NAWGACJA POWIETRZNA (Wydzial Transportu)

Zapraszamy na nową specjalność na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach - Nawigacja powietrzna. Specjalność tą mogą wybrać studenci po drugim roku studiów dziennych na kierunku TRANSPORT. Sa to studia II stopniowe.

Przedmioty specjalnościowe :

  • Prawo lotnicze i procedury ATCI – krajowe i międzynarodowe prawo lotnicze, praktyczne zastosowanie dokumentów normatywnych
  • Ogólna budowa statków powietrznych – budowa, przeznaczenie oraz parametry techniczno-eksploatacyjne płatowca, instalacji, wyposażenia elektrycznego, zespołów napędowych, awaryjnego wyposażenia statku powietrznego.
  • Osiągi i planowanie lotu – masa i wyważenie statku powietrznego, czynniki wpływające na ciężkość i możliwości załadowcze oraz bezpieczeństwo lotu
  • Meteorologia – prawa dotyczące atmosfery ziemskiej oraz podstawy teoretyczne związane z budową atmosfery, poznanie cyrkulacji okołoziemskiej i wynikających z niej zjawisk i zagrożeń, znaczenie chmur i mgieł w lotnictwie
  • Nawigacja – ogólne zasady nawigacji, magnetyzm i busole, nawigacyjne parametry lotu, nawigacja zliczeniowa.
  • Procedury operacyjne – standardy i procedury operacyjne statków powietrznych
  • Zasady lotu – aerodynamika poddźwiękowa, bezpieczne przemieszczanie statku powietrznego
  • Łączność /frazeologia lotnicza- łączność lotnicza oraz umiejętność podejmowania właściwych działań w przypadku utraty łączności
  • Człowiek, możliwości i ograniczenia – czynniki determinujące sprawne działanie i ograniczające zagrożenia zdrowotne dla pilotów
  • Współdziałanie w załodze - zasady bezpiecznego zachowania na pokładzie, wykorzystanie wyposażenia bezpieczeństwa, wyposażenia ratowniczego samolotu oraz osobistego załogi i pasazerów
  • Seminarium dyplomowe
  • Praca dyplomowa

  W trakcie studiów studenci odbywają praktyki w MPL Katowice- Pyrzowice, na lotnisku w Mielcu oraz innych organizacjach i instytucjach lotniczych.

  Absolwenci specjalności ”Nawigacja powietrzna” uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie:

  • eksploatacji statków powietrznych
  • zarządzania ruchem lotniczym
  • podstaw organizacji i zarządzania firmami lotniczymi
  • eksploatacji naziemnych i pokładowych systemów nawigacyjnych
  • prowadzenia prac badawczych w zakresie wyznaczania procedur lotniczych
  • inżynierii ruchu statków powietrznych
  • badania i planowania niezbędnej infrastruktury lotniczej

Specjalnoć ukierunkowana jest zarówno na ksztacenie personelu naziemnego, jak i w kierunku pilotażu.
Więcej informacji na temat zasad rekrutacji :
Dziekanat : tel. 32 603 4352 lub na stronie www.polsl.pl w zakladce rekrutacja
........................................................................................................................................

  MECHANIK LOTNICZY

Przedmioty, realizowane w ramach specjalności, podczas dwustopniowych studiów :

 • Podstawy aerodynamiki
 • Aerodynamika, struktury i systemy samolotów tłokowych
 • Aerodynamika, struktury i systemy śmigłowca
 • Aerodynamika, struktury i systemy samolotów turbinowych
 • Standardowa obsługa samolotów
 • Przepisy i procedury lotnicze
 • Napędy lotnicze
 • Śmigło
 • Meteorologia
 • Lotnicze silniki turbinowe i tłokowe
 • Aerodynamika, urządzenia i systemy statku powietrznego
 • Czynnik ludzki w lotnictwie
 • Systemy satelitarne w transporcie
 • Systemy instrumentów elektronicznych technik cyfrowych
 • Aviation english
 • Prawo lotnicze
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca dyplomowa

Intencją Wydziału jest doprowadzenie studentów – absolwentów do najwyższej kategorii - C „inżynier obsługi hangarowej” z upoważnieniem do poświadczania obsługi hangarowej dużych statków powietrznych (minimalny wiek 21 lat). Oprócz wykształcenia i wiedzy teoretycznej, mechanik lotniczy powinien udowodnić odpowiednie dla kategorii C licencji, doświadczenie w obsłudze technicznej statku powietrznego. Praktykę może zdobyć tylko w certyfikowanych organizacjach obsługowych jako tzw. praktykant, jednak każda czynność wykonana przez studenta musi być poświadczona przez mechanika posiadającego odpowiednie uprawnienia. Stąd też w trakcie studiów, przewidziane są praktyki w certyfikowanych ośrodkach lotniczych, stacjach obsługowych.

Absolwenci specjalności ”Mechanika lotnicza” uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie obsługi hangarowej statków powietrznych:

 • uzyskanie z przedmiotów specjalistycznych oceny od 4 wzwyż, umożliwia ich uznanie (zaliczenie) podczas egzaminu teoretycznego na licencję mechanika w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC);
 • rzetelne odbywanie, zaplanowanych praktyk w certyfikowanych ośrodkach i stacjach obsługowych, stanowi podstawę do ubiegania się o licencję w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC);
 • w zależności od zainteresowań, możliwe jest wcześniejsze uzyskiwanie licencji w niższych kategoriach i podkategoriach: A – mechanik obsługi (A1 - samoloty z silnikami turbinowymi, A2 - samoloty z silnikami tłokowymi, A3 - śmigłowce z silnikami turbinowymi, A4 - śmigłowce z silnikami tłokowymi),  B: B1 – technik mechanik (B1.1 - samoloty z silnikami turbinowymi, B1.2 - Samoloty z silnikami tłokowymi, B1.3 - śmigłowce z silnikami turbinowymi, B1.4 - śmigłowce z silnikami tłokowymi) B2 – technik awionik.

Możliwe jest rozszerzanie licencji o dodatkową kategorię lub podkategorię, zgodnie z PART-66 .