!!! KURS 2 W 1 !!!

"KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW LOTNICZYCH: MECHANIKA, PERSONELU NAZIEMNEGO I LATAJĄCEGO"

 

Ruszyły zapisy na "KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW LOTNICZYCH: MECHANIKA, PERSONELU NAZIEMNEGO I LATAJĄCEGO"! Kurs odbędzie się zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej, w oparciu o zgodę Śląskiego Kuratora Oświaty. Kurs organizowany jest w formule 2 w 1 i umożliwia uzyskanie certyfikatu lotniczego „Human Factors” cenionego przez pracodawców branży lotniczej.

Kurs jest skierowany do: prowadzących zajęcia w szkołach średnich i wyższych, licencjonowanych kontrolerów lotniczych, instruktorów pilotów, osób posiadających licencje i pracujących w certyfikowanych ośrodkach szkolenia lotniczego, specjalistów lotniczych, kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych.

 

Celem szkolenia jest:

✈ przygotowanie do pracy w zawodzie instruktora praktycznej nauki zawodów lotniczych: mechanika, personelu naziemnego i latającego, poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii oraz metodyki i praktyki metodycznej,

✈ wzbogacenie wiedzy licencjonowanych kontrolerów lotniczych i instruktorów pilotów posiadających licencje, pracujących w certyfikowanych ośrodkach szkolenia lotniczego, specjalistów lotniczych, kandydujących na instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych,

✈ dodatkowo uwzględniony w programie „Czynnik ludzki w lotnictwie” umożliwia uzyskanie certyfikatu lotniczego „Human Factors”, który jest ceniony przez pracodawców branży lotniczej.

Kurs prowadzony będzie zgodnie z misją i strategią uczelni, czyli poprzez łączenie teorii z praktyką. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym przez kadrę posiadającą odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i lotnicze, w oparciu o certyfikowane instytucje i ośrodki szkolenia lotniczego. W ramach kursu przwidziano 10 godzin praktyki w certyfikowanym ośrodku szkolenia lotniczego lub szkole średniej/wyższej. Realizowane będą następujące przedmioty: pedagogika, psychologia, metodyka, czynnik ludzki w lotnictwie, praktyka metodyczna.

RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW LOTNICZYCH

Nazwa przedmiotu Liczba godzin wykładów i ćwiczeń Liczba godzin zajęć praktycznych
Pedagogika 15  
Psychologia 15  
Metodyka 40  
Czynnik ludzki w lotnictwie 16  
Praktyka metodyczna   10
Razem 96

 

"Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych: mechanika, personelu naziemnego i latającego" odbędzie się zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej (rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu, Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626 z późn. zm.) i w oparciu o zgodę Śląskiego Kuratora Oświaty (ST-KZ.5633.1.12.2013). Organizatorem kursu jest Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej (CKKLC) PŚ

Zajęcia odbędą się w trybie zaocznym, w budynku Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 13 w Katowicach. Łączny wymiar godzin: 96 godzin. Planowany termin rozpoczęcia kursu - październik.

Na zakończenie kursu odbywa się test końcowy. Uczestnicy, którzy pozytywnie zaliczą test otrzymają dwa dyplomy: świadectwo ukończenia kursu oraz certyfikat „Human Factors”.

Zgłoszenia należy przysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczegółowe informacje udzielane są także pod numerem telefonu: (32) 603 40 58.

 

ZAPRASZAMY!

 


18 czerwca na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice odbyła się 1międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego”. Organizatorami wydarzenia byli: Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląkiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Katowice Airport.

Wydarzenie połączone było z oficjalnym otwarciem nowej lotniskowej infrastruktury. W uroczystościach oddania do użytku nowoczesnego pasa startowego uczestniczyła, m.in. Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju. Z tej okazji pomiędzy godziną 14.00 a 14.20 przelot nad drogą startową pyrzowickiego lotniska wykonały dwa F-16 z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku (podejście do pasa 27, czyli od wschodu).
 
Otwarcia konferencji dokonali: prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Artur Tomasik, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.
Moderatorami dyskusji byli: mjr SG prof. nadzw. dr hab. Adrian Siadkowski, dyrektor Centrum prof. dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellenr oraz mgr Jacek Zalewski.
 
W gronie prelegentów znaleźli się, m.in.: prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, profesor w Katedrze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WSB i Zarzadzania Kryzysowego, płk dr Piotr Potejko, Doradca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Liron Afik-Filiby, Dyrektor ds. bezpieczeństwa EL AL ISRAEL AIRLINES Odział w Polsce, insp. mgr Roman Rabsztyn, Pierwszy Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

 

Miło nam poinformować, że Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej było współorganizatorem II Konferencji Naukowej "Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska", która odbyła się w dniach 11-12 czerwca w Poznaniu.

W pierwszym dniu konferencji (11 czerwca) odbył się panel lotniczy pt. "Single European Sky - bezpieczeństwo i ochrona środowiska", którego moderatorem był prof. PŚ dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, kierownik Katedry Technologii Lotniczych oraz dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie KTL.


Najnowsze: Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląkiej wraz z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Katowice Airport jest współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego”, która odbędzie się 18 czerwca.

Szczegóły znajdą Państwo w zakładce Ostatnio opublikowane.


Celem działania Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej jest kształcenie na Politechnice Śląskiej wykwalifikowanej kadry sektora lotnictwa cywilnego. Podstawowym zadaniem Centrum jest koordynacja współdziałania Politechniki z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w zakresie kształcenia kadry dla sektora lotnictwa cywilnego przy:

  • ✈ organizowaniu przez zainteresowane Wydziały studiów podyplomowych,
  • ✈ organizowaniu nowych specjalności na studiach I i II stopnia na wybranych kierunkach studiów prowadzonych przez Wydziały Uczelni,
  • ✈ projekcie utworzenia na Wydziale Transportu nowego kierunku studiów Lotnictwo i kosmonautyka, zwizanego z kształceniem kadr dla lotnictwa cywilnego,
  • ✈ organizowaniu praktyk i staży dla studentów i doktorantów.

Centrum, z udziałem kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni oraz kadry specjalistycznejz Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., przy współpracy z innymi podmiotami z kraju i zagranicy, realizuje swoje cele przez:

  • ✈ organizowanie kursów dokształcających,
  • ✈ pozyskiwanie uczestników studiów oraz kursów m.in. w technicznych szkołach średnich w regionie oraz uczestników studiów podyplomowych,
  • ✈ inicjowanie udziału Politechniki Śląskiej w specjalistycznych projektach i programach finansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej,
  • ✈ prowadzenie prac badawczych i usługowych oraz badań nad kluczowymi problemami lotnictwa cywilnego, w szczególności w zakresie:

- lotniczej platformy technologicznej, z udział‚em regionalnych, krajowych i zagranicznych firm związanych z przemysłem lotniczym,
- eksploatacji i obsługi statków powietrznych, infrastruktury lotnisk (projektowanie i gospodarowanie przestrzenią oraz przepustowością, architektura, spójność infrastruktury transportowej i in.),
- systemów wspierających procesy zarządzania (bezpieczeństwo, infrastruktura lotniskowa, działalność lotnicza, teleinformatyka i in.).

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej współpracuje m.in. z Katedrą Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej.

Zapraszamy do współpracy!