Blue Flower

FratczakDr inż. Dariusz Frątczak

Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie w specjalności pilot śmigłowcowy oraz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej w specjalności sterowanie ruchem lotniczym. W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie bezpieczeństwa lotów w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie. Ukończył szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu: dowodzenia lotnictwem, szkolenia lotniczego, kierowania lotami, wykorzystania specjalistycznego oprogramowania do analizy danych lotu oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i zarządzania ryzykiem. Brał udział w projekcie badawczo-rozwojowym pt. „Określenie granicznych warunków użytkowania śmigłowców w systemie operacji z wysokich budynków” realizowanym w Instytucie Lotnictwa w Warszawie.

Posiada duże doświadczenie zawodowe zdobyte w lotnictwie wojskowym, służb porządku publicznego i cywilnym. Jako pilot wojskowy klasy mistrzowskiej i instruktor pilot śmigłowcowy zawodowy, egzaminator praktyczny ULC, pilot oblatywacz I i II stopnia oraz w lotach VIP uzyskał nalot ponad 3000 godzin. Wykonywał loty operacyjne, szkoleniowe i próbne na śmigłowcach: SM-1, Mi-2, Mi-8, Mi-17 i Bell-206 oraz loty zapoznawcze na śmigłowcach EC-120 i W-3, a także odbywał treningi na symulatorach lotu śmigłowców: MI-8, EC-135 i SW-4.

WYKAZ PUBLIKACJI

Poza realizacją szkolenia personelu lotniczego zajmował się problematyką ratownictwa i  bezpieczeństwa lotów. W latach 2002 – 2008 powołany przez Ministra Infrastruktury na członka Rady SAR. W latach 2010 – 2016 był członkiem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, gdzie przeprowadził i nadzorował prowadzenie badań kilkudziesięciu wypadków, poważnych incydentów i incydentów lotniczych, a także prowadził szkolenia w tym zakresie. Obecnie jest ekspertem PKBWL w zakresie wyszkolenia i eksploatacji lotniczej wiropłatów, a także Specjalistą Krajowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ds. ratownictwa lotniczego i wysokościowego oraz badania wypadków lotniczych
i koordynacji lotów.

Autor i współautor kilkunastu publikacji z zakresu bezpieczeństwa lotniczego i eksploatacji śmigłowców, a także autor wielu raportów końcowych z badania zdarzeń lotniczych zaistniałych w lotnictwie cywilnym, prowadzonych i nadzorowanych w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, które są publikowane na stronie internetowej Komisji. Od kilku lat jest recenzentem opiniującym artykuły ukazujące się w „Pracach Instytutu Lotnictwa”.

Obszar zainteresowań zawodowych:

- Badanie incydentów i wypadków lotniczych oraz szkolenia w tym zakresie;

- Formułowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w celu osiągnięcia i utrzymania pożądanego poziomu bezpieczeństwa lotów;

- Przygotowanie do lotów;

- Przepisy wykonywania lotów;

- Budowa i pilotaż wiropłatów;

- Ergonomia kabiny załogi i bezpieczeństwo ekologiczne użytkowania wiropłatów;

- Współpraca w załodze śmigłowca.