Działalnością Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej zarządza jego Dyrektor powoływany przez Rektora Politechniki Ślaskiej. 16 maja 2008 r. JM Rektor Politechniki Ślaskiej, Prof. dr. hab. inż. Wojciech Zieliński, powołał na to stanowisko pana Jana Guję.

13 października 2008 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Centrum - nowym dyrektorem zostałprof. dr hab. inż nawig. Andrzej Fellner.

W Centrum funkcjonuje Rada Programowo-Naukowa, która jest organem doradczym i opiniotwórczym Dyrektora. 3 czerwca 2008 JM Rektor Politechniki Śląskiej powołał w jej skład następujące osoby:

✈ Prof. dr hab. inż. Jerzego Rutkowskiego - Politechnika Śląska,

✈ Prof. dr hab. inż. Marka Sitarza - Politechnika Śląska,

✈ Pana Zbigniewa Mączkę - Wiceprezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

✈ Pana Krzysztofa Banaszka - Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,

✈ Pana Artura Tomasika - Prezesa Zarządu GTL S.A.,

✈ Pana Wlodzimierza Skalika - Prezesa Aeroklubu Polskiego (od 2011 roku)

✈ Pana dr inż. Eugeniusza Wróbla, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu.

Na pierwszym swym posiedzeniu w tym samym dniu członkowie Rady wybrali ze swego grona jej Przewodniczącego: został nim Pan dr inż. Eugeniusz Wróbel. 22 października 2010 r. nowym przewodniczącym Rady zostal Pan Artur Tomasik, który zastąpil zmarlego Eugeniusza Wróbla.

✈ określanie perspektywicznych kierunków działalności Centrum,

✈ proponowanie struktury organizacyjnej Centrum,

✈ opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Centrum i sprawozdań z ich realizacji,

✈ ocena prac badawczych realizowanych w Centrum i całokształtu działalności Centrum,

✈ inicjowanie działań na rzecz pozyskiwania zamówień dla Centrum.

5 października 2012 r. na posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej Centrum zgodnie z regulaminem JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik powołał Radę na nową kadencję w składzie:

✈ Prof. dr hab. inż. Stanisław Kochowski - Politechnika Śląska,

✈ Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz- Politechnika Śląska,

✈ Pan Zbigniew Mączka - Urząd Lotnictwa Cywilnego,

✈ Pan Krzysztof Banaszek - Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,

✈ Pan Artur Tomasik - Prezes Zarządu GTL S.A.,

✈ Pan Włodzimierz Skalik - Prezes Aeroklubu Polskiego.

17 lutego 2014 r. na posiedzeniu Rady Naukowo-Programowej Centrum Pana Zbigniewa Mączkę zastąpił Pan Piotr Ołowski, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz w miejsce Pana Krzysztofa Banaszka powołany został Pan Zbigniew Sałek z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Rada Centrum pragnie podziękować Panom Zbigniewowi Mączce oraz Krzysztofowi Banaszkowi za wieloletnią współpracę i wsparcie.

Obecnie przewodniczącym Rady Naukowo-Progranowej Centrum jest prezes zarządu GTL S.A. Artur Tomasik. W radzie zasiadają:

✈ Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Ołowski

✈ Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Zbigniew Sałek

✈ Prezes Aeroklubu Polskiego Włodzimierz Skalik

✈ Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia na Politechnice Śląskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Kochowski

✈ Prezes AIRCOM Eugeniusz Piechoczek