ulcW dniu 11 marca odbyło się organizowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego seminarium poświęcone omówieniu zagadnień związanych z planowanymi zmianami w przepisach w obszarze lotnictwa bezzałogowego. W seminarium wzięli aktywny udział członkowie "Sky Team RPAS" związanego z Centrum oraz członkowie Lotniczego Koła Naukowego Politechniki Śląskiej.

Seminarium dedykowane było wszystkim osobom zainteresowanym problematyką wykonywania lotów UAV oraz szkoleniami, egzaminowaniem i licencjonowaniem operatorów bezzałogowych statków powietrznych. W seminarium odbywającym się na auli Uczelni Łazarskiego w Warszawie wzięło udział kilkaset operatorów UAC, przedstawicieli firm lotniczych zajmujących się UAV, naukowców i entuzjastów. Aktywny udział w seminarium wzięli członkowie i sympatycy "Sky Team RPAS" oraz członkowie Lotniczego Koła Naukowego Politechniki Śląskiej.

Seminarium otworzył Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Ołowski - członek Rady Naukowo-Programowej Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej. Prezes ULC podziękował za liczne przybycie i podkreślił, że przepisy zmieniane są dzięki aktywnej współpracy ze środowiskiem lotniczym. Wskazał, że Polska jako jeden z niewielu Państw ma dobrze funkcjonujące przepisy, które pozwalają na rozwój branży bezzałogowych statków powietrznych.

POBIERZ PREZENTACJĘ Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce - aktualny stan prawny

Jako kolejny głos zabrał Paweł Szymański, specjalista Urzędu Lotnictwa Cywilnego z zakresu bezzałogowych statków powietrznych. Wyjaśnił, że seminarium ma na celu przybliżenie obecnych przepisów i wskazanie zmian, które nastąpią w najbliższym czasie ze względu na dwa nowelizowane rozporządzenia dotyczące bezzałogowych statków powietrznych. W pierwszej prezentacji zostały przedstawione aktualne zasady wykonywania lotów na podstawie ustawy prawo lotnicze oraz rozporządzeń wykonawczych. Pan Szymański wskazał różnice w podejściu do kwestii zasięgu wzroku w Polsce i np. Wielkiej Brytanii, wskazując, że polskie podejście jest zgodne z definicją ICAO. Dodał, że ocena zasięgu wzroku zależy od wielu czynników – pogody, umiejętności operatora i używanego sprzętu. Podkreślił, że to na operatorze ciąży konieczność zapewnienia bezpieczeństwa – nie tylko w przestrzeni powietrznej, ale również bezpieczeństwa osób i mienia na ziemi.

POBIERZ PREZENTACJĘ Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce - aktualny stan prawny

Zostały pokazane przykładowe filmy kolizji z ptakami, w celu zobrazowania jaki może być efekt zderzenia samolotu załogowego z dronem. Podkreślono, że nowoczesne bezzałogowe statki powietrzne pozwalają na nowe możliwości, które mogą generować nowe zagrożenia (obecnie nawet tańsze urządzenia mogą latać wysoko i poza zasięgiem wzroku operatora). W dalszych prezentacjach przedstawione zostały zasady wykonywania lotów w podziale na loty rekreacyjne i sportowe oraz te wymagające posiadania świadectwa kwalifikacji. Następnie przedstawiono sposób uzyskiwania uprawnień do lotów w zasięgu wzroku (VLOS) i poza zasięgiem wzroku (BVLOS). Uczestnicy zostali poinformowani o publikacji programów szkolenia i biuletynu na stronie internetowej ULC. Poinformowano również, że aktualnie liczba wydanych świadectw kwalifikacji przez Prezesa ULC wynosi 2235, a liczba zarejestrowanych podmiotów szkolących w Polsce wynosi 23.

Po prezentacji nadszedł czas dyskusję. Padły ważne pytania:

 

Przedstawiciel CKKLC wyraził w imieniu zespołu gotowość do współpracy z ULC i pomoc w opracowaniu tego typu podręczników. ULC wyraził zainteresowanie tą inicjatywą.

ZOBACZ TEŻ FILMY KATEDRY TECHNOLOGII LOTNICZYCH POŚWIĘCONE UAV!

Następnie swoją prezentację przedstawił Pan Maciej Włodarczyk z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Przedstawił sposoby zgłaszania wykonywania lotów w strefie kontrolowanej lotniska (CTR) w celu uzyskania warunków wykonywania lotów. Wskazał, że rozpatrywanie wniosku w PAŻP wynosi 3 dni, wskazał również, że w celu wykonywania lotów w Rejonie Ograniczeń Lotów (ROL48) ustalonym nad centrum Warszawy, obowiązuje konieczność przesłania wniosku do Biura Ochrony Rządu minimalnie w terminie 5 dni przed terminem wykonania lotu. Dodał, że zgoda w ROL może być wydana jedynie dla posiadaczy świadectw kwalifikacji. Wskazał również na narzędzia dostępne na stronie PAŻP konieczne do sprawdzania stref przestrzeni powietrznej – mapy stref oraz Plan Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUO), który pokazuje zajętość stref, wysokości i godziny ich zajętości. Wskazał, że potrzeba uzyskiwania zgody na loty w przestrzeni ograniczonej (tzw. strefach R) zostanie zniesiona nowymi przepisami. Podał również statystyki dotyczące zgłoszeń lotów w CTR. W 2014 roku takich zgłoszeń było 970, w 2015 już ponad 2,2 tys. zgłoszeń.

Następnie zostały przedstawione zmiany do rozporządzeń, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i zapewnienie rozsądnego rozwoju branży. Zostały przedstawione najważniejsze zmiany w tzw. rozporządzeniu wyłączającym. Planowane jest między innymi zwiększenie masy startowej statków powietrznych podlegających rozporządzeniu z 25 kg do 150 kg. Wskazał na umieszczenie w rozporządzeniu zasad szczególnej ostrożności i zakazu zakłócania porządku publicznego. Podkreślił, że to branża musi uzyskać zaufanie społeczne. Jedną z nowości w przepisach jest wyłączenie od zasad dotyczących innych bezzałogowych statków powietrznych, tych ważących do 600 g.

Każdy UAV‬ będzie musiał posiadać tabliczkę znamionową z nazwą właściciela. Przewodniczący Lotniczego Koła Naukowego Politechniki Śląskiej inż. Adrian Łach zapytał m.in. o kierunek prac ULC w kwestii ogólnokrajowego systemu rejestracji i identyfikacji UAV (także we współpracy z ośrodkami zewnętrznymi), sprawowania nadzoru nad UAV

W nowych rozporzadzeniach pominięto propozycje przedstawione w ubiegłym roku przez EASA dotyczące 3 kategorii ryzyka operacji czy ochrony prywatności.

POBIERZ PREZENTACJĘ Nowe przepisy UAV

POBIERZ PREZENTACJĘ Zmiany w przepisach krajowych

ZOBACZ TEŻ:

Testy drona KTL dla Policji (ZDJĘCIE)

Dron KTL w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice (ZDJĘCIA+FILM)

Studenci i pracownicy KTL testują drony... (FILM)

Katedra Technologii Lotniczych od dziś ma własnego drona! (ZDJĘCIA)