• Znalezione obrazy dla zapytania Katedra Technologii LotniczychSzanowi Państwo,

  Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 września - w ramach reorganizacji - Katedra Technologii Lotniczych (RT4) zostaje połączona z Katedrą Logistyki i Transportu Przemysłowego. Z dniem 1 września 2017 r. na wniosek Rady Wydziału zostanie utworzona Katedra Logistyki i Technologii Lotniczych.

 • Dnia 1.06.2017 r. odbyło się spotkanie dotyczące akceptacji kandydata na kierownika Katedry Logistyki i Technologii Lotniczych. Funkcję tę na kadencję obejmującą lata 2017-2021 będzie pełnił Pan profesor dr hab. Aleksander Sładkowski.

W związku z powyższym dotychczasowa strona Katedry Technologii Lotniczych prowadzona dobrowolnie przez Zespół Lotniczy i jego wyłącznym wysiłkiem i wsparciem przestała funkcjonować. 

 • Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem zespołu lotniczego będą zamieszczane na stronie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

   

 • Pragnę złożyć serdeczne podziękowania kadrze Katedry Technologii Lotniczych (RT4) za ogromny wkład włożony w rozwój Katedry, promocję Wydziału i Politechniki jako uczelni będącej ośrodkiem szkolenia personelu lotniczego. Szczególnie dziękuję:

 • - Dr hab. inż. Katarzyna Chruzik
  - Prof. dr hab. inż. Jan Pila,
  - Dr inż. Henryk Jafernik doc. w Pol. Śl.
 • - Dr inż. Witold Filus,
 • - Dr inż. Robert Konieczka,
 • - Dr inż. Tomasz Balcerzak,
 • - Mgr inż. Eugeniusz Piechoczek,
 • - Mgr Sylwia Łysiak,
 • - Mgr Mariusz Osowski,
 • - Mgr Radosław Fellner,
  - Lotnicze Koło Naukowe.
 • Serdecznie Wam dziękuję!

 • Płk rez. dr hab. inż. nawig Andrzej Fellner, kierownik Katedry Technologii Lotniczych

 • Mam nadzieję na dalszą owocną współpracę w ramach Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

W ramach Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej decyzją JM Rektora z dn. 21.04.2016 r. powołano zespół "RPAS TEAM" odpowiedzialny za prowadzenie badań z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, współpracę z przemysłem, szkolenia i projekty wdrożeniowe.

 SZUKASZ POMOCY W PRZYGOTOWANIU INSTRUKCJI OPERACYJNEJ? NIE WIESZ JAK PRZEPROWADZIĆ ANALIZĘ RYZYKA WYMAGANĄ PRZEZ ULC? NAPISZ DO NAS - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.!

 

"RPAS TEAM" wykonywał zlecenia dla:

✈ instruktarze dla przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

✈ szkolenia dla funkcjonaruszy policji,

✈ 9.12.2015 Pyrzowice,Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice, lot pokazowy;

✈ 5.02.2016 Katowice, Komenda Wojewódza Policji;

✈ Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach;

✈ Urzędu Transportu Kolejowego;

✈ 19.02.2016 Jaworzno, Urząd Miejski, lot pokazowy;

✈ V Komisariat Policji w Nikiszowcu;

✈ Wydział Transportu – monitorowanie natężenia ruchu - autostrada A4;

✈ 6.04. Bielsko-Biała, Komenda Miejska Policji, akcja poszukiwawcza;

✈ 13.04. Warszawa, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;

✈ 19.04. Pyrzowice, Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice, ćwiczenia antyterrorystyczne;

✈  26.04, – Jastrzębie Zdrój – lot testowy – Państwowa Straż Pożarna i inne Służby Mundurowe;

✈ 5.05. Katowice, Komenda Wojewódza Policji; testy lotów prewencyjnych w obszarze przejść dla pieszych z KW Policji w Katowicach;

✈  15.05. Katowice; pokaz dla TVP3 w ramach programu "Głos regionów";

✈ 2016.06.05 – Dzień Dziecka z harcerzami, pokaz, Tarnowskie Góry;

✈ 2016.06.18 – "Parada Robotów – Droniada”, poszukiwanie zaginionej osoby, Kraków;

✈ 2016.06.23 – ćwiczeniach akcji kryzysowej "LAS 2016" ze strażą pożarną”, Jastrzębie Zdrój;

✈ 2016.07.05 – MPL Katowice w Pyrzowicach – ćwiczenia antyterrorystyczne;

 

Dron lotnisko4Zespół ma także doświadczenie w lotach nocą z termowizją, nad zbiornikami wodnymi, w terenie kolejowym (Ligota, Katowice, Mikołów; Szczebrzeszyn i Zamość). Bezzałogowiec charakteryzuje się modułową konstrukcją i pozwala na montaż oraz zasilanie różnych urządzeń (do kilku kilogramów) a także sterowanie nimi drogą radiową wraz z przekazem danych do stacji naziemnej. Sterowanie umożliwia zestaw nadajnik-odbiornik firmy Futaba. To wszystko w połączeniu z systemem FPV dającym podgląd na żywo sprawia, że dron przestaje być zwykłą zabawką, a staje się doskonałym narzędziem do pracy i badań naukowych.

Charakterystyka drona (X6 960) - jeden z 3 posiadanych:

✈ sześciowirnikowiec,

✈ składana karbonowa rama umożliwiająca łatwy transport,

✈ składane podwozie,

✈ odbiornik Futaba 8-kanałowy,

✈ FPV z telemetrią na monitorze oddzielnym,

✈ waga ok. 5 kg,

✈ udźwig do 6 kg.

"RPAS Team" przygotowuje ekspertyzy o: innowacyjności projektów opartych na Systemach Bezzałogowych Statków Powietrznych (RPAS/UAS), możliwości zastosowania BSP, a także wykonuje kompleksową analizę ryzyka na potrzeby specjalistycznych operacji i pokazów.


 • ! ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
 • RPAS TEAM 
 • przy Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej
 • Wydział Transportu Politechniki Śląskiej
 • ul. Krasińskiego 13; 40-019 Katowice
   

Celem działania Centrum jest kształcenie na Politechnice Śląskiej wykwalifikowanej kadry sektora lotnictwa cywilnego. Podstawowym zadaniem Centrum jest koordynacja współdziałania Politechniki z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w zakresie kształcenia kadry dla sektora lotnictwa cywilnego przy:

✈ organizowaniu studiów podyplomowych, takich jak: "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W INFRASTRUKTURZE I OPERACJACH LOTNICZYCH", "Organizacja lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej”, „Teleinformatyka w transporcie lotniczym”, a także "Planowanie i projektowanie cywilnych portów lotniczych”,

organizowaniu szkoleń i kursóww zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, kurs dla audytorów systemu zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem"ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJACH TRANSPORTOWYCH"

✈ organizowanie kursów i szkoleń dokształcających, takich jak: wymagania PART 66 i PART 147, PART 145,  Czynnik ludzki w lotnictwie - Human FactorKurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodów lotniczych: mechanika, naziemnego i latającego personelu (w oparciu o zgodę Śląskiego Kuratora Oświaty nr ST-KZ.5633.1.12.2013),

✈ prowadzeniu badań z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych,

✈ organizowaniu nowych specjalności na studiach I i II stopnia na wybranych kierunkach studiów („Nawigacja Powietrzna” i „Mechanika Lotnicza”),

     ✈ organizowaniu praktyk i staży dla studentów i doktorantów.

✈ organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów, konkursów: 

http://www.ckkl.2ap.pl/index.php/homepage/studia-stacjonarne/153-konferencja-odpornosc-infrastruktury-krytycznej-lotnisk-za-nami 
http://www.ckkl.2ap.pl/index.php/13-konferencje-i-seminaria/60-i-konferencja-naukowo-techniczna-smt3p-za-nami
http://www.ckkl.2ap.pl/index.php/13-konferencje-i-seminaria/149-seminarium-rpas-in-business-science-and-air-industry-w-toruniu 
http://www.ckkl.2ap.pl/index.php/14-aktualnosci/92-wielki-final-i-ogolnopolskiego-konkursu-wiedzy-lotniczej-za-nami

Centrum, z udziałem kadry naukowo-dydaktycznej Politechniki Śląskiej oraz Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., przy współpracy z innymi podmiotami z kraju i zagranicy, realizuje swoje cele przez:

    ✈ szkolenia lotnicze do licencji pilota turystycznego PPL (A) oraz inne,

     ✈ pozyskiwanie uczestników studiów oraz kursów m.in. w technicznych szkołach średnich w regionie oraz uczestników studiów podyplomowych,

      ✈ inicjowanie udziału Politechniki Śląskiej w specjalistycznych projektach i programach finansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej,

      ✈ prowadzenie prac badawczych i usługowych oraz badań nad kluczowymi problemami lotnictwa cywilnego, w szczególności w zakresie:

     ✈ lotniczej platformy technologicznej, z udziałem regionalnych, krajowych i zagranicznych firm związanych z przemysłem lotniczym,

    ✈ eksploatacji i obsługi statków powietrznych, infrastruktury lotnisk (projektowanie i gospodarowanie przestrzenią, przepustowość, architektura, spójność infrastruktury transportowej i in.),

     ✈ systemów wspierających procesy zarządzania (bezpieczeństwo, infrastruktura lotniskowa, działalność lotnicza, teleinformatyka i in.).


 • Płk rez. dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, prof. nadzw. PŚ.
 • Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.
 • Kierownik Katedry Technologii Lotniczych
 • Wydział Transportu Politechnika Śląska

 

Nawigator klasy mistrzowskiej. Od 1978 nauczyciel akademicki: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, PWSZ w Chełmie, PWSZ w Krośnie. W latach 2002-2005 Szef Oddziału Zarządzania Przestrzenią Powietrzną Sił Zbrojnych RP. Od 2008 r. dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

Autor pierwszej w Polsce habilitacji z nawigacji powietrznej (Politechnika Warszawska, 2002). Specjalista z zakresu zastosowań systemów naziemnych i satelitarnych dla potrzeb lotnictwa. W 1990 r. podczas stażu naukowego na stanowisku adiunkta w Instytucie Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej, w trakcie rejsu do Poti na pokładzie okrętu ORP „Wodnik", w trakcie wacht na stanowisku kierownika praktyki nawigacyjnej podchorążych AMW, po chrzcie morskim imię „AEROMARINUS".

Dorobek naukowy:

W ramach pracy naukowo-badawczej zajmuje się: - tworzeniem polskiej szkoły nawigacji powietrznej poprzez uruchamianie w formie specjalności na uczelniach wyższych i promowanie inżynierów i magistrów w nowej dyscyplinie naukowej (PWSZ Chełm 2004-2008, PWSZ Krosno 2008-2012, Politechnika Śląska od 2009) oraz Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej Politechniki Ślaskiej (jedynego w Polsce ośrodka lotniczego realizującego w Wydziale Transportu PŚ, europejski program kształcenia teoretycznego do licencji liniowej pilota – JAR FCL/obecnie PART, w ramach zajęć dydaktycznych); - implementacją technik i technologii satelitarnych w polskim lotnictwie: GPS (1992 pierwsze testy i eksperymenty lotnicze w Polsce), SPAN (2007 pierwsze w Polsce eksperymenty lotnicze), współpraca systemów satelitarnych: GNSS, EUPOS, EGNOS, METEOSAT, jako SBAS, ABAS, GBAS, pod kątem podejścia do lądowania APV-I i APV-II (od 2009 eksperymenty i testy lotnicze), certyfikacja podejść do lądowania LPV GNSS dla polskich lotnisk komunikacyjnych – 2012. Autor pierwszej w Polsce habilitacji z nawigacji powietrznej (Politechnika Warszawska 2002). Specjalista z zakresu zastosowań systemów naziemnych i satelitarnych dla potrzeb lotnictwa. Autor i współautor ponad 340 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, w tym 40 opracowań zwartych.

Uczestnik m.in. NATO Special Course for CSCS States (Oberammergau - Niemcy), Teacher Training Course (Beaconsfield - Wielka Brytania). Reprezentant Polski w pracach Komisji NATO C3 Board Navigation Sub Committee i CNS/ATM NATMC (Głowna Kwatera NATO w Brukseli). Członek m.in. Sekcji Kartograficznej KG PAN, Sekcji Informatyki Geodezyjnej i Kartograficznej KG PAN Sekcji Geoinformatyki KG PAN, Zespołu Nawigacji Morskiej KG PAN Sekcji Geoinformatyki KG PAN, Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, European Geosciences Union.

Wykładowca przedmiotów lotniczych w certyfikowanych ośrodkach szkolenia lotniczego: EXIN, ROYAL STAR AERO, AIRCOM.

Kierownik polskiej części międzynarodowych projektów FP7:

 • - HEDGE (Helicopters Deploy GNSS in Europe),
 • - EGNOS APV Development and Demonstration in Poland,
 • - SHERPA (Helicopters Deploy GNSS in Europe).

 

Konsultant ds. technik i technologii satelitarnych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Więcej informacji dotyczących obszaru zainteresowań badawczych płk rez. dr hab. inż. nawig. Andrzeja Fellnera znaleźć można w Bazie Ekspertów Politechniki Śląskiej. Zobacz też najnowsze publikacje dyrektora Centrum.


Mgr Marta Jackowska

Pracownik Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.

 

 

 

Działalnością Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej zarządza jego Dyrektor powoływany przez Rektora Politechniki Ślaskiej. 16 maja 2008 r. JM Rektor Politechniki Ślaskiej, Prof. dr. hab. inż. Wojciech Zieliński, powołał na to stanowisko pana Jana Guję.

13 października 2008 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Centrum - nowym dyrektorem zostałprof. dr hab. inż nawig. Andrzej Fellner.

W Centrum funkcjonuje Rada Programowo-Naukowa, która jest organem doradczym i opiniotwórczym Dyrektora. 3 czerwca 2008 JM Rektor Politechniki Śląskiej powołał w jej skład następujące osoby:

✈ Prof. dr hab. inż. Jerzego Rutkowskiego - Politechnika Śląska,

✈ Prof. dr hab. inż. Marka Sitarza - Politechnika Śląska,

✈ Pana Zbigniewa Mączkę - Wiceprezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

✈ Pana Krzysztofa Banaszka - Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,

✈ Pana Artura Tomasika - Prezesa Zarządu GTL S.A.,

✈ Pana Wlodzimierza Skalika - Prezesa Aeroklubu Polskiego (od 2011 roku)

✈ Pana dr inż. Eugeniusza Wróbla, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu.

Na pierwszym swym posiedzeniu w tym samym dniu członkowie Rady wybrali ze swego grona jej Przewodniczącego: został nim Pan dr inż. Eugeniusz Wróbel. 22 października 2010 r. nowym przewodniczącym Rady zostal Pan Artur Tomasik, który zastąpil zmarlego Eugeniusza Wróbla.

✈ określanie perspektywicznych kierunków działalności Centrum,

✈ proponowanie struktury organizacyjnej Centrum,

✈ opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Centrum i sprawozdań z ich realizacji,

✈ ocena prac badawczych realizowanych w Centrum i całokształtu działalności Centrum,

✈ inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania zamówień dla Centrum.

5 października 2012 r. na posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej Centrum zgodnie z regulaminem JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik powołał Radę na nową kadencję w składzie:

✈ Prof. dr hab. inż. Stanisław Kochowski - Politechnika Śląska,

✈ Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz- Politechnika Śląska,

✈ Pan Zbigniew Mączka - Urząd Lotnictwa Cywilnego,

✈ Pan Krzysztof Banaszek - Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,

✈ Pan Artur Tomasik - Prezes Zarządu GTL S.A.,

✈ Pan Włodzimierz Skalik - Prezes Aeroklubu Polskiego.

17 lutego 2014 r. na posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej Centrum Pana Zbigniewa Mączkę zastąpił Pan Piotr Ołowski, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz w miejsce Pana Krzysztofa Banaszka powołany został Pan Zbigniew Sałek z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Rada Centrum pragnie podziękować Panom Zbigniewowi Mączce oraz Krzysztofowi Banaszkowi za wieloletnią współpracę i wsparcie.

Obecnie przewodniczącym Rady Naukowo-Progranowej Centrum jest prezes zarządu GTL S.A. Artur Tomasik. W radzie zasiadają:

✈ Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Ołowski

✈ Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Zbigniew Sałek

✈ Prezes Aeroklubu Polskiego Włodzimierz Skalik

✈ Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia na Politechnice Śląskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Kochowski

✈ Prezes AIRCOM Eugeniusz Piechoczek


Podkategorie