Podobny obrazPrzy merytorycznym wsparciu Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej, Zespół Szkół w Porębie organizuje BEZPŁATNY kwalifikacyjny kurs zawodowy "Obsługa operacyjna portu lotniczego" dla osób dorosłych! Serdecznie zapraszamy!!!


W skrócie:
- za darmo,
- dla dorosłych,
- zjazdy w soboty i niedziele,

- dla chcących rozpocząć karierę w branży lotniczej,
- dla chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu lotnictwa,
- 3 semestry,
- w Porębie,ZOBACZ HARMONOGRAM


Kursy kwalifikacyjne są najprostszą drogą do zdobycia tytułu technika lotniskowych służb operacyjnych. Można jednocześnie uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego i uczyć się w zawodzie technika!!!

Zgodnie z kwalifikacją AU.37 (A.72) "obsługa operacyjna portu lotniczego", wyodrębnioną w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych, absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących ciągłości operacyjnej portu lotniczego, w tym ochrony portu przed aktami bezprawnej ingerencji;
 2. monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego;
 3. prowadzenia działań operacyjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym.
 • Uczestnikami kursu mogą zostać osoby dorosłe (które ukończyły 18 lat) oraz młodzież od 16 roku życia realizująca w tej formie obowiązek nauki – spełniające poniższe wymogi:
 1. Absolwenci wszystkich typów szkół – szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych;
 2. Absolwenci studiów wyższych, którym zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
 3. Osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę;
 4. Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
 • Potwierdzeniem zdobycia danej kwalifikacji są:
 • - zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – otrzyma absolwent kursu,
 • - świadectwo potwierdzające kwalifikację – otrzyma osoba, która zda pozytywnie egzamin zawodowy  w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).
 • - dyplom zawodowy lub dyplom technika w danym zawodzie – otrzyma osoba, która zdobędzie świadectwa wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (jednej, dwóch lub trzech) oraz wykaże posiadanie wykształcenia wymaganego dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie). Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 • ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNIE: +48 32 677 10 64
 • I E-MAILOWO: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   
 • Kurs może zostać uruchomiony po zebraniu się grupy min. 20 uczestników. Miejsce zajęć: Zespół Szkół w Porębie (ul. Zakładowa 1, 42-480 Poręba). Zajęcia na kursie odbywają się w formie zaocznej – co dwa tygodnie przez dwa dni (soboty i niedziele). Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia  w danym zawodzie.

Podobny obraz

Kursant może realizować odrębnie wybraną kwalifikację, po ukończeniu której, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursuPo zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. Po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji: A.72. i A.73. kursant uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik lotniskowych służb operacyjnych. Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie należy posiadać wykształcenie średnie.