ZVolume 89apraszamy do lektury artykułów pracowników Katedry Technologii Lotniczych, które ukazały się w najnowszym 89. numerze "Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej. Seria Transport": "Dostosowanie metody FMEA do wymagań branży lotniczej","Otoczenie prawne a funkcjonowanie lotnisk lotnictwa ogólnego - przegląd zagadnień", "Propozycje ograniczeń zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla podczas operacji naziemnych".

W "Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej - seria: Transport" (Scientific Journal of Silesian University of Technology Series Transport) volume 89 (2015) ukazały się artykuły:

✈ Andrzej FELLNER, Adam MAŃKA: "Dostosowanie metody FMEA do wymagań branży lotniczej"

StreszczenieW artykule przedstawiono zestawienie dotychczasowych metod stosowanych w transporcie lotniczym i szynowym. Zawarto również propozycję dostosowania metody FMEA do najnowszych wymagań branży lotniczej. Autorzy zaproponowali tabele wskaźników Zn, Pr i Dt niezbędnych do realizacji analizy ryzyka metodą FMEA, uwzględniając aktualne osiągnięcia branży lotniczej i szynowej w zakresie bezpieczeństwa. Zaproponowano również wartości dopuszczalne liczby priorytetowej ryzyka – RPN, co umożliwia klasyfikację zagrożeń.

Słowa kluczowe: analiza ryzyka, metoda FMEA, RPN dopuszczalne, liczba priorytetowa ryzyka, transport lotniczy, transport szynowy.

✈ Henryk JAFERNIK, Radosław FELLNER: "Otoczenie prawne a funkcjonowanie lotnisk lotnictwa ogólnego − przegląd zagadnień"

Streszczenie.Funkcjonowanie lotnisk lotnictwa ogólnego reguluje w Polsce ponad 20 krajowych i międzynarodowych aktów prawnych. Ich znajomość i stosowanie gwarantuje bezpieczną eksploatację lotnisk i lądowisk, jak również bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych. W artykule przedstawiono w sposób przeglądowy źródła prawa dla lotnictwa ogólnego oraz związane z jego rozwojem strategie i opracowania. W rozwoju lotnictwa ogólnego doniosłą rolę pełnią małe lotniska. Będąc miejscem „styku” sektora transportu lotniczego z lokalną gospodarką, zwiększają atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną regionu, stanowiąc jednocześnie „sensowny sposób na rozwój regionu”. Mimo to nadal nie istnieje żaden akt prawny regulujący wyczerpująco kwestię wsparcia finansowego inwestycji na lotniskach o znaczeniu lokalnym.

Słowa kluczowe: lotnictwo, lotnictwo ogólne, lotnisko, prawo lotnicze

✈ Henryk JAFERNIK, Robert SKLORZ: "Propozycje ograniczeń zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla podczas operacji naziemnych"

Streszczenie. W artykule przedstawiono możliwości ograniczenia zużycia paliwa oraz emisji dwutlenku węgla przez cywilne samoloty pasażerskie podczas operacji naziemnych. Za przykład wykorzystano samolot Airbus A320, jeden z najbardziej popularnych cywilnych samolotów pasażerskich obecnego wieku. Artykuł odnosi się zarówno do inicjatyw powiązanych z operatorem, producentem, jak i służbą kontroli lotów ATC. Analiza poszczególnych inicjatyw została ograniczona do pojedynczego lotu, a jej wyniki stanowią podstawę do obliczeń całkowitych oszczędności w odniesieniu do operacji na danym lotnisku.

Słowa kluczowe: służba kontroli lotów, port lotniczy, oszczędności, operacje

Artykuły są także dostęne on-line na stronie Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej - seria: Transport (Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License).

Zapraszamy jednocześnie do zapoznania się z wcześniejszymi artykułami pracowników KTL w zakładce "Publikacje KTL: Monografie i artykuły" oraz publikacjami Katedry Technologii Lotniczych, które można nabyć na stronie Wydawnictwa Politechniki Śląskiej.