18 listopada w Centrum rozpoczęło się szkolenie przygotowujące do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatorów bezzałogowych statków powietrznych z nauką latania "Pilot drona" organizowane wspólnie z ITWL. W kursie uczestniczy aż 11 osób. Za wszystkich mocno trzymamy kciuki!

RPAS Szkolenie Baner 02

Dron lotnisko6

Kurs przygotowuje do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych (UAVO) w zakresie VLOS - i uwzględnia zmiany przepisów z 7 września oraz 6 litopada. 18 i 19 listopada przewidziano szkolenie teoretyczne: Zasady wykonywania lotów Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne, Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia, Podstawy prawa lotniczego. W niedzielę 20 listopada nauczymy praktycznego latania dronami na lotnisku modelarskim w Bobrownikach. Egzamin przewidziano na dzień 4.12.2016.

Wśród nauczycieli i instruktorów znaleźli się pracownicy: Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL), Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej, Katedry Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, członkowie RPAS TEAM oraz GTL SA.

Szkolenie prowadzone jest we współpracy z Centrum Szkolenia Pilotów ITWL.


Program obejmuje szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego używanego w celach innych niż sportowe i rekreacyjne niezbędne dla wykonywania lotów komercyjnych w zakresie widzialności VLOS. Szkolenie ma na celu nabycie przez kandydatów na operatorów UAVO wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do właściwego planowania i bezpiecznego wykonywania lotów bezzałogowym statkiem powietrznym oraz do jego prawidłowej obsługi naziemnej. Dodatkowo przewidziano łącznie, aż 5 godzin zajęć praktycznych w tym loty BSP (wielowirnikowiec - MR) będące w dyspozycji Politechniki Śląskiej w miejscu, gdzie odbywać się będą egzaminy państwowe. Celem szkolenia praktycznego jest zdobycie przez kursanta umiejętności wymaganych do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe oraz do bezpiecznego wykonywania lotów i obsługi bezzałogowych statków powietrznych.

Szkolenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń naziemnych oraz szkolenia praktycznego w locie dronem (wielowirnikowcem) typu MR (multirotor) udostępnionym bezpłatnie przez KTL. Zaleca się, aby w przypadku osób nieposiadających doświadczenia w pilotowaniu bezzałogowych statków powietrznych danej kategorii, szkolenie praktyczne rozpocząć od nauki podstawowych manewrów na programie komputerowym, symulującym wykonywanie lotów odpowiednią kategorią bezzałogowego statku powietrznego lub praktycznie na BSP o masie do 0,5 kg. Szkolenie praktyczne obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia: pełny zakres listy kontrolnej wg. Drone Safety Check List (KTL) w tym przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego obsługę naziemną bezzałogowego statku powietrznego ocenę zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego wykonywanie czynności lotniczych.