Dr inż. Robert Konieczka

Znalezione obrazy dla zapytania Robert KonieczkaJest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w specjalności samoloty i śmigłowce oraz studiów podyplomowych w tym zakresie. Ukończył szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu techniki lotniczej, przepisów, metodyki badania wypadków oraz systemów pokładowych w tym systemów obserwacji lotniczej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie w zakresie eksploatacji samolotów i śmigłowców. Przez wiele lat związany z lotnictwem wojskowym, państwowym,  a następnie lotnictwie cywilnym. Przez kilka lat członek personelu latającego. Ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Członek Polskiego Klubu Lotniczego. Brał udział w badaniach wielu incydentów i wypadków lotniczych. Autor szeregu publikacji z zakresu niezawodności, techniki lotniczej, bezpieczeństwa lotniczego, praktycznego wykorzystania lotnictwa oraz badania wypadków lotniczych.

 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ rkonieczkapl.wordpress.com

 

RKonieczkaOd 2012 roku starszy wykładowca, a następnie adiunkt w Katedrze Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. W tym okresie prowadził w sposób ciągły zajęcia z przedmiotów: Aerodynamika, struktury i systemy śmigłowców, Standardowe obsługi statków powietrznych. Doraźnie prowadził też zajęcia lub wybrane zagadnienia z przedmiotów: Śmigła lotnicze, Instalacje elektryczne statków powietrznych , Prawo i przepisy lotnicze.

Od 2003 roku Biegły Sądowy z zakresu lotnictwa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Warszawa-Praga i Krakowie. Ekspert Politechniki Śląskiej (http://eksperci.polsl.pl/eksperci/szczegoly.php?eid=655). Autor wielu opinii sądowych i analiz z obszaru:

 • - wypadki i incydenty statków powietrznych,
 • - przestrzeganie przepisów lotniczych,
 • - ekspertyzy techniczne,
 • - ekspertyzy funkcjonalne sprzętu lotniczego.

 

Obszar zainteresowań zawodowych

 1. Badanie incydentów i wypadków lotniczych, przepisy lotnicze, profilaktyka i kształtowanie bezpieczeństwa lotów.
 2. Mechanika lotu, struktura i instalacje śmigłowców,
 3. Eksploatacja statków powietrznych, obsługi i diagnostyka statków powietrznych, niezawodność statków powietrznych.
 4. Zagrożenia ekologiczne użytkowania statków powietrznych.
 5. Badanie funkcjonalności statków powietrznych i systemów lotniczych.
   

Kontakt: Pok. 410. Katowice 40-019, ul. Krasińskiego 8, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnie publikacje

 1. Wpływ cech  konstrukcyjnych  śmigłowców  oraz warunków ich  eksploatacji  na  hałas  emitowany we  wnętrzu  statku  powietrznego i  jego otoczeniu. Mechanika w lotnictwie. ML-XV 2012. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Mechaniki Stosowanej. Warszawa 2012. Współautor: prof. Pol. Śl. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, dr inż. Jarosław Kozuba.
 2. Wpływ wybranych zmian w Prawie Lotniczym na prowadzone postępowania przygotowawcze i sądowe związane z wypadkami lotniczymi z punktu widzenia biegłego sądowego. Ogólnopolska Konferencja Aktualne Problemy Prawa Lotniczego Rzeszów, 11-12 kwiecień 2013 r.
 3. Standardowa Obsługa Statków Powietrznych. Materiał dydaktyczny w ramach projektu pt. „Otwarcie nowego kierunku studiów i nowych specjalności oraz organizacja specjalistycznych kursów w Politechnice Śląskiej wraz z systemem staży dla kadry akademickiej uczelni” Katowice, wrzesień 2013.
 4. Standardowa Obsługa Statków Powietrznych. Materiał dydaktyczny w ramach projektu pt. „Otwarcie nowego kierunku studiów i nowych specjalności oraz organizacja specjalistycznych kursów w Politechnice Śląskiej wraz z systemem staży dla kadry akademickiej uczelni” Katowice, wrzesień 2013.
 5. Barwy Lotnictwa Straży Granicznej. Aeroplan 4/14.
 6. Odladzanie lotniskowe statków powietrznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport z. 86. 2015. (9p)
 7. Specyfika opiniowania przez biegłego sądowego z zakresu lotnictwa. Dwunasta Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych. Częstochowa, kwiecień 2015.
 8. Węzłowe problemy odrębności postępowań związanych z wypadkiem lotniczym. Prawo Lotnicze i Technologie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów, 2015.
 9. Węzłowe problemy naruszania części karnej Prawa Lotniczego. Internacjonalizacja i europeizacja Prawa Lotniczego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Marka Żylicza. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Konert. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego. Warszawa, 2015.
 10. Perspektywy rozwoju samolotów ultralekkich. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport z. 88. 2015. Współautor: Adam Koniczek.
 11. Potencjalne zagrożenia podczas wykonywania oględzin miejsca wypadku lotniczego. Problemy Kryminalistyki 289(3) 2015. Warszawa.
 12. Lotnictwo jako specyficzna dziedzina opiniowania przez biegłego sądowego. Problemy Kryminalistyki 290 2015. Warszawa.
 13. Wpływ wybranych zmian w Prawie Lotniczym na prowadzone postępowania przygotowawcze i sądowe związane z wypadkami lotniczymi z punktu widzenia biegłego sądowego. Aktualne problemy prawa lotniczego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2015.
 14. Wpływ zastosowania modernizacji w kabinie załogi na ergonomię pracy załogi wybranych konstrukcji śmigłowców Mila. Prace Instytutu Lotnictwa. 4 (241). Warszawa, 2015. Współautor: Dagmara Gaik.
 15. Śmigłowiec Mi-26. Zaglądamy do wnętrza wielkiego śmigłowca. Aeroplan. Ilustrowany Magazyn Lotniczy. 1/16.
 16. Istota głównych uszkodzeń struktury samolotu Boeing 737-400 identyfikowanych podczas przeglądów typu C. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport z. 90. 2016. Współautor: Piotr Golda.
 17. Part and responsibility of general aviation Aircraft commander – problems of Qualifications and definitione. Str. 71-82. International conference SimSchool 2016. Application of simulators in aviation specialists training. Let’s Fly s.r.o. Ostrawa, 2016. ISBN 978-80-270-0053-1. Współautor: Eugeniusz Piechoczek.
 18. How To Secure Basic Evidence After An Aviation Accident. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2017, 94, 65-74. ISSN: 0209-3324.
 19. Istota nisprawności technicznej jako przesłanki do odmowy wypłaty odszkodowania związanego z opóźnieniem lotu. Prawo lotnicze I kosmiczne oraz technologie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2017. ISBN 978-83-7996-412-3.

Zainteresowania i hobby: żeglarstwo, turystyka, narciarstwo.