rfzdjNauczyciel przedmiotów zawodowych w specjalności "technik lotniskowych służb operacyjnych", instruktor teoretycznego szkolenia lotniczego, instruktor praktycznej nauki zawodów lotniczych, operator UAV (ze świadectwem kwalifikacji).

Współpracuje z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie prowadzi zajęcia poświęcone prawu lotniczemu i procedurom ATC. Współpracował z Parlamentem Europejskim (Komisja Transportu i Turystyki), Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Kierownik monitorowania zgodności (CMM) w ATO AircomWiceprezes Polskiego Klubu Lotniczego, członek RPAS Team

Specjalizacja: polityka lotnicza, prawo lotnicze (prawne aspekty wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych UAV), innowacyjność w transporcie lotniczym, zarządzanie ryzykiem. Inicjator grupy dla nauczycieli zawodu technika lotniskowych służb operacyjnych - https://www.facebook.com/groups/sluzbyoperacyjne/?ref=bookmarks.

Autor rozprawy doktorskiej pt. "Wpływ polityki państwa na rozwój transportu lotniczego w Polsce i jego innowacyjność (2002-2014)".

W latach 2010–2015 dziennikarz związany m.in. z Radiem ZET, TVN24, TVN24 Biznes i Świat.

Kontakt:

Academia: https://polsl.academia.edu/Rados%C5%82awFellner

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Radostaw_Fellner?ev=hdr_xprf

Twitter: https://twitter.com/R_Fellner

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rados%C5%82aw-fellner-1258b197/
 

Wykaz publikacji: 

Współautor APLIKACJI na urządzenia mobilne "DRONE safety Checklist".

Książki i podręczniki

 1. „Wykonywanie lotów IFR i podejść według PBN”, (wraz z H. Jafernik, J. Ćwiklak, K. Kusek, A. Fellner), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016.
 2. Prawo i procedury lotnicze”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, (wraz z H. Jafernik).
 3. Aeronautical regulations in exercises", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015 (wraz z H. Jafernik).
 4. "Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami", AIRCOM, Warszawa 2015 (wraz z T.Balcerzak, A. Fellner, M. Osowski, E. Piechoczek, P.Szarama, P.Uchroński)
 5. Podręcznik „Wykonywanie lotów według IFR” (wraz z Jafernik, J. Ćwiklak, K. Kusek, A. Fellner), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 6. Żukiewicz, P., Fellner, R. (2015). „Polska politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowej”. Wrocław: Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. https://tinyurl.com/zxryecl
 7. Rozdział “Precision approach with GNSS and bird hazard management in the aspect of air management” (wraz z A. Fellner, M. Hromadka), [w:] Sładkowski (red.): “Some actual issues of traffic and vehicle safety”, Gliwice 2013, s. 15-49,

Artykuły naukowe i publicystyczne

 1. Fellner R., „Zagrożenia terrorystyczne w komunikacji miejskiej i lotniczej”, „Komunikacja Publiczna” , nr 2/2017, s. 44-49. https://tinyurl.com/y8m4jj4j
 2. Chruzik, K., Wiśniewska, K., Fellner, R., “Analysis of internal sources of hazards in civil air operations”, “Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport”, 2017, vol. 94, 27-35. ISSN: 0209-3324. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2017.94.3, wwgoo.gl/c9tCbp
 3. Fellner R., „ Fałszowanie biletów komunikacji miejskiej”, „Komunikacja Publiczna” , nr 1/2017, s. 14-21. https://tinyurl.com/m7v6jga
 4. Fellner R., „Bezzałogowe statki powietrzne w świetle strategii lotniczej Unii Europejskiej”, [w:] nauk. Dynia E., Brodowski L., „Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie”, Rzeszów 2017, s. 109-119.
 5. Fellner R., „Rynek szkoleń operatorów UAV w Polsce”, [w:] „Rynek dronów w Polsce 2016. Świt”, Instytut MikroMakro, 2017.
 6. Radosław FELLNER, TECHNOLOGIE I INFRASTRUKTURA LOTNICZA W REALIZACJI CELÓW POLITYKI ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ, www.przeglad.wsb.net.pl/ochrona_Środowiska_i_ekologia.pdf
 7. Fellner R., Mańka A., „Dron dronowi nierówny. Jak je klasyfikować?”, „Magazyn Drony”, nr 2/2016, s. 6-11.
 8. Fellner R., Mańka A., „Lista kontrolna VLOS – czyli co trzeba sprawdzić przed lotem dronem w zasięgu wzroku”, „Magazyn Drony”, nr 2/2016, s. 58-68.
 9. Fellner, A., Fellner R. Piechoczek E., “RNAV GNSS flight validation approach procedures for EPKT RWY27”, “Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport”, 2016, vol. 93, s. 5-11. ISSN: 0209-3324. DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2016.93.1., goo.gl/QcY7Xx
 10. Fellner R., Fellner A., „Problemy prawne realizacji koncepcji zarzadzania ruchem lotniczym wykorzystującej nawigację satelitarną”, [w:] nauk. Dynia E., Kuźniar-Kwiatek D., „Międzynarodowe prawo lotnicze, kosmiczne i technologie”, Rzeszów 2016, s. 138-147.
 11. Balcerzak, T., Fellner, R. INNOVATION OF AIRPORTS AND AERODROMES IN TRANSPORT POLICY OF THE EUROPEAN UNION. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2016, vol. 90, s. 7-15. ISSN: 0209-3324. DOI: 10.20858/sjsutst.2016.90.1. http://yadda.icm.edu.pl/yinnowacyjnosc
 12. Fellner, A., Fellner, R. Piechoczek E., “Pre-flight validation RNAV GNSS approach procedures for EPKT in “EGNOS APV Mielec project”, “Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport”, 2016, vol. 90, s. 37-46. ISSN: 0209-3324. DOI: 10.20858/sjsutst.2016.90.4., goo.gl/teBvDZ
 13. Fellner R., Fellner A., „THE PROPOSAL VALIDATION OF THE PRECISION APPROACHES FOR SIMULATORS - EXAMPLE OF POLAND, Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialist, Ostrawa 2015, ISBN 978-80-260-8337-5.
 14. Fellner A, Fellner R., „Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej wyrazem nowego spojrzenia na edukację lotniczą”, [w:] „Kultura skrzydłami pisana. 70-lecie szybownictwa polskiego na Dolnym Śląsku”, Wrocław 2015, s. 259-298.
 15. „Otoczenie prawne a funkcjonowanie lotnisk lotnictwa ogólnego − przegląd zagadnień, [w:] “Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport”, Volume 89/2015, (wraz z H. Jafernik) [MNiSW: 9] http://yadda.icm.edu.pl/baztech/ 
 16. „BEZPIECZEŃSTWO I BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE W DYSKURSIE NAUKOWYM ORAZ PRAWNICZYM”, [w:] „Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, [MNiSW: 9], www.goo.gl/qsXLkw
 17. „Finansowanie badań GNSS w fazie rozmieszczenia programu SESAR”, [w:] „ Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - seria: Transport”, Volume 88, 2015, s. 31-36. [MNiSW: 4] http://yadda.icm.edu.pl/baztech/ 
 18. „Znaczenie publikacji elektronicznych w rozwoju naukowym nawigacji powietrznej” (wraz z A. Fellner), [w:] Powichrowska (red.): „W kierunku gospodarki elektronicznej - wyzwania, narzędzia, dobre praktyki - Tom 1”. Białystok, 2015, s. 121-128, https://www.academia.edu//Znaczenie_publikacji_elektronicznych
 19. „Znaczenie strategii w rozwoju transportu lotniczego. Wnioski dla Polski „ [w:] Dynia E. (red.): Prawo lotnicze i technologie. Rzeszów 2015, s. 70-77.
 20. „Znaczenie analizy drzewa zdarzeń w wybranych aspektach implementacji systemu GBAS” (wraz z A. Fellner), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2014 z. 103, s. 67-75. https://www.researchgate.net/gbas 
 21. “Analysis of the EGNOS/GNSS parameters in selected aspects of Polish transport”, [w:] „Transport Problems”, volume 9 issue 4, Gliwice 2014, s. 27-38. [MNiSW: 8]
 22. „Safety case jako niezbędny aspekt lotniczej implementacji systemu GNSS” (wraz z  Fellner, H. Jafernik), [w:] "Journal of KONBIN”. 2014, nr 1 (29), s. 23-32,
 23. „Powstanie Polskiej Agencji Kosmicznej a realizacja SES w Polsce. Implikacje dla lotnictwa cywilnego”, [w:] T.M. Markiewicz (red.) „Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – problemy i wyzwania, AON, Warszawa 2014, s. 185-190.
 24. “Validation of the EGNOS system inflight tests” (współautor), “Archives of Transport System Telematics”, Vol. 7, issue. 1/2014 [MNiSW: 6]
 25. „Selected considerations of implementation of the GNSS” (współautor), EGU General Assembly Conference, 2014, tom 16, s. 9007.
 26. “Uwarunkowania prawne związane z UAV w aspekcie monitoringu środowiska”, [w:] Pikoń, Stelmach (red.): „Współczesne problemy ochrony środowiska”. Gliwice 2013, s. 31-34.
 27. „Ochrona środowiska w Europejskich Programach Lotniczych - wybrane zagadnienia”, [w:] Pikoń, Stelmach (red.): „Współczesne problemy ochrony środowiska”. Gliwice 2013, s. 113-120.
 28. „Konflikt między Europą, USA, Rosją a Ameryką Południową o dominację w przestrzeni kosmicznej”. Dostępny na: https://tinyurl.com/y94bc6c9
 29. „Astropolityka – polityka, strategia i nauka w erze kosmicznej”, focus.pl, politeja.pl, 15.08.2008. Dostępny na: http://www.politeja.pl/2008/08/astropolityka-polityka-strategia-i-nauka-w-erze-kosmicznej/ 

  Kursy: Analiza niezawodności, dostępności, podatności na utrzymanie i bezpieczeństwo środków technicznych w transporcie - RAMS oraz analiza kosztów LCC Analiza ryzyka – metoda FMEA Audytor wewnętrzny branżowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem IRIS Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością serii ISO 9001 Czynnik ludzki w transporcie Doktorat pt. "Wpływ polityki państwa na rozwój transportu lotniczego w Polsce i jego innowacyjność (2002-2014) Efektywne (wy)korzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych: mechanika, personelu naziemnego i latającego Pełnomocnik zarządu ds. systemów zarządzania jakością w transporcie ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I RYZYKIEM W TRANSPORCIE.
  <script type="text/javascript" src="https://www.qr-online.pl/qrcode.js"></script>
  https://www.qr-online.pl/bin/qr/c5b1203e3c313baadc9c38f3551f0755.png