Zdjęcie użytkownika Port Lotniczy Olsztyn - Mazury.

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukowo-techniczną "Odporność infrastruktury krytycznej lotnisk użytku publicznego", która odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2017 r. w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach. Centrum oraz zespół RPAS Team są partnerami wydarzenia. Wśród prelegentów znaleźli się, m.in.: dr hab nawig. inż. Andrzej Fellner - dyrektor Centrum, Artur Tomasik - prezes Regionalnych Portów Lotniczych i GTL SA, Eugeniusz Piechoczek - prezes AIRCOM, dr inż. Henryk Jafernik, dr Robert Konieczka, prof. Rudolf Volner - Let's Fly. Program konferencji znajduje się na stronie http://www.sitk.pkp.wroc.pl/Program_Lotnicza.pdf.

Organizatorem konferencji jest Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach we współpracy z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem w transporcie lotniczym, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony infrastruktury krytycznej, sytuacji krytycznych oraz zagrożeń i ochrony lotnisk przed ingerencją z zewnątrz, zarządzania bezpieczeństwem, jak również związanych z tym uwarunkowaniami ekonomicznymi i prawnymi. Obrady będą się toczyć w następujących sekcjach: INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PORTU LOTNICZEGO, SYTUACJE KRYZYSOWE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE LOTNICZYM, ZAGROŻENIA I OCHRONA LOTNISK PRZED INGERENCJĄ Z ZEWNĄTRZ, UWARUNKOWANIA PRAWNE I EKONOMICZNE, ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W PORCIE LOTNICZYM.

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PORTU LOTNICZEGO

 • • wpływ infrastruktury krytycznej na gotowość eksploatacyjną lotniska,
 • • postęp w utrzymaniu sprawności eksploatacyjnej infrastruktury krytycznej,
 • • ochrona infrastruktury krytycznej ,
 • • monitorowanie stanu infrastruktury krytycznej jako element bezpieczeństwa lotniska,
    

SYTUACJE KRYZYSOWE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE LOTNICZYM

 • • zapobieganie sytuacjom kryzysowym,
 • • przygotowanie do sytuacji kryzysowych,
 • • procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • • stany nadzwyczajne w transporcie lotniczym,
 • • zarządzanie ryzykiem w transporcie lotniczym; stan aktualny , metody badawcze, 
   

ZAGROŻENIA I OCHRONA LOTNISK PRZED INGERENCJĄ Z ZEWNĄTRZ

 • • ochrona strefy ogólnodostępnej: nowe rozwiązania i technologie,
 • • nowe uwarunkowania Ustawy o działaniach antyterrorystycznych z 10.06. 2016 r,
 • • ochrona lotnisk przy użyciu bezzałogowych platform latających,
 • • zwalczanie terroryzmu lotniczego,
   

UWARUNKOWANIA PRAWNE I EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W PORCIE LOTNICZYM

 • • plany generalne – zabezpieczenie strategicznej wizji rozwoju lotniska w warunkach polskich,
 • • prawne i ekonomiczne aspekty współpracy portu lotniczego z innymi przedsiębiorcami sektora lotniczego,
 • • wdrożenie wymagań międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa działalności lotnisk na poziomie przepisów UE i w prawie krajowym,
 • • zarządzanie bezpieczeństwem w porcie lotniczym jako wymóg certyfikacji lotniska, wskaźniki bezpieczeństwa w porcie lotniczym.

 

DO KOMITETU  HONOROWEGO ZOSTALI ZAPROSZENI:

                              

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • Andrzej Fellner (przewodniczący) - Politechnika Śląska
 • Katarzyna Chruzik (sekretarz) – Politechnika Śląska
 • Tomasz Balcerzak – Politechnika Śląska
 • Leszek Cwojdziński- Airbus
 • Marianna Jacyna- Politechnika Warszawska
 • Henryk Jafernik – Politechnika Śląska
 • Robert Konieczka - Politechnika Śląska
 • Leszek Krawczyk – Warmia i Mazury sp. z o. o.
 • Jan Pila - Technical University of Košice
 • Marek Rekowski – Uniwersytet  Ekonomiczny Poznań
 • Jacek Skorupski – Politechnika Warszawska
 • Janusz Śledziński – Politechnika Warszawska
 • Jerzy Szafrański – Warmia i Mazury sp. z o. o.
 • Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska
 • Tomasz Trawiński – Politechnika Śląska
 • Piotr Uchroński – Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice Pyrzowice
 • Rudolf Volner – Let’s Fly s.r.o.

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Wiesław Murawski - (przewodniczący) SITK Wrocław
 • Wacław Piątkowski - (sekretarz) SITK Wrocław
 • Barbara Borowiec - SITK Wrocław
 • Radosław Fellner  - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Śr.-Wsch.
 • Marta Jackowska - Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Śr.-Wsch.
 • Paweł Nowak - Warmia i Mazury sp. z o. o.
 • Dominika Marzec – Warmia i Mazury sp. z o. o.

 

Organizatorem konferencji jest Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach we współpracy z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu.