Volume 90Zapraszamy do zapoznania się z artykułami pracowników Katedry Technologii Lotniczych opublikowanymi w "Scientific Journal of Silesian University of Technology Series Transport" Volume 90 (2016).

Tomasz BALCERZAK, Radosław FELLNER: Innowacyjność portów lotniczych i lotnisk w polityce transportowej Unii Europejskiej Full text / Pełny tekst

Katarzyna CHRUZIK, Andrzej FELLNER: Platforma bezpieczeństwa transportu Polski Full text / Pełny tekst

Andrzej FELLNER, Radosław FELLNER, Eugeniusz PIECHOCZEK: Pre-flight validation RNAV GNSS approach procedures for EPKT in „EGNOS APV Mielec Project” Full text / Pełny tekst

Michał GERATOWSKI, Mateusz SOBALA: Wykonywanie lotów IFR bez użycia konwencjonalnych pomocy nawigacyjnych na lotniskach niekontrolowanych Full text / Pełny tekst

Piotr GOLDA, Robert KONIECZKA: Istota głównych uszkodzeń struktury samolotu Boeing 737-400 identyfikowanych podczas przeglądów typu C Full text / Pełny tekst

Henryk JAFERNIK: Program prób w locie w zakresie określania pozycji i monitorowania ruchu statków powietrznych − część I Full text / Pełny tekst

Henryk JAFERNIK, Kamil KRASUSKI, Jan MICHTA: Ocena przydatności urządzeń radionawigacyjnch stosowanych w żegludze powietrznej Full text / Pełny tekst

Zapraszamy jednocześnie do zapoznania się z wcześniejszymi artykułami pracowników KTL w zakładce "Publikacje KTL: Monografie i artykuły" oraz wybranymi publikacjami Katedry Technologii Lotniczych, które można nabyć na stronie Wydawnictwa Politechniki Śląskiej ("Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami" można nabyć w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego oraz otrzymać pocztą).