• Znalezione obrazy dla zapytania Katedra Technologii LotniczychSzanowi Państwo,

  Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 września - w ramach reorganizacji - Katedra Technologii Lotniczych (RT4) zostaje połączona z Katedrą Logistyki i Transportu Przemysłowego. Z dniem 1 września 2017 r. na wniosek Rady Wydziału zostanie utworzona Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych.

 • Dnia 1.06.2017 r. odbyło się spotkanie dotyczące akceptacji kandydata na kierownika Katedry Logistyki i Technologii Lotniczych. Funkcję tę na kadencję obejmującą lata 2017-2021 będzie pełnił Pan profesor dr hab. Aleksander Sładkowski.

W związku z powyższym dotychczasowa strona Katedry Technologii Lotniczych prowadzona dobrowolnie przez Zespół Lotniczy i jego wyłącznym wysiłkiem i wsparciem przestała funkcjonować. 

 • Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem zespołu lotniczego będą zamieszczane na stronie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

   

 • Pragnę złożyć serdeczne podziękowania kadrze Katedry Technologii Lotniczych (RT4) za ogromny wkład włożony w rozwój Katedry, promocję Wydziału i Politechniki jako uczelni będącej ośrodkiem szkolenia personelu lotniczego. Szczególnie dziękuję:

 • - Dr hab. inż. Katarzyna Chruzik
  - Prof. dr hab. inż. Jan Pila,
  - Dr inż. Henryk Jafernik doc. w Pol. Śl.
 • - Dr inż. Witold Filus,
 • - Dr inż. Robert Konieczka,
 • - Dr inż. Tomasz Balcerzak,
 • - Mgr inż. Eugeniusz Piechoczek,
 • - Mgr Sylwia Łysiak,
 • - Mgr Mariusz Osowski,
 • - Mgr Radosław Fellner,
  - Lotnicze Koło Naukowe.
 • Serdecznie Wam dziękuję!

 • Płk rez. dr hab. inż. nawig Andrzej Fellner, kierownik Katedry Technologii Lotniczych

 • Mam nadzieję na dalszą owocną współpracę w ramach Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.