Dron lotnisko4Miło nam poinformować, że 3 grudnia zakończyliśmy szkolenie przygotowujące do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych z nauką latania "Pilot drona". Szkolenie organizowaliśmy wspólnie z ITWL. Uczestnicy szkolenia, po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymali specjalne zaświadczenia, które uprawniają do przystąpienia do egzaminów.

Kurs przygotował uczestników do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych (UAVO) w zakresie VLOS. Szkolenie teoretyczne odbyło się w budynku Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, a szkolenie praktyczne na lotnisku modelarskim w Bobrownikach. Egzamin przewidziano na dzień 4.12.2016.


3 grudnia - po egzaminie wewnętrznym - odbyło się wręczenie zaświadczeń o ukończeniu kursu.

Wśród wykładowców i instruktorów znaleźli się pracownicy: Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL), Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej, Katedry Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, członkowie RPAS TEAM oraz GTL SA.

Szkolenie prowadzone jest we współpracy z Centrum Szkolenia Pilotów ITWL.