Zapraszamy na nową specjalność na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach - nawigacja powietrzna.

Specjalność tą mogą wybrać studenci po drugim roku studiów dziennych na kierunku TRANSPORT. Sa to studia 2-stopniowe.

Przedmioty specjalnościowe:

✈ Prawo lotnicze i procedury ATCI – krajowe i międzynarodowe prawo lotnicze, praktyczne zastosowanie dokumentów normatywnych,

✈ Ogólna budowa statków powietrznych – budowa, przeznaczenie oraz parametry techniczno-eksploatacyjne płatowca, instalacji, wyposażenia elektrycznego, zespołów napędowych, awaryjnego wyposażenia statku powietrznego,

✈  Osiągi i planowanie lotu – masa i wyważenie statku powietrznego, czynniki wpływające na ciężkość i możliwości załadowcze oraz bezpieczeństwo lotu · Meteorologia – prawa dotyczące atmosfery ziemskiej oraz podstawy teoretyczne związane z budową atmosfery, poznanie cyrkulacji okołoziemskiej i wynikających z niej zjawisk i zagrożeń, znaczenie chmur i mgieł w lotnictwie

✈  Nawigacja – ogólne zasady nawigacji, magnetyzm i busole, nawigacyjne parametry lotu, nawigacja zliczeniowa,

✈  Procedury operacyjne – standardy i procedury operacyjne statków powietrznych,

✈  Zasady lotu – aerodynamika poddźwiękowa, bezpieczne przemieszczanie statku powietrznego,

✈  Łączność /frazeologia lotnicza- łączność lotnicza oraz umiejętność podejmowania właściwych działań w przypadku utraty łączności,

✈  Człowiek, możliwości i ograniczenia – czynniki determinujące sprawne działanie i ograniczające zagrożenia zdrowotne dla pilotów,

✈  Współdziałanie w załodze - zasady bezpiecznego zachowania na pokładzie, wykorzystanie wyposażenia bezpieczeństwa, wyposażenia ratowniczego samolotu oraz osobistego załogi i pasazerów,

✈  Seminarium dyplomowe,

✈  Praca dyplomowa.

W trakcie studiów studenci odbywają praktyki w MPL Katowice-Pyrzowice, na lotnisku w Mielcu oraz innych organizacjach i instytucjach lotniczych. Absolwenci specjalności ”Nawigacja powietrzna” uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie:

✈  eksploatacji statków powietrznych,

✈  zarządzania ruchem lotniczym,

✈  podstaw organizacji i zarządzania firmami lotniczymi,

✈  eksploatacji naziemnych i pokładowych systemów nawigacyjnych,

✈  prowadzenia prac badawczych w zakresie wyznaczania procedur lotniczych,

✈  inżynierii ruchu statków powietrznych badania i planowania niezbędnej infrastruktury lotniczej.

Specjalnoć ukierunkowana jest zarówno na ksztacenie personelu naziemnego, jak i w kierunku pilotażu.

Polecamy także lekturę artykułu "NAWIGACJA POWIETRZNA - w drodze ku przestworzom?" relacjonującym studiowanie tajników „bujania w przestworzach”.


 

Zapraszamy na nową specjalność na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach - mechanika i eksploatacja lotnicza.

Przedmioty, realizowane w ramach specjalności, podczas dwustopniowych studiów:

✈ Podstawy aerodynamiki ,

✈ Aerodynamika, struktury i systemy samolotów tłokowych,

✈  Aerodynamika, struktury i systemy śmigłowca,

✈  Aerodynamika, struktury i systemy samolotów turbinowych,

✈  Standardowa obsługa samolotów,

✈  Przepisy i procedury lotnicze,

✈  Napędy lotnicze,

✈  Śmigła,

✈  Meteorologia,

✈  Lotnicze silniki turbinowe i tłokowe,

✈  Aerodynamika, urządzenia i systemy statku powietrznego,

✈  Czynnik ludzki w lotnictwie,

✈  Systemy satelitarne w transporcie,

✈  Systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych,

✈  Aviation english Prawo lotnicze Seminarium dyplomowe,

✈  Praca dyplomowa.

Intencją Wydziału jest doprowadzenie studentów – absolwentów do najwyższej kategorii - C „inżynier obsługi hangarowej” z upoważnieniem do poświadczania obsługi hangarowej dużych statków powietrznych (minimalny wiek 21 lat). Oprócz wykształcenia i wiedzy teoretycznej, mechanik lotniczy powinien udowodnić odpowiednie dla kategorii C licencji, doświadczenie w obsłudze technicznej statku powietrznego. Praktykę może zdobyć tylko w certyfikowanych organizacjach obsługowych jako tzw. praktykant, jednak każda czynność wykonana przez studenta musi być poświadczona przez mechanika posiadającego odpowiednie uprawnienia. Stąd też w trakcie studiów, przewidziane są praktyki w certyfikowanych ośrodkach lotniczych, stacjach obsługowych.

Absolwenci specjalności ”Mechanika lotnicza” uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie obsługi hangarowej statków powietrznych:

✈ uzyskanie z przedmiotów specjalistycznych oceny od 4 wzwyż, umożliwia ich uznanie (zaliczenie) podczas egzaminu teoretycznego na licencję mechanika w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC),

✈ rzetelne odbywanie, zaplanowanych praktyk w certyfikowanych ośrodkach i stacjach obsługowych, stanowi podstawę do ubiegania się o licencję w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC),

✈ w zależności od zainteresowań, możliwe jest wcześniejsze uzyskiwanie licencji w niższych kategoriach i podkategoriach: A – mechanik obsługi (A1 - samoloty z silnikami turbinowymi, A2 - samoloty z silnikami tłokowymi, A3 - śmigłowce z silnikami turbinowymi, A4 - śmigłowce z silnikami tłokowymi), B: B1 – technik mechanik (B1.1 - samoloty z silnikami turbinowymi, B1.2 - Samoloty z silnikami tłokowymi, B1.3 - śmigłowce z silnikami turbinowymi, B1.4 - śmigłowce z silnikami tłokowymi) B2 – technik awionik. Możliwe jest rozszerzanie licencji o dodatkową kategorię lub podkategorię, zgodnie z PART-66 .