I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ

Konferencja SMT3P: Zarządzanie bezpieczeństwem

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się terminem I Konferencji ‪‎SMT3P‬ prezentujemy Ramowy Program Konferencji. Informujemy równocześnie, że z powodu zmiany profilu wydawnictwa i chęci utrzymania 9-punktowej oceny wszystkie artykułu zgłoszone na Konferencje muszą zostać opublikowane w języku angielskim. Prosimy więc o przetłumaczenie przesłanego do Nas artykułu na język angielski i ponowne odesłanie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 5 września 2016 r. Niestety ten nowy wymóg jest niemożliwy do ominięcia. W związku z przejazdem z Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach do Ustronia prosimy o zadeklarowanie chęci przejazdu autokarem, lub rezerwacji miejsca na parkingu lotniskowym (w przypadku przyjazdu samochodem). W takim przypadku poprosimy Państwa o dodatkowe dane związane z bezpłatnym wjazdem na teren lotniska. Prosimy o przesłanie tych informacji do dnia 25 lipca. Pragniemy również przypomnieć o upływającym terminie wniesienia opłaty konferencyjnej. W związku z obowiązkiem pokrycia stałych opłat związanych z Konferencją zwracamy się z prośba o weryfikację przelewu.

logo smt3p

Dla naszych uczestników mamy specjalną atrakcję - darmowy 14-dniowy dostęp do lotniczego portalu informacyjnego ch_aviation. Specjalny link zostanie podany podczas rejestracji na konferencji.

ch-aviation will boost your airline intelligence in the world’s fastest growing markets - provide you with the most extensive and up to date airline knowledge base in the world covering airlines, aircraft, ownership information, schedules, airports, senior airline management contacts, capacities and PSS.

! POBIERZ PROGRAM RAMOWY !

! POBIERZ KOMUNIKAT NR5 !

Patronat honorowy i partnerzyp

ch_aviation

 


Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej oraz Katedra Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej mają zaszczyt zaprosić na I Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną "ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ (SMT3P)", która odbędzie się w dniach 28-30 września 2016 r. Honorowy patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik oraz urzędy odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa w transporcie.

Po raz pierwszy organizując Konferencję SMT3P mamy nadzieję związać środowiska reprezentujące wszystkie rodzaje transportu w obszarze bezpieczeństwa i rozpocząć trwałą współpracę skutkującą wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie. Wydarzenie jest skierowane zarówno do inżynierów, instruktorów i techników, jaki do prawników, socjologów, lingwistów, psychologów i politologów. Będzie jednocześnie stanowić doskonałą okazję do nawiązania kontaktów z innymi naukowcami oraz przedsiębiorcami zainteresowanymi zarządzaniem bezpieczeństwem. Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia związane z zintegrowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem w transporcie (lotniczym, kolejowym, drogowym, morskim i wodnym śródlądowym, kosmicznym) oraz jego politycznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi aspektami. Obrady będą się toczyć w następujących sekcjach:

✈ ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE

 • - problemy społeczno-gospodarcze i naukowo-badawcze,
 • - edukacja bezpieczeństwa transportu w Polsce,
 • - strategie bezpieczeństwa w transporcie,
 • - podejście systemowe w zarządzaniu bezpieczeństwem.

✈ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE

 • - metody badawcze stosowane w zarządzaniu ryzykiem i analizach ryzyka,
 • - stan aktualny zarządzania ryzykiem w transporcie,
 • - metody zintegrowanego zarządzania ryzykiem w transporcie.

✈ SYTUACJE KRYZYSOWE W TRANSPORCIE

 • - zapobieganie sytuacją kryzysowym,
 • - przygotowanie do sytuacji kryzysowych,
 • - procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • - stany nadzwyczajne w transporcie.

✈ BUDOWA EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU

 • - konstrukcja i badania środków transportu,
 • - pojazdy transportu kombinowanego,
 • - użytkowanie i utrzymanie środków transportu,
 • - modelowanie ruchu środków transportu,
 • - certyfikacja i homologacja środków transportu.

✈ POLITYCZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE

 • - polityka bezpieczeństwa sektora transportowego w Polsce,
 • - polityczne uwarunkowania kształtowania strategii bezpieczeństwa w transporcie,
 • - polityka transportowa jako efekt przetargów elit politycznych i biznesowych,
 • - wizja rozwoju sektora transportowego w wystąpieniach polityków i programach partii politycznych,
 • - bezpieczeństwo transportu w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym,
 • - prawne uwarunkowania bezpieczeństwa lotnisk, dworców i innych obiektów użyteczności publicznej,
 • - bezpieczeństwo a działalność gospodarcza w sektorze transportu.
 •  

FB SMT3PKonferencja odbędzie się w dniach 28-30 września 2016 r. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice oraz Ustroniu. Referaty przygotowane w języku polskim lub angielskim zostaną opublikowane w "Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport"/"Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport" (co najmniej 9 punktów zgodnie z wykazem MNiSW). Czasopismo jest indeksowane w: INDEX COPERNICUS, DOAJ - Directory of Open Access Journals, GOOGLE SCHOLAR, Polska Bibliografia Naukowa (PBN). ZOBACZ Informacje dla Autorów (zasady i procedury).

Koszt uczestnictwa w 3-dniowej konferencji wynosi 1450 PLN od osoby. Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, koszty zakwaterowania i noclegów, koszty wyżywienia, obsługę konferencji, przejazd między miejscami konferencji, oraz imprezy towarzyszące (pokazy, wystawy sprzętu informatycznego, aparatury, oprogramowania i wydawnictw). Osoby chcące uczestniczyć tylko w jednym wybranym dniu konferencji proszone są o przesłanie stosownego e-maila. Opłatę należy wnieść na konto:

 • Politechnika Śląska 44-100 Gliwice ul. Akademicka 2A ING Bank Śląski S.A. o/Gliwice 60 10 50 1230 1000 0002 0211 3056
 • z dopiskiem Konferencja RT4/SMT3P/Imię i Nazwisko uczestnika.


  • TERMINY:
   • 30.04.2016 r. - nadsyłanie kart zgłoszeń (z aktualnym adresem e-mail) i streszczeń referatów (w języku polskim oraz angielskim) o objętości maks. 1/2 strony,
   • 04.05.2016 r. - informacja o wstępnym przyjęciu referatów do publikacji,
   • 01.06.2016 r. - nadsyłanie pełnych tekstów referatów, tylko w wersji elektronicznej (zgodnie ze wzorem), w języku polskim lub angielskim, wniesienie pełnej opłaty.
   • 05.09.2016 r. - nadsyłanie sformatowanych artykułów w jęz. angielskim

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 01.09.2016 r. - dokonanej wpłaty nie zwracamy.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci wypełnionej karty uczestnictwa należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 • KOMITET HONOROWY
 • JM Rektor Politechniki Śląskiej
 • Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.
 • Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
 • Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
 • Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
 • Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
 • Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
  • Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach
 • Prezes AIRCOM
 • Prezes Polskiego Klubu Lotniczego
 • Prezes Aeroklubu Polskiego
  •  
 • KOMITET NAUKOWY
  • Andrzej Karbownik - JM Rektor Politechniki Śląskiej

   Piotr Czech – Politechnika Śląska

   Elżbieta Dynia –Uniwersytet Rzeszowski

   Andrzej Fellner (przewodniczący) - Politechnika Śląska

   Dariusz Gotlib - Politechnika Warszawska Jan Gruszecki - Politechnika Rzeszowska

   Henryk Jafernik – Politechnika Śląska

   Robert Konieczka - Politechnika Śląska

   Jarosław Kozuba - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

   Waldemar Krawczyk - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

   Ryszard Krystek - Instytut Transportu Samochodowego Bogusław Łazarz – Politechnika Śląska

   Jan Pila - Technical University of Košice

   Adrian Siadkowski – Doradca Komendanta Głównego Straży Granicznej

   Aleksander Sładkowski – Politechnika Śląska

   Jacek Skorupski – Politechnika Warszawska Dariusz Skrzypiński – Uniwersytet Wrocławski

   Andrzej Stateczny - Akademia Morska w Szczecinie

   Janusz Śledziński – Politechnika Warszawska

   Marcin Ślęzak - Instytut Transportu Samochodowego Rudolf Volner – Let’s Fly s.r.o.

   Przemysław Żukiewicz – Uniwersytet Wrocławski

   Józef Żurek – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

   Katarzyna Chruzik (sekretarz) – Politechnika Śląska

  •  

 

 •  KOMITET ORGANIZACYJNY
 • Adam Mańka (przewodniczący) - Katedra Technologii Lotniczych
 • Radosław Fellner (sekretarz) - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Śr.-Wsch.
 • Marta Jackowska - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej
 • Magdalena Letuń-Łątka - Katedra Technologii Lotniczych
 • Sylwia Łysiak - Katedra Technologii Lotniczych
 • Mariusz Osowski - Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
 • Piotr Uchroński - Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

 

 

ENGLISH VERSION - WERSJA ANGIELSKA  

VERSIÓN ESPAÑOLA - WERSJA HISZPAŃSKA

DEUTSCHE VERSION - WERSJA NIEMIECKA

rodzajetransportup