Drukuj
Kategoria: Publikacje
Odsłony: 795

okladkaW najnowszym numerze czasopisma "Komunikacja Publiczna" (2/2017) KZK GOP ukazały się artykuły współpracowników Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

Badania psychotechniczne w transporcie zbiorowym Autor: Katarzyna Chruzik, strony: 26-29

Jeszcze niedawno diagnostyka psychologiczna badała stopień dysfunkcji w medycynie, szkolnictwie czy w procesach wychowania. Jednak w miarę gwałtownego postępu technologicznego szeroko rozumiana diagnostyka psychologiczna stała się jednym z podstawowych narzędzi selekcyjnych, umożliwiających określenie przydatności jednostki do określonych zawodów (w tym prowadzenia pojazdów komunikacji zbiorowej). Badania z zakresu psychologii pracy to w gruncie rzeczy określenie poziomu niezawodności człowieka jako elementu układu „człowiek – maszyna”. Bowiem analizując przyczyny wypadków w pracy oraz wypadków drogowych zmniejsza się zawodność maszyn na rzecz zawodności człowieka. W artykule przedstawiono też urządzenia stosowane przez Laboratorium Badań Psychotechnicznych przy Katedrze Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej.

 

Rozwój transportu wodnego na Kanale Gliwickim Autor: Adam Mańka, strony: 36-43

Transport wodny śródlądowy jest jednym z najstarszych rodzajów przemieszczania się człowieka i przewożenia towarów. W przeszłości decydował o usytuowaniu miast i sprzyjał rozwojowi gospodarki. Wraz z rozkwitem innych rodzajów transportu znaczenie transportu wodnego stopniowo malało na rzecz drogowego, kolejowego czy lotniczego. Obecnie coraz częściej docenia się pozytywne aspekty żeglugi śródlądowej w kontekście ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. W Polsce taki potencjał ma między innymi Kanał Gliwicki.

 

Zagrożenia terrorystyczne w komunikacji miejskiej i lotniczej Autor: Radosław Fellner, strony: 44-49

Poczucie stabilności i bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka [4]. Zapewnienie jej, wraz z zaspokojeniem potrzeb fizjologicznych, warunkuje realizację potrzeb wyższego rzędu, jak potrzeba przynależności, uznania i samorealizacji. Te ostatnie trzy silnie wiążą się z koniecznością komunikacji, podróżowania, przemieszczania się. Od lat operatorzy, kierowcy, kapitanowie, piloci, władze, służby państwowe, międzynarodowe instytucje oraz organizacje pozarządowe dążą do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w komunikacji.

Artykuły są dostępne na stronie http://www.kzkgop.com.pl/publikacje/wydania/2/w-131-2-22017-komunikacja-publiczna-22017.html.