archives/2016/vol90/25_ZN90_2016_ChruzikFellner.pdf"">
Platforma bezpieczeństwa transportu Polski. 
[Aut.]: Katarzyna Chruzik, Andrzej Fellner.
-Sci. J. Siles. Univ. Technol., Ser. Transp. 2016 vol. 90, s. 25-36, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

bezpieczeństwo transportu ; kultura bezpieczeństwa ; system zarządzania bezpieczeństwem ; zarządzanie ryzykiem

transport safety ; safety culture ; safety management system ; risk management

18/138

 
Nr opisu: 0000105808   http://sjsutst.polsl.pl/archives/2016/vol90/37_ZN90_2016_FellnerFellnerPiechoczek.pdf"">
Pre-flight validation RNAV GNSS approach procedures for EPKT in "EGNOS APV Mielec Project". 
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner, Eugeniusz Piechoczek.
-Sci. J. Siles. Univ. Technol., Ser. Transp. 2016 vol. 90, s. 37-46, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

potwierdzenie lotu ; GNSS ; lotnictwo ; RNAV ; nawigacja satelitarna

flight validation ; GNSS ; aviation ; RNAV ; satellite navigation

19/138

 
Nr opisu: 0000105803
Problemy prawne realizacji koncepcji zarządzania ruchem lotniczym wykorzystujące nawigację satelitarną. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner.
W: Międzynarodowe prawo lotnicze, kosmiczne i technologie. Red. Elżbieta Dynia, Dagmara Kuźniar-Kwiatek. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, s. 137-138, bibliogr. 15 poz.

20/138

 
Nr opisu: 0000111375
RNAV GNSS approach as the essential element of the air simulator training. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Adam Mańka.
W: Aplikace simulatoru ve vycviku leteckych specialistu. SimSchool 2016, Ostrava - Mosnov, 16. - 17. 9. 2016. [Dokument elektroniczny]. Mosnov : LET'S FLY s.r.o., 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 184-206, bibliogr. 4 poz.

21/138

 
Nr opisu: 0000112225   http://sjsutst.polsl.pl/archives/2016/vol93/005_SJSUTST93_2016_FellnerFellnerPiechoczek.pdf"">
RNAV GNSS flight validation approach procedures for EPKT RWY27. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Eugeniusz Piechoczek, R. Fellner.
-Sci. J. Siles. Univ. Technol., Ser. Transp. 2016 vol. 93, s. 5-11, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

potwierdzenie lotu ; GNSS ; lotnictwo ; RNAV ; nawigacja satelitarna

flight validation ; GNSS ; aviation ; RNAV ; satellite navigation

22/138

 
Nr opisu: 0000110154
System EGNOS - element wspierający zarządzanie kryzysowe. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Wybrane problemy planowania i zarządzania w warunkach kryzysowych. Pod red. M. Maciejewski, T. Walczykiewicz, M. Kwiecień. Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 53-67, bibliogr. 4 poz.

23/138

 
Nr opisu: 0000111976
The evolution of the air navigation is determining development of every airport. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Wyzwania inżynierii ruchu lotniczego. Praca zbiorowa. Pod red. Jacka Skorupskiego. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016, s. 73-84, bibliogr. 7 poz.

24/138

 
Nr opisu: 0000111978
UAV reliability during monitoring critical infrastructure of the airport. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Kostur - Balcerzak.
W: Transport lotniczy i jego otoczenie. Praca zbiorowa. Pod red. Anny Kwasiborskiej. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016, s. 89-99, bibliogr. 7 poz.

25/138

 
Nr opisu: 0000111979
Wpływ organizacji punktu kontroli bezpieczeństwa na jego przepustowość. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Wiśniewska.
W: Transport lotniczy i jego otoczenie. Praca zbiorowa. Pod red. Anny Kwasiborskiej. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016, s. 101-108, bibliogr. 7 poz.

26/138

 
Nr opisu: 0000110456
Wykonywanie lotów IFR i podejść według PBN. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner, Henryk Jafernik.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, 209 s., bibliogr. 80 poz.
Skrypr nr 2563

IFR ; PBN ; instrument Flight Rules ; transport lotniczy ; procedura RNAV GNSS

IFR ; PBN ; Flight Rules instrument ; air transport ; RNAV GNSS procedure

27/138

 
Nr opisu: 0000115451   http://www.wzieu.pl/zn/PTIL33/PTIL33.pdf"">
"Business case" activities in aviation. Evidence from research at Katowice airport. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-Probl. Transp. Logist. 2016 nr 1, s. 7-14, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

GNSS ; SHERPA ; transport powietrzny ; lotnisko

GNSS ; SHERPA ; air transport ; airport

28/138

 
Nr opisu: 0000104180
Analiza aktualnych metod detekcji bezzałogowych statków powietrznych (dronów). 
[Aut.]: Andrzej Fellner, B. Mańka, Adam Mańka.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2015 R. 22 nr 12, dysk optyczny (CD-ROM) s. 484-489, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

bezzałogowy statek powietrzny ; dron ; detekcja

unmanned aerial vehicle ; drone ; detection

29/138

 
Nr opisu: 0000104182
Analiza zagrożeń wynikających z użytkowania bezzałogowych statków powietrznych (dronów). 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Adam Mańka, Ilona* Mańka.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2015 R. 22 nr 12, dysk optyczny (CD-ROM) s. 489-491, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

dron ; bezzałogowy statek powietrzny ; użytkowanie ; analiza zagrożeń

drone ; unmanned aerial vehicle ; usage ; risk analysis

30/138

 
Nr opisu: 0000101496   http://www.polsl.pl/Wydzialy/RT/ZN_T/pelne_teksty/vol88/037_ZN88_2015_FellnerJafernik.pdf"">
Business Case elementem implementacji procedur LPV GNSS. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Henryk Jafernik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2015 z. 88, s. 37-48, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

procedura LPV ; procedura RNAV ; procedura LNAV

LPV procedure ; RNAV procedure ; LNAV procedure

31/138

 
Nr opisu: 0000103432   http://www.polsl.pl/Wydzialy/RT/ZN_T/pelne_teksty/vol89/017_ZN89_2015_FellnerManka.pdf"">
Dostosowanie metody FMEA do wymagań branży lotniczej. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Adam Mańka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2015 z. 89, s. 19-25, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

analiza ryzyka ; metoda FMEA ; liczba priorytetowa ryzyka ; wartość dopuszczalna ; transport lotniczy ; transport szynowy ; RPN

risk analysis ; FMEA method ; Risk Priority Number ; acceptable limit ; air transport ; rail transport ; RPN

32/138

 
Nr opisu: 0000105418
Europejski system satelitarny determinujący multimodalność transportu. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2015 R. 22 nr 12, s. 2498-2504, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

33/138

 
Nr opisu: 0000104529
Implementacja PBN Polska koniecznością realizacji rezolucji A36-23 ICAO w aspekcie ochrony środowiska. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 2, Zrównoważony rozwój - OZE - elektroenergetyka - prawo - ochrona środowiska - ekologia - biomasa - odpady komunalne. Red. Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski. Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015, s. 523-539, bibliogr. 13 poz.

34/138

 
Nr opisu: 0000105419
Implementacja procedur poodejścia RNAV EGNOS/GNSS w ramach projektu "HEDGE". 
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2015 R. 22 nr 12, s. 2505-2510, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

35/138

 
Nr opisu: 0000100959
Konsekwencje prawne wprowadzania systemów satelitarnych GNSS w lotnictwie. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Prawo lotnicze i technologie. Nowe wyzwania dla międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego oraz technologii lotniczych. Red. Elżbieta Dynia. Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015, s. 9-24, bibliogr. 11 poz.

36/138

 
Nr opisu: 0000107017
Management of transport safety. 
[Aut.]: Katarzyna Chruzik, Andrzej Fellner.
W: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. Konference SimSchool 2015, [Ostrava, 18-19.09. 2015]. Sborník příspěvků. [Dokument elektroniczny]. [Mošnov] : LET'S FLY, 2015, dysk optyczny (DVD-ROM) s. 97-107, bibliogr. 14 poz.

37/138

 
Nr opisu: 0000104070
Modele zarządzania bezpieczeństwem w transporcie. 
[Aut.]: Katarzyna Chruzik, Andrzej Fellner.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2015 R. 22 nr 12, s. 307-309, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

bezpieczeństwo transportu ; zarządzanie bezpieczeństwem ; zarządzanie ryzykiem

transport safety ; security management ; risk management

38/138

 
Nr opisu: 0000104692
Możliwości wykorzystania FMEA do analizy ryzyka w energetyce. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Adam Mańka.
W: Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 1, Polityka, gospodarka, technika, transport. Red. Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski. Wojskowa Akademia Techniczna. Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015, s. 369-377, bibliogr. 9 poz.

39/138

 
Nr opisu: 0000101473
Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami. Zespół red.: Tomasz Balcerzak, Andrzej Fellner, Radosław Fellner, Mariusz Osowski, Eugeniusz Piechoczek, Paweł Szarama, Piotr Uchroński. 
Katwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2015, 528 s., bibliogr. 58 poz.

40/138

 
Nr opisu: 0000107735
Safety and security in transport with using UAV (DRONE). 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Adam Mańka.
W: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. Konference SimSchool 2015, [Ostrava, 18-19.09. 2015]. Sborník příspěvků. [Dokument elektroniczny]. [Mošnov] : LET'S FLY, 2015, dysk optyczny (DVD-ROM) s. 109-120, bibliogr. 10 poz.

41/138

 
Nr opisu: 0000107738
Safety case activities in Polish National Scenario Report. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. Konference SimSchool 2015, [Ostrava, 18-19.09. 2015]. Sborník příspěvků. [Dokument elektroniczny]. [Mošnov] : LET'S FLY, 2015, dysk optyczny (DVD-ROM) s. 82-96, bibliogr. 3 poz.

42/138

 
Nr opisu: 0000107737
The proposal validation of the precision approaches for simulators - example of Poland. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner.
W: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů. Konference SimSchool 2015, [Ostrava, 18-19.09. 2015]. Sborník příspěvků. [Dokument elektroniczny]. [Mošnov] : LET'S FLY, 2015, dysk optyczny (DVD-ROM) s. 129-140, bibliogr. 7 poz.

43/138

 
Nr opisu: 0000104179   http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-c3a0f7e6-c308-4a5f-b838-89028994e58d/c/Andrzej_Fellner__Mariusz_Osowski_-_Uwzglednienie_czynnika_ludzkiego_w_analizie.pdf"">
Uwzględnienie czynnika ludzkiego w analizie bezpieczeństwa procesu zarządzania zasobami ludzkimi. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, M. Osowski.
-Probl. Kryminal. 2015 nr 290, s. 35-46, bibliogr. 11 poz.
Toż w jęz. ang. s. 94-103, dostęp online: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-c3a0f7e6-c308-4a5f-b838-89028994e58d/c/Andrzej_Fellner_-_Wersja_angielska.pdf. Punktacja MNiSW 9.000

analiza ryzyka ; czynnik ludzki ; analiza bezpieczeństwa ; lotnictwo

risk analysis ; human factor ; safety case ; aviation

44/138

 
Nr opisu: 0000110654
Wybrane zagadnienia zarządzania portem lotniczym. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Wybrane aspekty zarządzania portem lotniczym. Red. Adrian K. Siadkowski. Dąbrowa Górnicza : Wydaw. Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2015, s. 25-80, bibliogr. 28 poz.

45/138

 
Nr opisu: 0000104073
Zarządzanie ryzykiem w transporcie. 
[Aut.]: Katarzyna Chruzik, Andrzej Fellner.
-Logistyka 2015 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 7311-7320, bibliogr. 5 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 2

transport ; bezpieczeństwo ; ryzyko ; zarządzanie ryzykiem

transport ; safety ; risk ; risk management

46/138

 
Nr opisu: 0000101272
Zjawisko oblodzenia w transporcie. Cz. 1, Badania właściwości hydrofobowych wybranych materiałów. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, B. Mańka, Adam Mańka.
-Logistyka 2015 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 3131-3140, bibliogr. 22 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], płyta nr 2, cz. 4

hydrofobowość ; superhydrofobowość ; oblodzenie ; problem eksploatacji zimowej ; Ultra Ever Dry ; Never Wet

hydrophobicity ; superhydrophobicity ; icing ; winter operating problem ; Ultra Ever Dry ; Never Wet

47/138

 
Nr opisu: 0000101275
Zjawisko oblodzenia w transporcie. Cz. 2, Wyniki badania właściwości hydrofobowych wybranych materiałów. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, B. Mańka, Adam Mańka.
-Logistyka 2015 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 3141-3150, bibliogr. 20 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], płyta nr 2, cz. 4

hydrofobowość ; superhydrofobowość ; oblodzenie ; problem eksploatacji zimowej ; Ultra Ever Dry ; Never Wet

hydrophobicity ; superhydrophobicity ; icing ; winter operating problem ; Ultra Ever Dry ; Never Wet

48/138

 
Nr opisu: 0000092959   http://www.degruyter.com/view/j/rgg.2014.96.issue-1/rgg-2014-0004/rgg-2014-0004.xml?format=INT"">
Airborne measurement system during validation of EGNOS/GNSS essential parameters in landing. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Henryk Jafernik.
-Rep. Geod. Geoinformat. 2014 vol. 96 iss. 1, s. 27-37, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

RNAV ; EGNOS/GNSS ; LPV ; potwierdzenie lotu

RNAV ; EGNOS/GNSS ; LPV ; flight validation

49/138

 
Nr opisu: 0000094766
GNSS niezbędnym elementem w zarządzaniu lotniskiem i przestrzenią powietrzną. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-Prz. Komun. 2014 R. 69 nr 11, s. 44-47, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

GNSS ; zarządzanie przestrzenią powietrzną ; SESAR

GNSS ; airspace management ; SESAR

50/138

 
Nr opisu: 0000091804   http://www.wt.pw.edu.pl/content/download/3474/20214/file/07-Fellner.pdf"">
Metoda wyznaczania procedur podejścia do lądowania RNAV GNSS dla lotnisk GA. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, P. Kustroń-Mleczak.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2014 z. 103, s. 78-89, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

RNAV GNSS ; procedura podejścia precyzjnego ; lotnisko

RNAV GNSS ; precision approach procedure ; airport

51/138

 
Nr opisu: 0000091805   http://www.wt.pw.edu.pl/content/download/3476/20222/file/09-Kaluzna.pdf"">
Metody uwzględniania czynnika ludzkiego w zarządzaniu bezpieczeństwem systemu transportu lotniczego. 
[Aut.]: E. Kałużna, Andrzej Fellner.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2014 z. 103, s. 99-113, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

czynnik ludzki ; ergonomia ; bezpieczeństwo transportu ; transport lotniczy

human factor ; ergonomy ; transport safety ; air transport

52/138

 
Nr opisu: 0000094523
Podstawowa frazeologia lotnicza z wybranymi akronimami. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Jarosław* Kozuba, M. Jackowska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014, 252 s., bibliogr. 9 poz.
Skrypt nr 2537

procedura operacyjna ; lotnictwo ; radar ; kontrola obszaru ; RVSM ; RNAV GNSS ; sytuacja niebezpieczna ; frazeologia

operating procedure ; aviation ; radar ; area control ; RVSM ; RNAV GNSS ; dangerous situation ; phraseology

53/138

 
Nr opisu: 0000095159
Precyzyjna nawigacja obszarowa jako istotny element jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Problemy i wyzwania. Pod red. T. M. Markiewicza. Akademia Obrony Narodowej. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2014, s. 148-157, bibliogr. 9 poz.

54/138

 
Nr opisu: 0000099948
Safety case jako niebędny aspekt lotniczej implementacji systemu GNSS. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner, J. Ćwiklak, Henryk Jafernik, J. Biały.
W: Problemy utrzymania systemów technicznych. Materiały XLII Zimowej Szkoły Niezawodności, Szczyrk 2014. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2014, dysk optyczny (DVD-ROM) s.1-9, bibliogr. 9 poz.
Cyfrowe Archiwum Zimowej Szkoły Niezawodności 2

GNSS ; analiza bezpieczeństwa ; lotnictwo

GNSS ; safety case ; aviation

55/138

 
Nr opisu: 0000097736   http://www.journal.itwl.pl/images/2014t1/023-032%20OK%20Fellner%20Fellner%20Jafernik.pdf"">
Safety case jako niezbędny aspekt lotniczej implemetnacji systemu GNSS. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner, Henryk Jafernik.
-J. KONBiN 2014 nr 1, s. 23-32, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

GNSS ; analiza bezpieczeństwa ; lotnisko ; ETA ; LPV

GNSS ; safety case ; airport ; ETA ; LPV

56/138

 
Nr opisu: 0000092176   http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/EGU2014-9007.pdf"">
Selected considerations of implementation of the GNSS. 
[Aut.]: J. Cwiklak, Andrzej Fellner, R. Fellner, Henryk Jafernik, J. Sledzinski.
-Geophys. Res. Abstr. 2014 vol. 16 EGU2014-9007, s. 1

57/138

 
Nr opisu: 0000092967
Validation of the EGNOS system in flight tests. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner, Henryk Jafernik.
-Arch. Transp. Syst. Telematics 2014 vol. 7 iss. 1, s. 9-13, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

58/138

 
Nr opisu: 0000094529
Wykonywanie lotów według IFR. 
[Aut.]: J. Ćwiklak, Andrzej Fellner, Henryk Jafernik, K. Kusek, R. Fellner.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014, 170 s., bibliogr. 47 poz.
Skrypt nr 2543

IFR ; Flight Rules ; transport lotniczy ; prawo lotnicze ; lotnictwo ; RNAV GNSS

IFR ; Flight Rules ; air transport ; air law ; aviation ; RNAV GNSS

59/138

 
Nr opisu: 0000091803   http://www.wt.pw.edu.pl/content/download/3473/20210/file/06-Fellner.pdf"">
Znaczenie analizy drzewa zdarzeń w wybranych aspektach implementacji systemu GBAS. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2014 z. 103, s. 67-77, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

GBAS ; ruch lotniczy ; analiza bezpieczeństwa ; drzewo zdarzeń

GBAS ; air traffic ; safety analysis ; event tree

60/138

 
Nr opisu: 0000097622
Znaczenie publikacji elektronicznych w rozwoju naukowym nawigacji powietrznej. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner.
W: W kierunku gospodarki elektronicznej - wyzwania, narzędzia, dobre praktyki. T. 1, Upowszechnianie wiedzy w warunkach gospodarki elektronicznej. Red. Bogumiła M. Powichrowska. Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2014, s. 121-129

ruch lotniczy ; nawigacja powietrzna ; dyscyplina naukowa ; rozwój nauki ; cyfryzacja ; publikacje elektroniczna

air traffic ; air navigation ; scientific discipline ; development of science ; digitalization ; electronic publication

61/138

 
Nr opisu: 0000094828
Airborne measurement systems during validation of EGNOS/GNSS essential parameters in landing. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Geodezyjne technologie pomiarowe. II Międzynarodowa konferencja, Warszawa, 23-25 maja 2013 r. Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 20-21, bibliogr. 2 poz.

62/138

 
Nr opisu: 0000088650   http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/content/download/1570/10945/file/Z95-art_10.pdf"">
Analysis of the NPA GNSS implementation in the aspect of the air transport. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Henryk Jafernik.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2013 z. 95, s. 105-113, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

NPA ; GNSS ; EGNOS ; transport powietrzny

NPA ; GNSS ; EGNOS ; air transport

63/138

 
Nr opisu: 0000089886   http://ago.helion.pl/docs/WPOS.pdf"">
Ochrona środowiska w Europejskich Programach Lotniczych - wybrane zagadnienia. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Fellner.
W: Współczesne problemy ochrony środowiska [online]. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Pikonia, Sławomira Stelmacha. Gliwice : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2013, (plik pdf) s. 115-123, bibliogr. 16 poz.
Dostępny w Internecie: http://ago.helion.pl/docs/WPOS.pdf [dostęp 26 lutego 2014]

Europejski Program Lotniczy ; ochrona środowiska ; transport lotniczy ; lotnictwo

European Programme for Air ; environmental protection ; air transport ; aviation

64/138

 
Nr opisu: 0000093028
Precision approach with GNSS and bird hazard management in the aspect of air traffic management. 
[Aut.]: R. Fellner, Andrzej Fellner, M. Hromadka.
W: Some actual issues of traffic and vehicle safety. Monograph. Ed. by Aleksander Sładkowski. Gliwice : Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2013, s. 15-50, bibliogr. 46 poz.

65/138

 
Nr opisu: 0000087021   http://www.polsl.pl/Wydzialy/RT/ZN_T/pelne_teksty/z79/039_ZN79_2013_FellnerSulkowskiTrominski.pdf"">
SISNET/EGNOS as a tool in crisis management. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Sulkowski, P. Tromiński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2013 z. 79, s. 39-51, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

zarządzanie kryzysowe ; nadzwyczajne sytuacje ; straż pożarna

crisis management ; emergency situations ; fire brigade

66/138

 
Nr opisu: 0000086522
Suwaki lotnicze w zadaniach nawigacyjnych. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 217 s., bibliogr. 21 poz.
Skrypt nr 2512

suwak nawigacyjny ; skala logarytmiczna ; trasa lotu ; nawigacja lotnicza

navigational slide-rule ; logarithmic scale ; trace ; air navigation

67/138

 
Nr opisu: 0000082781
Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego w aspekcie europejskich programów CNS/ATM. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego /. Red. A. K. Siadkowski,A. Tomasik. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012, s. 21-30

68/138

 
Nr opisu: 0000076087   http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0054-0005/c/httpwww_bg_utp_edu_plartarchives20of20transport20system20telematics2008-20112011-022025.pdf"">
Simulating techniques in aviation training. 
[Aut.]: T. Compa, Andrzej Fellner, Henryk Jafernik.
-Arch. Transp. Syst. Telematics 2012 vol. 4 iss. 1, s. 25-29, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

symulacja ; centrum szkoleniowe

simulation ; training centre

69/138

 
Nr opisu: 0000072141   http://transportproblems.polsl.pl/pl/Archiwum/2012/zeszyt1/2012t7z1_01.pdf"">
The satellite based augmentation system - EGNOS for non-precision approach global navigation satellite system. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Banaszek, P. Trómiński.
-Transp. Probl. 2012 t. 7 z. 1, s. 5-19, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

nawigacja satelitarna ; EGNOS ; GNSS ; GPS ; NPA

satellite navigation ; EGNOS ; GNSS ; GPS ; NPA

70/138

 
Nr opisu: 0000073966
Air traffic controllers training in the Air Force Academy in Dęblin. 
[Aut.]: T. Compa, Andrzej Fellner, Henryk Jafernik.
W: Transport systems telematics. TST'11. 11th International conference, Katowice - Ustroń, October 19-22, 2011. Conference proceedings. Silesian University of Technology. Faculty of Transport, Polish Academy of Science. Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics. Katowice : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2011, s. 26
Toż na CD-ROM

symulator lotu ; techniki symulacyjne

flight simulator ; simulation techniques

71/138

 
Nr opisu: 0000073955   http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0054-0004/c/httpwww_bg_utp_edu_plartarchives20of20transport20system20telematics2008-20112011-022018.pdf"">
Air traffic controllers training in the Air Force Academy in Dęblin. 
[Aut.]: T. Compa, Andrzej Fellner, Henryk Jafernik.
-Arch. Transp. Syst. Telematics 2011 vol. 4 iss. 1, s. 18-24, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

kontroler ruchu lotniczego ; symulator ; szkolenie

air traffic controller ; simulator ; training

72/138

 
Nr opisu: 0000076085   http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0054-0004/c/httpwww_bg_utp_edu_plartarchives20of20transport20system20telematics2008-20112011-022018.pdf"">
Air traffic controllers training in the Air Force Academy in Dęblin. 
[Aut.]: T. Compa, Andrzej Fellner, Henryk Jafernik.
-Arch. Transp. Syst. Telematics 2011 vol. 4 iss. 1, s. 18-24, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

kontroler ruchu lotniczego ; symulator ; szkolenie

air traffic controller ; simulator ; training

73/138

 
Nr opisu: 0000084668
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowej elementem sieci europejskiej i możliwym kierunkiem wielopoziomowego kształcenia lotniczego. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-Kier. Szk. Prakt. 2011 nr 6(10), s. 18-24, bibliogr. 4 poz.

74/138

 
Nr opisu: 0000086856   http://ilot.edu.pl/PIL/PIL_211.pdf"">
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej jako alternatywa kształcenia lotniczego. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Eugeniusz** Wróbel.
-Pr. Inst. Lot. 2011 nr 211, s. 68-75

lotnictwo ; kształcenie kadr ; Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środ.-Wschod.

aviation ; staff education ; Civil Aviation Personnel Education Centre of Central and East. Europe

75/138

 
Nr opisu: 0000084666
Kształcenie lotnicze w aspekcie nowych uwarunkowań prawnych. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-Kier. Szk. Prakt. 2011 nr 5(9), s. 17-25, bibliogr. 16 poz.

76/138

 
Nr opisu: 0000083726
Lotnicza walidacja procedur LPV w ramach eksperymentalnych podejść RNAV EGNOS/GNSS. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Henryk Jafernik, P. Trómiński.
W: Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji. Konferencja naukowa, Wrocław, 2-4.06.2011. Wrocław : [b.w.], 2011, s. 22

77/138

 
Nr opisu: 0000073970
LPV flight trials in Poland. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Transport systems telematics. TST'11. 11th International conference, Katowice - Ustroń, October 19-22, 2011. Conference proceedings. Silesian University of Technology. Faculty of Transport, Polish Academy of Science. Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics. Katowice : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2011, s. 33
Toż na CD-ROM

EGNOS ; certyfikacja ; procedury w locie

EGNOS ; certification ; procedures in flight

78/138

 
Nr opisu: 0000074030   http://www.springerlink.com/content/t152581v7pn4q365/fulltext.pdf"">
LPV flight trials in Poland. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Modern transport telematics. 11th International Conference on Transport Systems Telematics. TST 2011, Katowice-Ustroń, Poland, October 19-22, 2011. Selected papers. Ed. Jerzy Mikulski. Berlin : Springer, 2011, s. 320-329, bibliogr. 21 poz. (Communications in Computer and Information Science ; vol. 239 1865-0929)

NPA ; GNSS ; nawigacja ; EGNOS

NPA ; GNSS ; navigation ; EGNOS

79/138

 
Nr opisu: 0000097804
RNAV GNSS essential step for the LUN implementation and the chance for the Polish general aviation. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Banaszek, P. Zadrąg, P. Trómiński.
W: Methods and algorithms in navigation. Marine navigation and safety of sea transportation. Eds. Adam Weintrit & Tomasz Neumann. Boca : CRC Press/Balkema, 2011, s. 199-206, bibliogr. 9 poz.

80/138

 
Nr opisu: 0000083430   http://ilot.edu.pl/PIL/PIL_211.pdf"">
RNAV GNSS niezbędnym etapem implementacji LUN i szansą dla Polskiego General Aviation. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Henryk Jafernik, P. Trómiński.
-Pr. Inst. Lot. 2011 nr 211, s. 57-67

EGNOS ; GNSS ; lotnictwo

EGNOS ; GNSS ; aviation

81/138

 
Nr opisu: 0000073967
Simulating techniques in aviation training. 
[Aut.]: T. Compa, Andrzej Fellner, Henryk Jafernik.
W: Transport systems telematics. TST'11. 11th International conference, Katowice - Ustroń, October 19-22, 2011. Conference proceedings. Silesian University of Technology. Faculty of Transport, Polish Academy of Science. Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics. Katowice : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2011, s. 27
Toż na CD-ROM

techniki symulacyjne ; symulator lotu

simulation techniques ; flight simulator

82/138

 
Nr opisu: 0000073956   http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0054-0005/c/httpwww_bg_utp_edu_plartarchives20of20transport20system20telematics2008-20112011-022025.pdf"">
Simulating techniques in aviation training. 
[Aut.]: T. Compa, Andrzej Fellner, Henryk Jafernik.
-Arch. Transp. Syst. Telematics 2011 vol. 4 iss. 1, s. 25-30, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

symulacja ; centrum szkoleniowe

simulation ; training centre ; aviation

83/138

 
Nr opisu: 0000084670   http://abid.cobrabid.pl/download.php?ma_id=1251"">
Sisnet as a tool in crisis management. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Sulkowski, P. Trómiński.
-Apar. Bad. Dydakt. 2011 t. 16 nr 3, s. 17-26, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

84/138

 
Nr opisu: 0000100021
Wybrane aspekty współpracy naukowo-badawczej w procesie implementacji procedur RNAV GNSS. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: VI Seminarium poświęcone problematyce badawczej i dydaktycznej katedr i zakładów szkół wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych o profilu lotniczym, Bezmiechowa, 25-28.05.2011. Rzeszów : [b.w.], 2011, s. 16-18

85/138

 
Nr opisu: 0000083445
Wybrane zagadnienia z obszaru lotnictwa cywilnego. Praca zbiorowa. Red. Marta Jackowska, Andrzej Fellner. 
Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2011

86/138

 
Nr opisu: 0000114336   http://www.transnav.eu/files/Alternative%20for%20Kalman%20Filter%20-%20Two%20Dimension%20Self-learning%20Filter%20with%20Memory,252.pdf"">
Alternative for Kalman filter - two dimension self-learning filter with memory. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Banaszek, P. Trominski.
-TransNav Int. J. Mar. Navig. Saf. Sea Transp. 2010 vol. 4 nr 4, s. 429-431, bibliogr. 2 poz.

87/138

 
Nr opisu: 0000082979
Charakterystyka RNAV GNSS w aspekcie realizowanych programów międzynarodowych: HEDGE i EGNOS APV MIELEC. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Seminarium, Mielec, 28.07.2010. Mielec : [b.w.], 2010, s. 10

88/138

 
Nr opisu: 0000088851
Infrastruktura logistyczna w transporcie. Praca zbiorowa. T. 3, cz. 1: Infrastruktura liniowa - wodna, transportu lotniczego oraz telematyka transportu. Pod red. Sylwestra Markusika. Oprac.: Andrzej Fellner, Sylwester Markusik, Jerzy Mikulski. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Sylwester Markusik, Jerzy** Mikulski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 242 s., bibliogr.

infrastruktura wodna ; infrastruktura transportowa ; nawigacja lotnicza ; telematyka transportu

water infrastructure ; transport infrastructure ; air navigation ; transport telematics

89/138

 
Nr opisu: 0000089894
NPA GNSS as the essential phase and the chance for regional air transport. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Banaszek.
W: Samolot - lotnisko - samolot. Konferencja naukowo-techniczna, Kielce, 12-13 maja, 2010 r. Pod red. B. Jancelewicz. Kielce : PU Copus, 2010, s. 89-93, bibliogr. 1 poz.

90/138

 
Nr opisu: 0000067429   http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0047-0054/c/httpwww_bg_utp_edu_plartarchives20of20transport20system20telematics2008-20112010-022045.pdf"">
NPA GNSS essential step for the lun implementation and the chance for the air regional transport. 
[Aut.]: K. Banaszek, Andrzej Fellner, P. Trómiński, P. Zadrąg.
-Arch. Transp. Syst. Telematics 2010 vol. 3 iss. 1, s. 45-52, bibliogr. 1 poz.

transport lotniczy ; transport regionalny ; GPS ; nawigacja

air transport ; regional transport ; Global Positioning System ; navigation

91/138

 
Nr opisu: 0000114335   http://www.transnav.eu/files/The%20Implementation%20of%20the%20EGNOS%20System%20to%20APV-I%20%20Precision%20Approach%20Operations,200.pdf"">
The implementation of the EGNOS system to APV-I precision approach operations. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Banaszek, P. Trominski.
-TransNav Int. J. Mar. Navig. Saf. Sea Transp. 2010 vol. 4 nr 1, s. 41-46

92/138

 
Nr opisu: 0000086877
Wybrane aspekty współpracy naukowo-badawczej w procesie certyfikacji technologii i technik satelitarnych w lotnictwie. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Banaszek, P. Trómiński.
-J. Aeronaut. Integra 2010 nr 2, s. 51-59, bibliogr. 7 poz.

93/138

 
Nr opisu: 0000058463
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej promotorem nawigacji powietrznej. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, E. Wróbel.
-J. Aeronaut. Integra 2009 nr 1, s. 9

94/138

 
Nr opisu: 0000090976
Centrum lotniczych karier. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-Prz. Lot. Aviat. Rev. 2009 nr 1, s. 44-46, bibliogr. 1 poz.

95/138

 
Nr opisu: 0000056004
Concept of implementation non precision approach GNSS in polish airfield. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, P. Trómiński.
W: Transport systems telematics. TST'09. 9th International conference, Katowice - Ustroń, November 4-7, 2009. Conference proceedings. Silesian University of Technology. Faculty of Transport, Polish Academy of Science. Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics. Katowice : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2009, s. 28

NPA ; GNSS ; lotnisko

NPA ; GNSS ; airport

96/138

 
Nr opisu: 0000056009
Concept of implementation non precision approach GNSS in polish airfield. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, P. Trómiński.
W: Advances in transport systems telematics. Ed. Jerzy Mikulski. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2009, s. 59-71, bibliogr. 23 poz.

port lotniczy ; lądowanie ; SIS ; EGNOS ; NPA ; APV I ; PEGASUS ; nawigacja ; GPS

airport ; landing ; SIS ; EGNOS ; NPA ; APV I ; PEGASUS ; navigation ; GPS

97/138

 
Nr opisu: 0000057054
Frazeologia lotniczna dla personelu latającego. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Kozuba.
Warszawa : IT-COM, 2009, 188 s.

98/138

 
Nr opisu: 0000090851
Rozwój nawigacji GIS determinuje aplikacje implementacji GNSS. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
W: Nawigacja i systemy lokalizacyjne GigaCon, Warszawa, 26.02.2009. Red. J. Śledziński. Warszawa : GigaCon, 2009, s. 3-8, bibliogr. 1 poz.

99/138

 
Nr opisu: 0000083731
Ryzyko kolizji statków powietrznych z ptakami w aspekcie sytuacji ornitologicznej lotniska w Dęblinie. 
[Aut.]: J. Ćwiklak, M. Grzegorzewski, Henryk Jafernik, E. Krop, I. Kitowski, G. Grzywaczewski, Andrzej Fellner.
W: Niezawodność systemów antropotechnicznych. XXXVII Zimowa Szkoła Niezawodności. Red. T. Salamonowicz. Polska Akademia Nauk. Szczyrk : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - BIP, 2009, s. 64-76

100/138

 
Nr opisu: 0000058583
System lokalizacji pojedynczego użytkownika - dostepność i ograniczenia. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Sulkowski, P. Trómiński.
Warszawa : Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 2009, 71 s.

101/138

 
Nr opisu: 0000114152
The implementation of the EGNOIS system to APV-I precision approach operations. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Banaszek, P. Trómiński.
W: Marine navigation and safety of sea transportation. Ed. Adam Weintrit, Thomas Neumann. London : Taylor & Francis Group, 2009, s. 127-135, bibliogr. 6 poz.

102/138

 
Nr opisu: 0000084352
Alternative for Kalman filter - two dimension self-learning filter with memory, implementation in State University in Chełm. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, P. Trómiński, J. Zając, K. Banaszek.
-Rep. Geod. 2008 no. 1 (84), s. 69-73, bibliogr. 3 poz.

103/138

 
Nr opisu: 0000058488
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej promotorem nawigacji powietrznej. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-Prz. Komun. 2008 R. 63 nr 7/8, s. 13-18, bibliogr. 2 poz.

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środ.-Wschod. ; lotnictwo ; nawigacja lotnicza ; zarządzanie ruchem

Civil Aviation Personnel Education Centre of Central and East. Europe ; aviation ; air navigation ; traffic management

104/138

 
Nr opisu: 0000114333   http://www.transnav.eu/files/GNSS%20for%20an%20Aviation,113.pdf"">
GNSS for an aviation. 
[Aut.]: M. Grzegorzewski, J. Cwiklak, Henryk Jafernik, Andrzej Fellner.
-TransNav Int. J. Mar. Navig. Saf. Sea Transp. 2008 vol. 2 nr 4, s. 345-350, bibliogr. 6 poz.

105/138

 
Nr opisu: 0000114334   http://www.transnav.eu/files/GNSS%20for%20an%20Aviation%20Analysis%20Based%20on%20EUPOS%20and%20GNSS/EGNOS%20Collocated%20Stations%20in%20PWSZ%20CHELM,114.pdf"">
GNSS for an aviation analysis based on EUPOS and GNSS/EGNOS collocated stations in PWSZ Chelm. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Cwiklak, Henryk Jafernik, P. Trominski, J. Zajac, K. Banaszek.
-TransNav Int. J. Mar. Navig. Saf. Sea Transp. 2008 vol. 2 nr 2, s. 351-356, bibliogr. 6 poz.

106/138

 
Nr opisu: 0000087081
GNSS for aviation analysis based on EUPOS and GNSS/EGNOS collocated stations in PWSZ Chełm. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, P. Trómiński.
-Atti Ist. Ital. Navig. 2008 nr 188, s. 66-70

107/138

 
Nr opisu: 0000090855
Podejście do lądowania EGNOS-APV-SPAN jako polska propozycja implementacji systemu SBAS w przestrzeni europejskiej. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, K. Banaszek.
W: Porty lotnicze w multimodalnych systemach transportowych, Kielce, 14-19.05.2008. Red. B. Jancelewicz. Kielce : Targi Kielce, 2008, s. 101-102, bibliogr. 1 poz.

108/138

 
Nr opisu: 0000082547
The implementation of the EGNOS system to APV. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-Rep. Geod. 2008 no. 1 (84), s. 31-35, bibliogr. 1 poz.

109/138

 
Nr opisu: 0000086652
Sieć RTK DGPS CORS-PL w Siłach Zbrojnych RP. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
Warszawa : Dowództwo Sił Powietrznych, 2007, 247 s., bibliogr. 125 poz.

110/138

 
Nr opisu: 0000087079   http://www.prz.edu.pl/pl/integra/dokumenty/caly_2007-04.pdf"">
Współpraca na niwie lotniczej systemów EUPOS i GNSS/EGNOSS na przykładzie stacji RTK DGPS w PWSZ w Chełmie. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Zając.
-J. Aeronaut. Integra 2007 nr 1, s. 97-103, bibliogr. 6 poz.

lotnictwo ; nawigacja lotnicza ; nawigacja satelitarna ; GNSS ; EGNOS ; EUPOS

aviation ; air navigation ; satellite navigation ; GNSS ; EGNOS ; EUPOS

111/138

 
Nr opisu: 0000086632
Wybrane elementy systemu CNS/ATM w ramach europejskiego planu LCIP (koncepcja jednolitego zarządzania ruchem lotniczym). 
[Aut.]: W. Jaruszewski, Andrzej Fellner.
W: Lotnictwo współczesne i jego problemy: cywilizacja, kultura, prawo, ekonomika, bezpieczeństwo, obronność. Red. Leonard Łukaszuk, Tomasz Balcerzak. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007, s. 209-227

112/138

 
Nr opisu: 0000086872
Akronimy lotnicze. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Fellner.
Warszawa : IT-COM, 2009, 262 s., bibliogr. 1 poz.

113/138

 
Nr opisu: 0000086874
EGNOS i GNSS w programie EUPOS. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Zając.
-J. Aeronaut. Integra 2006 nr 1, s. 89-93, bibliogr. 7 poz.

114/138

 
Nr opisu: 0000099990
Frazeologia lotnicza. Instytut Nauk Technicznych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Zając.
Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006, 377 s., bibliogr. 5 poz.

115/138

 
Nr opisu: 0000089888
Lotnisko PWSZ w Chełmie jako element europejskiego systemu transportowego. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Zając, A. Ćwikła.
W: Rozwój infrastruktury transportowej Chełma na tle regionu, kraju i Europy. Seminarium naukowe. Pod red. Józefa Zająca, Andrzeja Fellnera. Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006, s. 113-127, bibliogr. 1 poz.

116/138

 
Nr opisu: 0000086868
Operacje ACAS II w Europejskim Ośrodku RVSM. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Piekarniak.
Warszawa : Dowództwo Sił Powietrznych, 2006, 247 s., bibliogr. 278 poz.

117/138

 
Nr opisu: 0000089891
Rozwój infrastruktury transportowej Chełma na tle regionu, kraju i Europy. Seminarium naukowe. Pod red. Józefa Zająca, Andrzeja Fellnera. 
Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006

118/138

 
Nr opisu: 0000086741
Vademecum kontrolerów ruchu lotniczego. 
[Aut.]: T. Markiewicz, Andrzej Fellner.
Warszawa : Dowództwo Sił Powietrznych, 2005, 582 s., bibliogr. 281 poz.

119/138

 
Nr opisu: 0000086553
Infrastruktura naziemna i pokładowa ICAO, NATO niezbędna do planowania misji, operacji w ramach EUR RVSM (European Reduced Vertical Separation Minimum). 
[Aut.]: Andrzej Fellner, M. Markiewicz.
Warszawa : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2004, 443 s., bibliogr. 260 poz.

120/138

 
Nr opisu: 0000086864
Wybrane akronimy stosowane w lotnictwie. Dowództwo Sił Powietrznych. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Fellner, R. Piekarniak.
Warszawa : Dowództwo Sił Powietrznych, 2004, 369 s., bibliogr. 5 poz.

121/138

 
Nr opisu: 0000105408
Podstawowe parametry systemu nawigacji satelitarnej. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, R. Piekarniak, N. Grzesik.
-Prz. Wojsk Ląd. 2003 R. 45 nr 10, s. 73-77, bibliogr. 3 poz.

122/138

 
Nr opisu: 0000087006
Satelitarne systemy w siłach powietrznych według planów ICAO/NATO. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, T. Markiewicz.
Warszawa : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2003, 333 s., bibliogr. 98 poz.

123/138

 
Nr opisu: 0000086738
Zautomatyzowane systemy kontroli ruchu lotniczego i przestrzeni powietrznej. Wybrane problemy. Materiały do przedmiotu dla studentów zaocznych studiów magisterskich. Kierunek lotnictwo. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2003, 297 s., bibliogr. 282 poz.

124/138

 
Nr opisu: 0000086552
Język angielski dla personelu latającego i kontrolerów ruchu lotniczego z elementami frazeologii. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, A. Koc, M. Markiewicz.
Warszawa : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2002, 266 s., bibliogr. 5 poz.

125/138

 
Nr opisu: 0000087080
Systemy i pomoce nawigacyjne zalecane przez European Radionavigation Plan ICAO/NATO. Poradnik dla personelu latającego i naziemnego. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, S. Ligęza.
Poznań : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2002, 296 s., bibliogr. 78 poz.

126/138

 
Nr opisu: 0000086859
Wykorzystanie dokumentów Jeppesen'a podczas planowania i wykonywania misji, operacji. Poradnik dla personelu latającego i naziemnego nawigatorskiego. Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, S. Ligęza.
Poznań : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2002, 245 s., bibliogr. 5 poz.

127/138

 
Nr opisu: 0000087003
Kryteria do przygotowania przyrządowego zbliżania i procedur odlotowych według zaleceń ICAO/NATO. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, S. Ligęza.
Poznań : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2001, 241 s., bibliogr. 5 poz.

128/138

 
Nr opisu: 0000092174
Podejście do lądowania według stacji permanentnej RTK DGPS. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Henryk Jafernik.
-Zesz. Nauk. PRzesz., Mech. 2001 z. 56, t. 2, s. 463-470, bibliogr. 4 poz.

nawigacja ; stacja permanentna ; RTK DGPS ; technika satelitarna ; lądowanie

navigation ; permanent station ; RTK DGPS ; satellite technology ; landing

129/138

 
Nr opisu: 0000086743
Przygotowanie do planowania misji za pomocą suwaka Jeppesen'a. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, S. Ligęza.
Warszawa : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2001, 206 s., bibliogr. 8 poz.

130/138

 
Nr opisu: 0000087002
Przygotowanie do planowania misji za pomocą suwaka Jeppesen'a. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, S. Ligęza.
Warszawa : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2001, 206 s., bibliogr. 8 poz.

131/138

 
Nr opisu: 0000082111
Zastosowanie samolotowych odbiorników pokładowych GPS NAVSTAR i GLONASS do prowadzenia działań bojowych. Instrukcja. Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, S. Ligęza.
Poznań : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 2000, 262 s., bibliogr. 145 poz.

132/138

 
Nr opisu: 0000086633
Analiza systemów nawigacyjnych i koncepcja stacji permanentnych RTK DGPS dla potrzeb lotnictwa. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
Dęblin : Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, 1999, 180 s., bibliogr. 98 poz.

133/138

 
Nr opisu: 0000086634
Zastosowanie śmigłowcowych odbiorników pokładowych GPS NAVSTAR i GLONASS do prowadzenia działań bojowych. 
[Aut.]: S. Ligęza, Andrzej Fellner, I. Kurdziałek.
Poznań : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 1999, 207 s., bibliogr. 22 poz.

134/138

 
Nr opisu: 0000082113
Przygotowanie do lotu według norm międzynarodowych. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Koć, S. Ligęza.
Poznań : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 1998, 73 s., bibliogr. 5 poz.

135/138

 
Nr opisu: 0000087001
System GPS NAVSTAR. Budowa, możliwości i wykorzystanie. 
[Aut.]: W. Bordon, R. Bodziński, Andrzej Fellner, S. Ligęza.
Poznań : Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, 1997, 246 s., bibliogr. 24 poz.

136/138

 
Nr opisu: 0000100929
Sieć polskich ośrodków teledetekcyjnych i permanentnych stacji DGPS w ramach programu EUREF. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, Henryk Jafernik.
W: Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach środowiska i jego monitoringu. XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, Szymbark, 25-27 kwietnia 1996. Red. Jan R. Olędzki, Alicja Folbrier, Bogdan Zagajewski. Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Zakład Teledetekcji Środowiska Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa : Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 1996, s. 10-11

teledetekcja ; technika satelitarna ; DGPS ; EUREF

remote sensing ; satellite technology ; DGPS ; EUREF

137/138

 
Nr opisu: 0000094793
Zastosowanie sztucznych satelitów Ziemi w nawigacji lotniczej. 
[Aut.]: Andrzej Fellner.
-Prz. Wojsk Lot. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju 1990 nr 3, s. 63-68, bibliogr. 2 poz.

138/138


Nr opisu: 0000086651
Metodyka praktycznego kształcenia na urządzeniach treningowych. 
[Aut.]: Andrzej Fellner, J. Pyc.
Dęblin : Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza, 1989, 200 s., bibliogr. 7 poz.