ttsW ostatnim numerze czasopisma naukowego "TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO" (12/2015) ukazały się artykuły, których współautorem jest dyrektora Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej nt. modeli zarządzania bezpieczeństwem w transporcie, analiz zagrożeń i metod detekcji bezzałogowych statków powietrznych, implementacji procedur podejścia RNAV/GNSS w lotnictwie cywilnym oraz systemów satelitarnych determinujących multimodalność transportu.

 

W numerze 12/2015 czasopisma naukowego "TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO" (ISSN: 1232-3829, punkty: 5, lista: B, pozycja 1970) na załączonej do egzemplarza płycie CD ukazały się następujące artykuły osób związanych z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej oraz z Centrum wspólpracujących:

 Dział BADANIA

ANALIZA ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (DRONÓW) - Andrzej FELLNER, Adam MAŃKA, Ilona MAŃKA (s. 489-491)

ANALIZA AKTUALNYCH METOD DETEKCJI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (DRONÓW) - Andrzej FELLNER, Bogdan MAŃKA, Adam MAŃKA (s. 484-488)

MODELE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE - Katarzyna CHRUZIK, Andrzej FELLNER (s. 307-309)

Pracownicy KTL są współautorami następujących artykułów:

WITASZEK HAŁAS ODCZUWALNY PODCZAS JAZDY NAJSTARSZYMI SAMOCHODAMI OSOBOWYMI I CIĘŻAROWYMI PORUSZAJĄCYMI SIĘ PO POLSKICH DROGACH – CZ. 1 i 2 - Tomasz WÓJCIK, Bogusław ŁAZARZ, Piotr CZECH, Adam MAŃKA, Kazimierz (s. 1680-1691)

DRGANIA ODCZUWALNE PODCZAS JAZDY NAJSTARSZYMI SAMOCHO-DAMI OSOBOWYMI PORUSZAJĄCYMI SIĘ PO POLSKICH DROGACH - Jarosław WOLAK, Bogusław ŁAZARZ, Piotr CZECH, Adam MAŃKA, Kazimierz WITASZEK (s. 1669-1674)

Dział TECHNIKA

IMPLEMENTACJA PROCEDUR POODEJŚCIA RNAV EGNOS/GNSS W RAMACH PROJEKTU „HEDGE” - Andrzej FELLNER, Radosław FELLNER (s. 2505-2510)

EUROPEJSKI SYSTEM SATELITARNY DETERMINUJĄCY MULTIMODALNOŚĆ TRANSPORTU - Andrzej FELLNER, Radosław FELLNER (s. 2498-2504)

Zapraszamy jednocześnie do zapoznania się z wcześniejszymi artykułami pracowników KTL w zakładce "Publikacje KTL: Monografie i artykuły" oraz wybranymi publikacjami Katedry Technologii Lotniczych, które można nabyć na stronie Wydawnictwa Politechniki Śląskiej ("Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami" można nabyć w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego oraz otrzymać pocztą). Okładki wybranych książek przedstawiamy poniżej:

PublikacjeCentrum

PublikacjeCentrumKsztacenia