Znalezione obrazy dla zapytania Henryk JafernikJAFERNIK Henryk – dr inż. pil., wcześniejsze miejsca pracy: Wydział Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej (1990); nagroda Rektora Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1991-1998), Złoty Krzyż Zasługi (1991), Medal Złoty Za Zasługi dla Obronności Kraju (1992), nagroda Szefa Zespołu Bezpieczeństwa Latania Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (1993), wyróżnienie Szefa Zespołu Bezpieczeństwa Latania Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (1993), Medal Złoty Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (1999), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1999), nagroda Rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (2000 -2003), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000),  nagroda Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (2008); dotychczas pełnione funkcje: 1972-1983 pilot w lotnictwie myśliwskim ,szturmowym i rozpoznawczym; 1984-1991 WOSL -wykładowca, starszy wykładowca, adiunkt ;1991-1995 Centrum Doskonalenia Lotnictwa-WOSL -Zastępca szefa Wydziału Szkolenia- Kierownik zespołu; 1995-2003 Profesor nadzwyczajny WSOSP, Szef Katedry Zastosowań Bojowych, Szef Wydziału Naukowo- Badawczego; 2003 -2015 WSOSP starszy wykładowca, adiunkt,  2005-2010 PWSZ Chełm- starszy wykładowca, docent; 2010-2015 Politechnika Śląska starszy wykładowca, docent w Katedrze Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej;  

Wybrane publikacje:

 • Jafernik, R. Fellner: Prawo i procedury lotnicze. Gliwice 2015.
 • Jafernik: Analiza i koncepcja system monitoring w transporcie lotniczym i lądowym. Dęblin 2013
 • Jafernik, R. Fellner, J. Ćwiklak, K. Kusek, A. Fellner: Wykonywanie lotów według IFR. Gliwice 2014.
 • Jafernik: Selected aspects of GNSS implementation in aviation (w:) "Logistyka". 2014, nr 6, s. 4697-4703.
 • Jafernik, A. Fellner: Airborne measurement system during validation of EGNOS/GNSS essential parameters in landing (w:) “Reports on Geodesy and Geoinformatic”. 2014, vol. 96 iss. 1, s. 27-37
 • Jafernik, A. Fellner: Analysis of the NPA GNSS implementation in the aspect of the air transport (w:) “Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport”. 2013, z. 95, s. 105-113
 • Jafernik, A. Fellner, R. Fellner: Safety case jako niezbędny aspekt lotniczej implementacji systemu GNSS (w:) "Journal of KONBIN”. 2014, nr 1 (29), s. 23-32
 • Jafernik, A.Fellner, R. Fellner: Validation of the EGNOS system in flight tests (w:) "Archives of transport system telematics". 2014, volume 7, Issue I, s. 9-13
 • Jafernik, A.Fellner, T. Compa: Simulating techniques in aviation training (w:) "Archives of transport system telematics". 2012. vol. 4 iss. 1, s. 25-29
 • Jafernik, J. Kozuba: Oblodzenie samolotu Cz. I. Przyczyny, wpływ na wykonywanie operacji powietrznych (w:) "Logistyka". 2011, nr 3, s. 1-13
 • Jafernik, J. Kozuba: Oblodzenie samolotu Cz. II. Sposoby przeciwdziałania (w:) "Logistyka". 2011, nr 3, s. 1-10
 • Jafernik, A. Fellner, P. Trómiński: RNAV GNSS niezbędnym etapem implementacji LUN i szansą dla Polskiego General Aviation (w:) "Prace Instytutu Lotnictwa”. 2011, nr 211, s. 57-67

 

Obszar zainteresowań: nawigacja powietrzna, geodezja satelitarna, prawo i procedury lotnicze, transport lotniczy.