Drukuj
Kategoria: Kursy i szkolenia
Odsłony: 1029

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej zaprasza na szkolenie "ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJACH TRANSPORTOWYCH". Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników przedsiębiorstw transportowych związanych z analizą stanu bezpieczeństwa prowadzonej działalności do wykorzystywania narzędzi zarządzania zmianą i ryzykiem w transporcie. Kurs organizowany jest w formule 2 w 1 i umożliwia uzyskanie certyfikatów: "Zarządzanie zmianą w organizacjach transportowych" oraz "Środki kontroli".

!!! SZKOLENIE 2 W 1 !!!

"ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJACH TRANSPORTOWYCH"

Uczestnik szkolenia powinien po jego zakończeniu:

✈ Znać metodę oceny znaczenia zmiany znaczącej systemu transportowego,

✈ Znać stosowane w transporcie metody zarządzania ryzykiem,

✈ Znać stosowane w transporcie metody analizy ryzyka,

✈ Znać i stosować w praktyce metodę FMEA.

Dodatkowym aspektem szkolenia jest możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia specjalistycznego szkolenia osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa. Koszt szkolenia: 800 zł.

Szkolenie obejmuje jeden dzień szkoleniowy od godziny 09.00 do 17.00 wraz z egzaminem.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają:

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w budynku Politechniki Śląskiej w Katowicach:

PRZEWIDYWANY TERMIN SZKOLENIA: 15 STYCZNIA 2016 R.

RAMOWY PLAN SZKOLENIA

Data  L.p. Tematyka

Dzień 1.

(planownay 15. stycznia)

1. Zarządzanie zmianą w transporcie kolejowym. Wymagania prawne.
2. Zarządzanie zmianą w transporcie morskim. Wymagania prawne.
3. Zarządzanie zmianą w transporcie lotniczym. Wymagania prawne.
4. Zarządzanie ryzykiem w transporcie. Metody stosowane w zarządzaniu ryzykiem
5. Środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa 

Kandydaci na szkolenie pt.: „Zarządzanie zmianą w organizacjach transportowych” powinni złożyć do 7 dni przed rozpoczęciem kursu następujące dokumenty:

✈ Pisemne lub mailowe zgłoszenie na szkolenie,

✈ Umowę o odpłatność za szkolenie,

✈  Dowód wpłaty za szkolenie na konto: POLITECHNIKA ŚLĄSKA ING BANK ŚLĄSKI SA O/GLIWICE 90 1050 1230 1000 0002 0211 3098 Z dopiskiem: Opłata za szkolenie „RJP9 ZZ”.