Miło nam poinformować, że ukazała się monografia pt. „Polska politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowej” autorstwa Przemysława Żukiewicza i Radosława Fellnera. To wyjątkowa publikacja podejmująca temat wpływu zmian technologicznych, społecznych i instytucjonalnych na pracę naukową i dydaktyczną polskich politologów. W monografii autorzy odpowiadają na pytania o to:

• jakie nowatorskie kierunki studiów i specjalności oferują obecnie polskie ośrodki politologiczne;

• jak wygląda w praktyce zmodyfikowany tryb postępowań awansowych w dyscyplinie nauk o polityce;

• które ośrodki w kraju uzyskują największe wsparcie w konkursach grantowych;

• na ile aktywnie polscy politolodzy wykorzystują nowe media do popularyzacji wyników badań?

Dodatkowo praca to także leksykon źródeł przydatnych w pracy każdego politologa. Odnaleźć w niej można między innymi:

• listę 131 polskich naukowych czasopism politologicznych wraz z punktacją i odesłaniami do ich stron internetowych;

• przydatne w pracy naukowej i dydaktycznej linki do: konstytucji, ordynacji wyborczych czy parlamentów wielu państw świata;

• przekierowania do największych baz i repozytoriów oferujących darmowy dostęp do książek, artykułów i danych statystycznych;

• rekomendacje politologicznych kursów on-line oferowanych przez najlepsze światowe uczelnie.

Pracę opublikowano w wolnym dostępie, co oznacza, że każdy może ją drukować, kopiować i upowszechniać pod warunkiem podania nazwisk autorów. Pracę można pobrać z TEJ STRONY.

Patroni publikacji: Polskie Towarzystwo Nauk Politologicznych , ProScholars.pl,  Portal „Uwolnij Naukę”

Adres bibliograficzny: Żukiewicz, P., Fellner, R. (2015). Polska politologia w obliczu wyzwań nauki cyfrowej. Wrocław: Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN: 978-83-934585-0-9.

Fragmenty recenzji:

dr hab. prof. UJK Agnieszka Kasińska-Metryka: „Monografię uznaję za niezwykle istotną i wiele wnoszącą do rozważań nad obecną kondycją i przyszłością politologii. Zaproponowana koncepcja pracy może wydawać się czasami kontrowersyjna, ale z drugiej strony zamiarem Autorów było nowoczesne i wychodzące poza schemat zbadanie polskiej politologii w obliczu wyzwań i problemów współczesnej nauki. Cel ten należy uznać za osiągnięty”.

dr hab. prof. USz Łukasz Tomczak: „Książka podejmuje problematykę badań prowadzonych przez polskich politologów. Autorzy poddali analizie ważne kwestie związane ze stanem polskiej politologii, zmianami w kształceniu, potencjałem naukowym, awansem naukowym i wykorzystaniem w badaniach nowych technologii, szczególnie – narzędzi cyfrowych. Temat poruszany przez autorów stanowi obecnie jeden z ważniejszych problemów, przed jakimi stoją nauki o polityce w Polsce, dlatego jego podjęcie należy uznać za ważne i uzasadnione”.

Volume 90Zapraszamy do zapoznania się z artykułami pracowników Katedry Technologii Lotniczych opublikowanymi w "Scientific Journal of Silesian University of Technology Series Transport" Volume 90 (2016).

Tomasz BALCERZAK, Radosław FELLNER: Innowacyjność portów lotniczych i lotnisk w polityce transportowej Unii Europejskiej Full text / Pełny tekst

Katarzyna CHRUZIK, Andrzej FELLNER: Platforma bezpieczeństwa transportu Polski Full text / Pełny tekst

Andrzej FELLNER, Radosław FELLNER, Eugeniusz PIECHOCZEK: Pre-flight validation RNAV GNSS approach procedures for EPKT in „EGNOS APV Mielec Project” Full text / Pełny tekst

Michał GERATOWSKI, Mateusz SOBALA: Wykonywanie lotów IFR bez użycia konwencjonalnych pomocy nawigacyjnych na lotniskach niekontrolowanych Full text / Pełny tekst

Piotr GOLDA, Robert KONIECZKA: Istota głównych uszkodzeń struktury samolotu Boeing 737-400 identyfikowanych podczas przeglądów typu C Full text / Pełny tekst

Henryk JAFERNIK: Program prób w locie w zakresie określania pozycji i monitorowania ruchu statków powietrznych − część I Full text / Pełny tekst

Henryk JAFERNIK, Kamil KRASUSKI, Jan MICHTA: Ocena przydatności urządzeń radionawigacyjnch stosowanych w żegludze powietrznej Full text / Pełny tekst

Zapraszamy jednocześnie do zapoznania się z wcześniejszymi artykułami pracowników KTL w zakładce "Publikacje KTL: Monografie i artykuły" oraz wybranymi publikacjami Katedry Technologii Lotniczych, które można nabyć na stronie Wydawnictwa Politechniki Śląskiej ("Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami" można nabyć w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego oraz otrzymać pocztą). 


Aeronautical regulations in exercisesNa rynku wydawniczym ukazała się książka "Aeronautical regulations in exercises" autorstwa H. JAFERNIK, R. FELLNER. Zawiera zestaw ponad 260 pytań testowych w języku angielskim z zakaresu prawa lotniczego, aeronautyki i procedur. Przy każdym pytaniu przytoczono podstawy prawne i przepisy, z których wynika odpowiedź. Zagadnienia ułożono pod kątem przygotowań do egzaminów teoretycznych na licencje PPL, CPL, ATPL. Cena: 21 zł, liczba stron: 137.

The publication is addressed primarily to Polish and foreign students, candidates who are preparing for examinations on aviation licenses and certifications, as well as lecturers and instructors. It contains a series of questions and exercises with answers, prepared on the basis of national and international legislation and operational documents. Every question has also a brief explanation. The main aim of the publication is to help understand aeronautical regulations and prepare for examinations for PPL, CPL, ATPL or IR - on airplanes and helicopters.

Książkę można nabyć w Księgarni Internetowej Wydawnictwa Politechniki Śląskiej oraz w księgarniach na terenie całego kraju - ZOBACZ LISTĘ.

Informujemy, że w ramach „błękitnej serii lotniczej” Katedra Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej wraz z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej opracowała szereg publikacji.


okladka_kulturaArtykuł pt. "Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej wyrazem nowego spojrzenia na edukację lotniczą" współautorstwa dyrektora Centrum dr hab. inż. nawig Andrzeja Fellnera ukazał się w monografii „Kultura skrzydłami pisana” Januszewski S. (red.), Wrocław 2015.

W artykule przedstawiono nie tylko genezę, cele i sukcesy Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, ale także przedsięwzięcia prowadzone przez Katedrę Technologii Lotniczych, bazującą na wieloletniej tradycji Centrum. Artykuł nawiązuje do wystąpienia dyrektora Centrum podczas konferencji „Kształcenie lotnicze w Polsce” zorganizowanej 21. września w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

Powstanie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej stanowiło odpowiedź środowiska akademickiego Politechniki Śląskiej na rosnące zapotrzebowanie sektora lotniczego na inżynierów lotniczych. Powodzenie w koordynacji dwóch specjalności i idący za tym intensywny rozwój CKKLC doprowadziły do powiększenia kadry i potencjału Centrum oraz umożliwiło powołanie z dniem 1 września 2014 roku na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej Katedry Technologii Lotniczych. Kadrę naukowo-badawczą Katedry stanowią specjaliści w zakresie sektora lotnictwa cywilnego, nawigacji powietrznej a także szeroko rozumianego projektowania, analiz ryzyka i weryfikacji konstrukcji, mechaniki i aerodynamiki oraz bezpieczeństwa w transporcie. Baza kadrowa i zasoby laboratoryjne a także ścisła współpraca z przemysłem sektora lotniczego gwarantują naszym absolwentom nabycie interdyscyplinarnej wiedzy i bogatego doświadczenia w zakresie proponowanych specjalności a także silną pozycję na rynku pracy."


Nowa lista punktowanych czasopism naukowych na rok 2015 tzw. "Lista ministerialna" jest już dostępna na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Dla ułatwienia zapraszamy pod ten ADRES.