Prawo i proceduryUprzejmie informujemy, iż nakład książki "błękitnej serii lotniczej" pt. "Prawo i procedury lotnicze" autorstwa R. Fellnera i H. Jafernika został wyczerpany! Jednocześnie, mając na uwadze oczekiwania czytelników, prace nad nowymi regulacjami i fakt ukazania się nowych przepisów lotniczych, rozpoczęto intensywne prace nad nową książką.

 

Zapotrzebowanie środowiska lotniczego na publikację dotyczącą prawa lotniczego i procedur przerosło nasze oczekiwania. Cały nakład ksążki"Prawo i procedury lotnicze", która ukazała się w ubiegłym roku w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej, został wyczerpany. Mając jednak na uwadze oczekiwania czytelników, prace nad nowymi regulacjami i fakt ukazania się nowych przepisów lotniczych - w tym względzie warto wymienić:

✈ projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (specustawa lotnicza),

✈ Notice of Proposed Amendment 2016-03(C): Technical review of the theoretical knowledge syllabi, learning objectives, and examination procedures for air transport pilot licence, multi-crew pilot licence, commercial pilot licence, and instrument ratings Subject 010 — Air law Subject 031 — Mass and balance Subject 032 — Performance (aeroplane) Subject 033 — Flight planning and monitoring Subject 034 — Performance (helicopter),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.01.2015 r. ws. przepisów ruchu lotniczego,

✈ zmiany w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 923/2012 ustanawiającym wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej, tzw. rozporządzenie SERA,

✈ ujednoliconą wersję (z 8.04.2015) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym,

autorzy uznali, że wznowienie wydania będzie niewystarczające, a powyższy temat zasługuje na solidne, wyczerpujące opracowanie w postaci osobnej publikacji. Dlatego rozpoczęto prace nad nową książką.

Informujemy, że w ramach „błękitnej serii lotniczej” Katedra Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej wraz z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej opracowała szereg publikacji:

które można nabyć w Wydawnictwie Politechniki Śląskiej (ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice, tel. (32) 237 18 48, tel./fax (32) 237 15 02) oraz w księgarniach na terenie całego kraju - ZOBACZ LISTĘ.

"Prawno-techniczny leksykon lotniczy z akronimami" można nabyć w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej, cena 35 zł (ul. Krasińskiego 13, 40-019 Katowice) lub zamówić elektronicznie.

  Nawigacja powietrzna w zarysie

Suwaki lotnicze w zadaniach nawigacyjnych Aircraft airframe Aircraft Systems

Inżynieria bezpieczeństwa w transporcieleksykon1