W dniach  17-18 maja 2018 roku odbyła się druga edycja szkolenia „Aviacrash” z zakresu  działań związanych z wypadkiem lotniczym przeznaczonym dla funkcjonariuszy organów wymiaru sprawiedliwości i ochrony porządku publicznego. W szkoleniu brali udział prokuratorzy i policjanci w przeważającej wielkości z regionu Górnośląskiego. Na szkoleniu omówiono poniżej wskazane zagadnienia stanowiące podstawę do prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wypadków lotniczych: 

 • - funkcjonowanie lotnictwa w Polsce. Lotnictwo cywilne i państwowe. Podstawy prawne funkcjonowania lotnictwa w Polsce;
 • - podstawy prawne badania wypadków lotniczych w Polsce,
 • - badanie wypadków przez PKBWL, zasady współpracy z innymi organami państwowymi;
 • przyczyny i okoliczności wypadków lotniczych;
 • - zabezpieczenie podstawowych dowodów rzeczowych po wypadku;
 • - oględziny miejsca wypadku;
 • - zagrożenia podczas wykonywania oględzin miejsca wypadku;
 • - zeznania świadków jako źródło wiedzy dotyczącej przebiegu wypadku lotniczego;
 • - wykonywanie ekspertyz dodatkowych;
 • - rola biegłego w czynnościach związanych z wypadkiem lotniczym;
 • - istota naruszeń zapisów prawa lotniczego i ich wpływ na bezpieczeństwo lotnicze.

  Szkolenie prowadzone było przez dr inż. Roberta Konieczkę – adiunkta w Katedrze Logistyki i Technologii Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, eksperta Politechniki Śląskiej z zakresu lotnictwa, biegłego sądowego  z zakresu lotnictwa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Krakowie oraz dr inż. pil Dariusza Frątczaka byłego członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, aktualnie eksperta PKBWL, współpracownika  Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej Politechniki Śląskiej, specjalisty krajowego Komendy Głównej Straży Pożarnej ds. ratownictwa lotniczego i wysokościowego, badania wypadków lotniczych i koordynacji lotów.

   Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili jakość szkolenia zarówno pod kątem zawartości merytorycznej, jak i sposobu przekazania wiedzy. Wskazali również kierunki modyfikacji szkolenia. Za realizację szkolenia i udział w nim podziękował zarówno uczestnikom, jak
i prowadzącym Prodziekan ds. nauki  dr hab. inż. Piotr Czech, prof. PŚ wręczając zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Mając na względzie duże zainteresowanie kursem organizatorzy planują kolejne edycje.