smsDnia 8 czerwca dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej Andrzej Fellner wraz z koordynatorem RPAS TEAM Radosławem Fellnerem, wygłosili okolicznościowy wykład "Czynnik ludzki, SMS, drony w policji – fanaberia czy konieczność?" podczas finału trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017” w Szkole Policji w Pile.

Podczas dwóch pierwszych dni trwania finału Konkursu, organizowanego przez Szkołę Policji w Pile, Biuro Kryminalne KGP oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, 17 grup reprezentujących garnizony poszczególnych województw, w tym garnizon stołeczny, stoczyło zaciętą walkę w następujących konkurencjach: oględziny miejsca zdarzenia, gdzie zadanie grup procesowych polegało na ujawnieniu i zabezpieczeniu śladów kryminalistycznych, sprawdzian umiejętności strzeleckich, test wiedzy zawodowej, sprawdzian wiedzy praktycznej, tzw. kazus, sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Trzeciego dnia konkursu, 8 czerwca, w auli Szkoły odbyło się uroczyste zakończenie Konkursu, które zainaugurował wykład podkom. Pawła Leśniewskiego z Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile pt. „Standaryzacja śladów entomologicznych w ramach kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia”. W uroczystości, obok policjantów stanowiących trzon polskiej policji kryminalnej reprezentujących 17 garnizonów, organizatorów, komendantów i zastępców komendantów wojewódzkich i dyrektorów Biur Komendy Głównej Policji, udział wzięli: Zastępca Prokuratora Generalnego pan Robert Hernand, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Adam Frankowski, Prezydent Miasta Piły dr Piotr Głowski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pilskiego Przemysław Pochylski, Kierownik Katedry Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, Doradca Zarządu ds. Szkoleń i Ekspertyz Centrum Edukacji i Szkoleń Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych pani Aleksandra Grynkiewicz, a także grono ekspertów i sędziów tegorocznego Konkursu.

Więcej na stronie: http://pila.szkolapolicji.gov.pl/spp/dzialalnosc/policjant-sluzby-krymin/2017/78054,Najlepsi-Policjanci-Sluzby-Kryminalnej-Roku-2017.html?search=13924