Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląkiej wraz z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Katowice Airport jest współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego”, która odbędzie się 18 czerwca.

Celem konferencji jest wymiana poglądów pomiędzy naukowcami i praktykami w obszarze bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa cywilnego, a także szeroko rozumiana dyskusja na temat współczesnych zagrożeń w komunikacji lotniczej. W przerwie zaplanowano pokaz działania służb lotniskowych (Straż Graniczna, służby ochrony lotniska, Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza) w wypadku zagrożenia bombowego.

W Radzie Programowej konferencji zasiada dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner.

Termin: 18 czerwiec 2015 godz. 15.00 – 19.00 Miejsce: Terminal C Przylotowy Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice”. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na TEJ  STRONIE.Wśród prelegentów znaleźli się:

1. Piotr Ołowski Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego  Wprowadzenie


2. Płk dr Piotr Potejko Doradca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego w Polsce.


3. Dr Krzysztof Liedel Dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Prognoza zagrożeń terrorystycznych. Analizy NCTC.


4. Adam Borkowski Aviation Security Audit and Capacity Building Officer, European Civil Aviation Conference - ECAC ECAC Aviation Security Audit and Vulnerability Assessment Programmes as the instruments to harmonize the implementation of aviation security standards in Europe


5. Liron Afik-Filiby Dyrektor ds. bezpieczeństwa EL AL ISRAEL AIRLINES Odział w Polsce  Izraelska koncepcja ochrony rejsów wysokiego ryzyka atakiem terrorystycznym na lotniskach w Europie


6. Nadisp. Jarosław Szymczyk Śląski Komendant Wojewódzki Policji Bezpieczeństwo grup izraelskich w trakcie pobytu na terenie woj. Śląskiego – działania Policji.


7. Gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej


8. Ppłk SG Andrzej Prokopski Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa w komunikacji Komendy Głównej Straży Granicznej Rola Straży Granicznej w systemie ochrony lotnictwa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad kontrola bezpieczeństwa


9. Mgr Izabela Solarska Psycholog Centralnego Biura Śledczego Policji, doktorantka Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk Kwalifikacje zawodowe operatorów kontroli bezpieczeństwa. Komunikat z badań


10. Marek Pawełczyk Pełnomocnik Zarządu Gwarant S.A. Doświadczenia w realizacji usługi outsourcingu kontroli bezpieczeństwa po nowelizacji ustawy Prawo lotnicze


11. Prof. zw dr hab. Jadwiga Stawnicka Wyższa Szkoła Biznesu Efektywna komunikacja w zarządzaniu kryzysowym na podstawie wieloszczeblowych ćwiczeń „Lotnisko”.


12. Dr Aleksandra Wentkowska Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich a prywatyzacja zadań bezpieczeństwa publicznego. Przegląd spraw.


13. Prof. dr hab. inż. Janusz Śledziński Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Geodezja satelitarna elementem nawigacji powietrznej


14. Dr inż. Adam Mańka Politechnika Śląska Metody analizy ryzyka w transporcie lotniczym


15. Dr inż. Katarzyna Chruzik Politechnika Śląska Zarządzanie ryzykiem w transporcie