RaportCzemu drony są częścią Przemysłu 4.0? Jakie znaczenie dla przyszłości rynku ma unijna koncepcja U-Space? Jak wygląda rynek szkoleń w Polsce? Ile firm działa na polskim rynku dronowym?  Kto na tym rynku rządzi? Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdziecie w najnowszym raporcie z badań "Rynek dronów w Polsce. Świt w dolinie śmierci". Wśród autorów raportu znaleźli się członkowie RPAS TEAM: dr inż. Adam Mańka oraz mgr Radosław Fellner.

 

POBIERZ STRESZCZENIE RAPORTU "Rynek dronów w Polsce"

Ten rynek dopiero co przeciera oczy, rozgląda się po świecie i szuka dla siebie miejsca, Jego specyfiką są wysokie koszty rozwoju, duże ryzyko, długi okres zwrotu nakładów, oraz jeszcze nie w pełni zidentyfikowane potrzeby potencjalnych klientów. Zanim doczeka się stabilnych zysków, musi wykazać się sztuką przetrwania w startupowej „dolinie śmierci”. Kto nie maszeruje, ten ginie.

Rynek dronów w Polsce 2016 wykres

Raport można zamawiać za pośrednictwem strony http://www.5zywiolow.pl/dowyb/rynek-dronow-w-polsce-swit-w-dolinie-smierci/

dronyartZachęcamy do przeczytania artykułu pt. "2017 – ROK WIELKICH ZMIAN W BRANŻY DRONÓW?", który opublikowano na portalu Świat dronów. Autorem artykułu jest, współpracujący z Katedrą i Centrum, mgr Radosław Fellner z RPAS TEAM.

Rok 2017 zapowiada się interesująco dla podmiotów szkolących, producentów, operatorów UAV czy samej władzy lotniczej. Co nas czeka? Na jakie wydarzenia warto już teraz zwrócić uwagę? Czy zmieni się prawo? Nad czym będzie debatować Unia Europejska? Zapraszam do lektury.


Artykuł znajduje się na stronie http://www.swiatdronow.pl/2017-rok-wielkich-zmian-w-branzy-dronow

RPAS Szkolenie Baner 02

 Zapraszamy na kurs dla "Pilotów dronów"

Pierwsza edycja w wersji: 
przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne!
 

Jest to kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych (UAVO) w zakresie VLOS

Koszt kursu dla "pilota drona" to 1200 zł.  

Uwaga!

Dla studentów zniżka do 800 zł!

WIĘCEJ INFORMACJI PONIŻEJ - PO ROZWINIĘCIU ARTYKUŁU   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 listopada w Centrum rozpoczęło się szkolenie przygotowujące do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatorów bezzałogowych statków powietrznych z nauką latania "Pilot drona" organizowane wspólnie z ITWL. W kursie uczestniczy aż 11 osób. Za wszystkich mocno trzymamy kciuki!

RPAS Szkolenie Baner 02

Dron lotnisko6

Kurs przygotowuje do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych (UAVO) w zakresie VLOS - i uwzględnia zmiany przepisów z 7 września oraz 6 litopada. 18 i 19 listopada przewidziano szkolenie teoretyczne: Zasady wykonywania lotów Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne, Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia, Podstawy prawa lotniczego. W niedzielę 20 listopada nauczymy praktycznego latania dronami na lotnisku modelarskim w Bobrownikach. Egzamin przewidziano na dzień 4.12.2016.

Wśród nauczycieli i instruktorów znaleźli się pracownicy: Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL), Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej, Katedry Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, członkowie RPAS TEAM oraz GTL SA.

Szkolenie prowadzone jest we współpracy z Centrum Szkolenia Pilotów ITWL.

Przedstawiciele Katedry Technologi Lotniczych i zespołu RPAS TEAM wzięli udział w ECO WYSTAWIE Beskidzkiego Tygodnia Mobilności. Na zaproszenie Stowarzyszenia ECODRIVE, zespół zaprezentował swój bezzałogowy statek powietrzny oraz zapoznał uczestników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w wykonywaniu lotów.

24 września zespół RPAS TEAM zjawił się na ECO WYSTAWIE organizowanej w ramach Beskidzkiego Tygodnia Mobilności w Bielsku-Białej (NOWE MIASTO ul. Legionów 26-28). Od godz. 10 prezentowano możliwości BSP. 

Lot w centrum miasta odbył się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, § 2 , pkt. 10 stanowi:

  • Wyłącza się zastosowanie przepisów art. 94 ust. 1 ustawy do:
  • 1) bezzałogowych statków powietrznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f, na uwięzi nieposiadających napędu, z uwzględnieniem przepisów określonych w załączniku nr 6a do rozporządzenia;
  • 2) osób biorących udział w zajęciach dydaktycznych z wykorzystaniem statków powietrznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f, prowadzonych przez uczelnie, jeżeli loty realizowane w ramach tych zajęć nie są lotami polegającymi na świadczeniu usług lotniczych i są wykonywane zgodnie z przepisami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia.