Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, prof. nadzw. PŚ wziął udział w IX Międzynarodowej Konferencji i Wystawie LOTNISKO 2016, która odbyła się w Warszawie.

W dniu 4 lutego 2016 r. w hotelu Novotel Warszawa Airport w Warszawie odbyła się po raz dziewiąty Międzynarodowa Konferencja i Wystawa LOTNISKO 2016. Moderatorem Sesji I pt. „Nowoczesny port lotniczy – nowe technologie, trendy i sposoby budowania przewagi konkurencyjnej dla lotnisk międzynarodowych i regionalnych” był dr inż. Tomasz Balcerzak.

W Panelu 2 tej sesji pt. „Szybciej, bezpieczniej, bardziej komfortowo – technologie i rozwiązania na rzecz usprawniania i ulepszania jakości usług tradycyjnie świadczonych na terenie portu lotniczego” prelegentem był prof. nzw. dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.

Program konferencji dostępny jest pod TYM LINKIEM.

Organizowana od 2007 r. konferencja to spotkanie najznamienitszych polskich i zagranicznych specjalistów z branży lotniczej oraz najwyższych rangą przedstawicieli rządu i administracji samorządowej. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni: prezydenci miast, marszałkowie, burmistrzowie; przedstawiciele policji i straży granicznej, zarządy lotnisk i linii lotniczych; organizacje zarządzające portami lotniczymi; inwestorzy; konsorcja i firmy z branży budowlanej, informatycznej; firmy konsultingowe; firmy dostarczające nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne dla bezpieczeństwa portów lotniczych. IX Międzynarodowa Konferencja i Wystawa LOTNISKO 2016 ma na celu przedstawienie rozwiązań, technologii, produktów i usług mogących mieć zastosowanie w dynamicznie rozwijającej się i modernizowanej infrastrukturze lotniskowej i okołolotniskowej, organizacji ruchu lotniczego, bezpieczeństwie lotnisk, pasażerów i mienia.