Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej

Statystyki

6.png6.png7.png6.png0.png
Dzisiaj195
Wczoraj299
Tygodniowo494
Miesięcznie6412
Razem66760

Ile osób jest online?

8
Online

20-03-18

Menu użytkownika

Logowanie

W dniu 1 marca 2018 roku JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk odebrał z rąk Pana Wiktora ROSIŃSKIEGO - Dyrektora Departamentu Personelu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie rozszerzenie certyfikatu dla Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej (OSMOT) - Part-147 z numerem referencyjnym PL.147.0021, będącego częścią Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej. Dodatkowe uprawnienia są wynikiem pozytywnego rezultatu audytu przeprowadzonego przez przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dn. 25 stycznia 2018 r., co pozwoliło na uzyskanie przez OSMOT w Katowicach dodatkowych uprawnień w zakresie szkolenia podstawowego i egzaminowania z podkategorii B 1.1. i B 1.2.

W myśl powyższego certyfikatu OSMOT w Katowicach posiada obecnie uprawnienia do prowadzenia szkoleń i egzaminów w zakresie następujących podkategorii licencji:

B 1.1. - samoloty z napędem turbinowym

B 1.2. - samoloty z napędem tłokowym

B 1.1. - śmigłowce z napędem turbinowym

certyfikat 1 


 

W Szkole Policji w Katowicach w dniach 12-13 marca 2018 r. odbyło się seminarium szkoleniowe zorganizowane przez kadrę dydaktyczną Zakładu Wyszkolenia Specjalnego seminarium szkoleniowe pt. Aspekty prawne i praktyczne wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w Policji. Na seminarium zaproszono dyrektora Centrum.

Uczestnikami seminarium byli policjanci z Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Centralnego Biura Śledczego Policji, Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, Komend Miejskich Policji w Katowicach i Gliwicach, Szkoły Policji w Katowicach oraz przedstawiciele Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej i Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach.

W drugim dniu seminarium na terenie hali widowiskowo-sportowej „Gliwice” w Gliwicach odbyła się część praktyczna. Uczestnicy zostali zapoznani z pracą operatorów oraz techniczno – nawigacyjnymi możliwościami wykorzystania dronów.

Seminarium zakończyło się wręczeniem przez Komendanta Szkoły Policji insp. dr Rafała Kochańczyka pamiątkowych certyfikatów uczestnikom. Nadzór nad przebiegiem seminarium sprawował kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego mł. insp. Tomasz Stechnij, odpowiedzialnymi za organizację byli podinsp. Andrzej Wilisowski i podkom. Paweł Sitko – nauczyciele policyjni Zakładu Wyszkolenia Specjalnego.

Informacja na podst.:http://katowice.szkolapolicji.gov.pl/spk/aktualnosci/83555,Drony-w-Policji-seminarium-szkoleniowe.html


W tym roku mija 10 lat istnienia Centrum. Jednym z obszarów aktywności jest popularyzacja temtyki lotniczej wśród dzieci i młodzieży. W uznaniu za tę działalność i przperowadzoną w szkole prelekcję na ręce dyrektora Centrum podziękowania złożył burmistrz Miasteczka Śląskiego.

skanowanie0001skanowanie0003         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Miło nam poinformować, iż Centrum zostało zaproszone do uziału w forum "Drony w mieście. Konsultacje U-Space", które odbędzie się 4 kwietnia 2018 roku w Hotelu Galaxy (Kazimierz, ul. Gęsia 22) w Krakowie. Wydarzenie organizuje Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy (IBRKK-PIB), Polska Izba Systemów Bezzałogowych oraz Fundacja „Instytut Mikromakro”. Dyrektor Centrum wygłosił referat pt. "Pozycjonowanie satelitarne, przestrzeń powietrzna i zdatność do lotu - czyli problemy "dronowe" w badaniach i testach".

Przyświeca nam idea, by jak największa grupa samorządowców i przedsiębiorców zapoznała się z koncepcją U-Space. Na początku nowej kadencji samorządu w 2019 r. zarządzanie przestrzenią powietrzną do 150 metrów stanie się nowym zadaniem własnym. JST winny przeanalizować swoje strategie smart cities, plany zagospodarowanie przestrzennego oraz zasoby geoinformacyjne, by podołać temu zadaniu. Jednocześnie już dzisiaj przedsiębiorcy wespół z samorządowcami testują nowe modele ekonomiczne wykorzystania dronów w mieście. To dobra okazja, by wymienić się informacjami. Udział w konsultacjach jest bezpłatny, kwalifikowany.

Udział rekomendujemy władzom miejskim, radnym, przedstawicielom wydziałów rozwoju, innowacji, smart cities, zagospodarowania przestrzennego, geodezji i kartografii, cyfryzacji, ochronie środowiska transportu, zarządzania kryzysowego, strażom miejskim oraz przedsiębiorcom i naukowcom zainteresowanych rozwojem rynku dronów w Polsce.

Głównym organizatorem jest Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy (IBRKK-PIB) w ramach popularyzacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przy współpracy Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych (PISB) i Fundacji Instytutu Mikromakro (FIM).

Na podstawie: http://ibrkk.pl/index.php/pl/konferencje/147-04-04-drony-w-miescie-konsultacje-u-space?smclient=eafe2bf8-ddc9-11e6-8d32-0cc47a1254ce&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=default


 

VII Konkurs Wiedzy Lotniczej „Latająca Miotła Baby Jagi”

Miło nam poinformować, iż Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej jako współorganizowało VII Konkurs Wiedzy lotniczej „Latająca miotła baby jagi”. Tegoroczna edycja odbyła się się w dniu 2 marca 2018 r. o godz. 9:30 w auli bytomskiego Technikum nr 4 przy ul. Józefczaka 39. W wydarzeniu wziął udział dyrektor Centrum.

2 marca 2018r. odbył się VII Konkurs Wiedzy Lotniczej „Latająca Miotła Baby Jagi”, którego organizatorami są Technikum nr 4 oraz Stowarzyszenie Technicznych Szkół Lotniczych. W konkursie brały udział trzyosobowe drużyny uczniów kształcących się w zawodach lotniczych. W tym roku w konkursie wzięło udział osiemnaście drużyn z całej Polski: Bytomia, Częstochowy, Malborka, Bydgoszczy, Dęblina, Krakowa, Katowic, Gliwic, Bielska-Białej oraz Sosnowca.

Uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień z historii lotnictwa, aerodynamiki, mechaniki lotu, prawa lotniczego, ruchu lotniczego, meteorologii, nawigacji lotniczej, konstrukcji lotniczych, napędów lotniczych, frazeologii lotniczej w języku angielskim. Rozpoznawali także statki powietrzne i ich elementy na podstawie zdjęć. Zwycięstwo w konkursie odniosła drużyna uczniów naszej szkoły w składzie: Franciszek Kafka, Michał Wałach oraz Igor Domagała. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie, a trzecie reprezentacja Liceum Lotniczego ZDZ w Katowicach. W konkursie brali udział przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Politechniki Śląskiej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz firm lotniczych Airbus, Linetech oraz LS Airport Service. Obecny był także Prezes Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych.

 

Informacja na podst.: http://elektronik.bytom.pl/vii-konkurs-wiedzy-lotniczej-latajaca-miotla-baby-jagi/