1Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu "Application GNSS in air navigation" autorstwa kierownika KTL dr hab. nawig. Andrzeja Fellnera. Artykuł zawiera informację o implementacji technik satelitarnych w polskim lotnictwie. Zrealizowane przedsięwzięcia znalazły uznanie w EUROCONTROL i GSA. Równocześnie zostały uwzględnione w cyklicznie opracowywanym dla Komitetu do spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR, ang. Committee for Space Research) raporcie "Space research in Poland - report to COSPAR" Polskej Agencji Kosmicznej.

Opracowanie „SPACE RESEARCH IN POLAND Report to COSPAR 2016” jest podzielone na 5 zasadniczych części: 1 - SATELLITE GEODESY, 2- REMOTE SENSING, 3 - SPACE PHYSIS, 4 – ASTRONAUTICS AND SPACE TECHNOLOGIES, 5 – LAW AND THE POLITICS.

części pierwszej „Geodezja satelitarna” opracowanej przez prof. Sanisława Schillaka i prof. Mariusza Figurskiego, podano we wstępie, że stanowi ona „Polish National Report on Satellite Geodesy”. Jest jednocześnie sprawozdaniem z prac nad zaawansowaniem implementacji kosmicznych technik w Polsce w latach 2014 do 2015. W formie raportu prezentuje osiągnięcia i działalność polskich instytucji w dziedzinie geodezji i nawigacji satelitarnej, koncentrując się na zasadniczych problemach: - globalne i regionalne pomiary GPS i SLR w ramach: IGS (International GNSS Service), International Laser Ranging Service (ILRS), International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS), European Reference Frame Permanent Network (EPN); - Polish geodetic permanent network – ASG – EUPOS; - modelowanie jonosfery i troposfery; - praktyczne wykorzystanie metod satelitarnych w regionalnych geodezyjnych zastosowaniach; - geodynamicznych badaniach; - metrologicznej kontroli aparatury globalnego nawigacyjnego systemu satelitarnego (GNSS); - wykorzystanie grawimetrycznych misji satelitarnych; - zastosowanie GNSS w lądowej, ,morskiej i powietrznej nawigacji; - synchronizacji czasu w systemie Galileo; - zastosowanie systemu GLONASS w geodezyjnych i nawigacyjnych badaniach W dokumencie stwierdzono, że działalność w tym zakresie prowadziły w Polsce następujące ośrodki badawcze Centre of Applied Geomatics (CAG), Military University of Technology (MUT); - Department of Astronomy and Geodynamic, University of Warmia and Mazury in Olsztyn; - Department of Satellite Geodesy and Navigation University of Warmia and Mazury in Olsztyn; - Department of Planetary Geodesy, Space Research Centre, Polish Academy of Sciences (SRC PAS) in Warsaw; - Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering, Department of Geomatics, University of Science and Technology - AGH in Cracow; - Faculty of Navigation, Gdynia Maritime University; - Institute of Geodesy, University of Warmia and Mazury in Olsztyn; - Institute of Geodesy and Cartography in Warsaw (IGiK); - Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy, Warsaw University of Technology (WUT); - Institute of Geodesy and Geoinformatics, Wrocław University of Environmental and Life Sciences; - Naval Academy in Gdynia; - Maritime University in Szczecin; - Polish Air Force Academy in Deblin; - Civil Aviation Personnel Education Centre of Central and Eastern Europe Silesian University of Technology/Polish Air Navigation Agency in Warsaw. Z wymienionych ośrodków naukowo badawczych na str. 24- 28 zawarte jest sprawozdanie z prowadzonych wspólnie badań naukowych (Centrum i PAŻP) pt. „Application of the Global Navigation Satellite System (GNSS) in air navigation”.

Cały artykuł można pobrać klikając na TEN LINK.

  4Od 2008 r. do chwili obecnej, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej Politechniki Śląskiej realizuje wspólnie z Polska Agencją Żeglugi Powietrznej, zrealizowało trzy zasadnicze projekty naukowo – badawcze: EGNOS APV Mielec, HEDGE, SHERPA oraz krajowy PR-42. Wszystkie związane były z realizacją PBN ICAO a szczególnie implementacją technik satelitarnych w polskim lotnictwie (wykonywanie podejść RNAV GNSS dla polskich lotnisk). Zrealizowane przedsięwzięcia znalazły uznanie w EUROCONTROL, GSA. Równocześnie zostały uwzględnione w cyklicznie opracowywanym przez Komitet do spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR, ang. Committee for Space Research) raporcie. Zadaniem Komitetu, powołanego w 1958 roku przez Międzynarodową Radę Unii Naukowych (ICSU), jest międzynarodowa promocja, koordynacja i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu badań związanych z przestrzenią kosmiczna. Aktualnie w pracach COSPAR, podzielonego na osiem komisji naukowych, uczestniczą 44 państwa. Polska przystąpiła w 1960r. Zasadniczo Komitet zbiera się co dwa lata na General Assemblies. Jednak w tym roku z powodu zamachu stanu nie odbyło się zebranie w Stambule (Turcja) a następne jest planowane w 2018 w Pasadenie (USA). Natomiast Międzynarodowa Rada Nauki - ICSU (ang. International Council for Science) to pozarządowa organizacja, powołana w 1931 roku w celu współpracy międzynarodowej w rozwoju nauki. Obecnie zrzesza 120 krajowych organizacji naukowych oraz 31 międzynarodowych unii naukowych. Polskę reprezentuje Polska Akademia Nauk (PAN).